De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiegesprekken in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiegesprekken in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Functiegesprekken in de praktijk.
Met een blik op functiebeschrijvingen, en evaluaties.

2 Evaluatieproces FB en FG worden vanaf 1/9/2007 ingevoerd.
De evaluatie vanaf 1/9/2009 Moet bekeken worden als een constructief en positief instrument om Een beter personeelsbeleid te voeren Kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken.

3 Evaluatieproces Maken van afspraken in de verschillende inspraakorganen Opstellen van functiebeschrijvingen Een aantal functioneringsgesprekken Evaluatiegesprek met verslag

4 1. Afspraken maken. A. Aanduiden van de individuele evaluatoren
De eerste evaluator Steeds hogere in rang Van dezelfde IM Taak: verantwoordelijk voor het hele evaluatieproces (FB, FG, coachen en begeleiden, evaluatiegesprek en verslag) De tweede evaluator Min van dezelfde rang als 1ste evaluator Ondersteunende rol voor beide partijen Kan nooit de plaats in- of overnemen van de 1ste evaluator Taak: kan lokaal ingevuld worden

5 1. Afspraken maken. B. opstellen van algemene FB per ambt
Een raam dat gebruikt wordt om de individuele FB op te stellen Dit moet niet maar vergemakkelijkt de taak OVSG en VSKO hebben er uitgewerkt C. algemene afspraken voor FG De regelmaat Hoe voorbereiden Verslagformulier Wat bij verschillende meningen D. Afspraken rond evaluatie Kan 2de evaluator er bij zijn Uitzicht van evaluatieverslag

6 2. Opstellen functiebeschrijvingen
Voor wie: Voor minimum 104 dagen aangesteld Voor minder dan mag het Gebeurt per instelling en per ambt In onderling overleg en op gelijkwaardige basis Personeelslid moet steeds tekenen ‘ter kennisname’ Bij niet akkoord: IM aanhoort beide partijen en beslist.

7 2. Opstellen functiebeschrijvingen
Men moet rekening houden met: Specifieke taak van de hoofdopdracht en zijn omvang. Vooraf vastgelegde afspraken Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomst Principes van de prestatieregeling Instellingsspecifieke taken en afspraken Billijke verdeling van de taken De negatieve lijst De capaciteiten van het personeelslid Eventuele taken in de officiële inspraakorganen.

8 3. Functioneringsgesprekken.
Zijn gesprekken tussen gelijkwaardige partners Het doel Optimaliseren van het werk Ondersteunende werking Coachen en begeleiden Ideeën van beide partijen op elkaar afstemmen

9 4. Evaluatie Bedoeling is dat iedereen er beter van wordt.
Niet enkel negatieve maar ook positieve punten moeten erin genoteerd staan Het moet gekoppeld zijn aan de FB en de verschillende FG Heeft een eindconclusie: ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’

10 Onderscheid FG /EG Werkgedrag bespreken
Chef is coach en gesprekspartner Gericht op de toekomst: wat kunnen we verbeteren? Geen beoordeling, wel analyse Ook over functioneren van de chef Prestaties beoordelen Chef is evaluator Gericht op wat voorbij is: hoe heb je gepresteerd? Beoordeling Functioneren chef niet ter sprake

11 4. Evaluatieverslag Is beschrijvend Ondertekend door de 1ste evaluator
‘ter kennisname’ ondertekend door personeelslid Bevat de beroepsprocedure Personeelslid DIRECT een kopie mee IM en 2de evaluator ook een kopie

12 4. Evaluatie Bij ‘voldoende’: alles ok
Bij ‘onvoldoende’: nieuwe evaluatie min na 12 maanden Bij ‘onvoldoende’ is beroep mogelijk Binnen de 20 kalenderdagen naar college van beroep. Deze bevestigt of verwerpt. Opschorting als einde binnen vakantieperiode valt

13 4. Evaluatie Gevolgen na ‘onvoldoende’
Tijdelijken: ontslag na 1 ‘onvoldoende’ TADDers en vastbenoemden: Ontslag na 2 opeenvolgende onvoldoendes Ontslag na 3 onvoldoendes gedurende je loopbaan Dit geldt enkel voor het betreffende ambt en dezelfde instelling. Opzegtermijnen gelden ook hier

14 Besluit Het evaluatieproces is een instrument vanuit het leiderschap om Effectiviteit te verbeteren en te bevorderen De betrokkenheid en het engagement De kwaliteit en de efficiëntie te bevorderen Een zingeving aan te koppelen Erkenning en waardering te bevorderen De ondersteuning te verbeteren

15 Enkele links VSKO: werkt aan nieuwe samen met COV
Voorbeelden, sjabloons en inspiratiebronnen van en voor FB in OVSG: Omzendbrief ivm FB Decreet betreffende rechtspositie….


Download ppt "Functiegesprekken in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google