De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Functiegesprekken in de praktijk. Met een blik op functiebeschrijvingen, en evaluaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Functiegesprekken in de praktijk. Met een blik op functiebeschrijvingen, en evaluaties."— Transcript van de presentatie:

1 1 Functiegesprekken in de praktijk. Met een blik op functiebeschrijvingen, en evaluaties.

2 2 Evaluatieproces  FB en FG worden vanaf 1/9/2007 ingevoerd.  De evaluatie vanaf 1/9/2009  Moet bekeken worden als een constructief en positief instrument om  Een beter personeelsbeleid te voeren  Kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken.

3 3 Evaluatieproces 1.Maken van afspraken in de verschillende inspraakorganen 2.Opstellen van functiebeschrijvingen 3.Een aantal functioneringsgesprekken 4.Evaluatiegesprek met verslag

4 4 1. Afspraken maken.  A. Aanduiden van de individuele evaluatoren  De eerste evaluator  Steeds hogere in rang  Van dezelfde IM  Taak: verantwoordelijk voor het hele evaluatieproces (FB, FG, coachen en begeleiden, evaluatiegesprek en verslag)  De tweede evaluator  Min van dezelfde rang als 1 ste evaluator  Ondersteunende rol voor beide partijen  Kan nooit de plaats in- of overnemen van de 1 ste evaluator  Taak: kan lokaal ingevuld worden

5 5 1. Afspraken maken.  B. opstellen van algemene FB per ambt  Een raam dat gebruikt wordt om de individuele FB op te stellen  Dit moet niet maar vergemakkelijkt de taak  OVSG en VSKO hebben er uitgewerkt  C. algemene afspraken voor FG  De regelmaat  Hoe voorbereiden  Verslagformulier  Wat bij verschillende meningen  D. Afspraken rond evaluatie  Kan 2 de evaluator er bij zijn  Uitzicht van evaluatieverslag

6 6 2. Opstellen functiebeschrijvingen  Voor wie:  Voor minimum 104 dagen aangesteld  Voor minder dan mag het  Gebeurt per instelling en per ambt  In onderling overleg en op gelijkwaardige basis  Personeelslid moet steeds tekenen ‘ter kennisname’  Bij niet akkoord: IM aanhoort beide partijen en beslist.

7 7 2. Opstellen functiebeschrijvingen  Men moet rekening houden met:  Specifieke taak van de hoofdopdracht en zijn omvang.  Vooraf vastgelegde afspraken  Het arbeidsreglement en de arbeidsovereenkomst  Principes van de prestatieregeling  Instellingsspecifieke taken en afspraken  Billijke verdeling van de taken  De negatieve lijst  De capaciteiten van het personeelslid  Eventuele taken in de officiële inspraakorganen.

8 8 3. Functioneringsgesprekken.  Zijn gesprekken tussen gelijkwaardige partners  Het doel  Optimaliseren van het werk  Ondersteunende werking  Coachen en begeleiden  Ideeën van beide partijen op elkaar afstemmen

9 9 4. Evaluatie  Bedoeling is dat iedereen er beter van wordt.  Niet enkel negatieve maar ook positieve punten moeten erin genoteerd staan  Het moet gekoppeld zijn aan de FB en de verschillende FG  Heeft een eindconclusie: ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’

10 10 Onderscheid FG /EG 1.Werkgedrag bespreken 2.Chef is coach en gesprekspartner 3.Gericht op de toekomst: wat kunnen we verbeteren? 4.Geen beoordeling, wel analyse 5.Ook over functioneren van de chef 1.Prestaties beoordelen 2.Chef is evaluator 3.Gericht op wat voorbij is: hoe heb je gepresteerd? 4.Beoordeling 5.Functioneren chef niet ter sprake

11 11 4. Evaluatieverslag  Is beschrijvend  Ondertekend door de 1 ste evaluator  ‘ter kennisname’ ondertekend door personeelslid  Bevat de beroepsprocedure  Personeelslid DIRECT een kopie mee  IM en 2 de evaluator ook een kopie

12 12 4. Evaluatie  Bij ‘voldoende’: alles ok  Bij ‘onvoldoende’: nieuwe evaluatie min na 12 maanden  Bij ‘onvoldoende’ is beroep mogelijk  Binnen de 20 kalenderdagen naar college van beroep. Deze bevestigt of verwerpt.  Opschorting als einde binnen vakantieperiode valt

13 13 4. Evaluatie  Gevolgen na ‘onvoldoende’  Tijdelijken: ontslag na 1 ‘onvoldoende’  TADDers en vastbenoemden:  Ontslag na 2 opeenvolgende onvoldoendes  Ontslag na 3 onvoldoendes gedurende je loopbaan  Dit geldt enkel voor het betreffende ambt en dezelfde instelling.  Opzegtermijnen gelden ook hier

14 14 Besluit  Het evaluatieproces is een instrument vanuit het leiderschap om  Effectiviteit te verbeteren en te bevorderen  De betrokkenheid en het engagement  De kwaliteit en de efficiëntie te bevorderen  Een zingeving aan te koppelen  Erkenning en waardering te bevorderen  De ondersteuning te verbeteren

15 15 Enkele links  VSKO: werkt aan nieuwe samen met COV  Voorbeelden, sjabloons en inspiratiebronnen van en voor FB in OVSG:  www.ovsg.be/fb/ www.ovsg.be/fb/  Omzendbrief ivm FB  www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=13932 www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=13932 www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=13932  Decreet betreffende rechtspositie….  www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=12657#143194 www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=12657#143194 www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=12657#143194


Download ppt "1 Functiegesprekken in de praktijk. Met een blik op functiebeschrijvingen, en evaluaties."

Verwante presentaties


Ads door Google