De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland"— Transcript van de presentatie:

1 Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland
Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Welkomstwoord

3 Programma Presentatie Veranderingen t.o.v. vorig jaar Draaiboek
Warme overdracht Aanmelding en toewijzing van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften Overstapdossier OSO Advieswijzer (zie en ) Vragen Tijd voor netwerken

4 Veranderingen t.o.v. vorig jaar
Op hoofdlijnen hetzelfde als vorig jaar: kwalitatief goede overdracht van PO naar VO en leerlingen op de best passende plek in het VO Wel gewijzigd: Overdracht leerlinggegevens in 2x Warme overdrachtsformulier aangepast Aanpassingen in passend onderwijs VO: Toeleiding OPDC Lwoo wordt lichte ondersteuning

5 SAMENVATTING DRAAIBOEK
NB: gebruik draaiboek en overige documenten van website SWV PO/VOvoor complete instructie en toelichting!

6 Draaiboek Primair Onderwijs
Wanneer Wat Uiterlijk half november Voorlopig schooladvies VO naar de ouders Uiterlijk november MDO/MDO-T voor leerling met extra ondersteuningsbehoeften Onderwijsexpert organiseert dit op verzoek school. November/ december Leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing (PRO en grens PrO/VMBO) Januari/ februari LVS toetsen M8 (tenzij B8 is afgenomen in oktober/november) Voor 1 maart Definitief schooladvies VO naar ouders

7 Draaiboek Primair Onderwijs
Wanneer Wat Uiterlijk eerste week april Klaarzetten eerste deel gegevensoverdracht: NAW gegevens Schooladvies Warme Overdrachtsformulier/groeidocument (indien aanwezig) April Warme overdracht PO-VO voor alle leerlingen Voor meivakantie 2016 Verplichte eindtoets (vier weken na afname) Eventueel heroverweging van het schooladvies Begin juni Klaarzetten tweede deel gegevensoverdracht: Uitslag eindtoets LVS-gegevens Evt. bijgesteld schooladvies

8 Draaiboek Voortgezet Onderwijs
Wanneer Wat 2e week maart Aanmelding op één school met adviesformulier Zorgplicht voor het VO gaat in bij aanmelding. Voor eind maart Terugkoppeling naar basisschool over aangemelde leerling d.m.v. verzoek van VO Begin april Ophalen eerste deel leerlinggegevens uit OSO April Organiseren warme overdracht PO-VO (binnen 6 weken na aanmelding door de ouders) Toelating leerlingen VO en terugkoppeling vanuit VO aan ouders en PO over toegelaten leerlingen Begin juni Ophalen tweede deel leerlinggegevens uit OSO Leerlingen worden conform basisschooladvies geplaatst

9 TOELICHTING DOCUMENTENSET

10 Stroomschema Hele procedure in één stroomschema
Groen is 'reguliere route' Blauw is 'route voor extra ondersteunings-behoefte'

11 Formulier Warme Overdracht
Overstap PO-VO Bestaat uit 2 onderdelen: Algemeen deel Specifiek deel Formulier Warme Overdracht is basis voor het gesprek

12 Formulier Warme Overdracht
Overstap PO-VO Algemeen deel voor alle leerlingen invullen Advies Bijzonderheden schoolloopbaan Ondersteuningsbehoeften en globaal beeld leerling Beschermende en belemmerende factoren Overige aandachtspunten waaronder gezondheid, thuissituatie, absentie/schoolverzuim etc.

13 Formulier Warme Overdracht
Overstap PO-VO Specifiek deel voor leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben (denk aan voormalig Lwoo). Of Groeidocument indien aanwezig. Groeidocument voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Toelichting bij geboden ondersteuning in PO/gewenste ondersteuning in VO zo concreet mogelijk uitwerken

14 Gesprek Warme Overdracht
Overstap PO-VO Schoolprestaties nog niet overgedragen via OSO. Indien relevant: uitdraai LVS gebruiken in gesprek warme overdracht. Uitwisseling

15 PASSEND ONDERWIJS BIJ OVERSTAP PO-VO

16 Welke ondersteuning onderscheiden we?
Basisondersteuning (alle scholen) Lichte ondersteuning in het VO (bv. voormalig Lwoo). Nodig: invullen specifiek deel WOF of groeidocument. En:………………

17 Extra ondersteuning Extra ondersteuning: Trajectvoorziening VO
Praktijkonderwijs (indicatiecriteria bindend) Indien extra ondersteuningsbehoefte groter is dan regulier VO kan bieden: VSO of OPDC Voor extra ondersteuning: Groeidocument Vroegtijdige signalering en samenwerking tussen PO, VO en ouders is belangrijk

18 OVERDRACHT GEGEVENS

19 Uiterlijk 1ste Week April
OSO Deel 1 Uiterlijk 1ste Week April Na aanmeldingsweek zet PO klaar voor OSO: NAW-gegevens Schooladvies Formulier Warme Overdracht Groeidocument (indien aanwezig) VO haalt op d.m.v. invoeren bsn-nummer en brinnummer van de po-school. NB OSO heeft helpdesk voor scholen

20 OSO Deel 2 Begin Juni Na afname van de eindtoets past het PO het OSO-dossier aan: Uitslag centrale eindtoets LVS gegevens Eventueel herzien advies VO haalt nieuwe gegevens op uit OSO NB PO heeft informatieplicht richting ouders.

21 ADVIESWIJZER VOOR HET PO

22 Advieswijzer Plaatsing Matrix
De advieswijzer is een hulpmiddel voor het PO om advies op te stellen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wordt niet overgedragen aan VO. Onderdelen A B C Schoolvorderingen IQ *1 Schoolfunctioneren *2 Eindscore advies BL RE TL SP NIO WH MO SE GC VWO l/A >114 HAVO ll/A/B TL/MAVO lll/B/C 97-105 KB lV/C/D 91-96 BB V/D/E 80-90 PRO V/E <80 Score

23 Evaluatie POVO Juni 2016: evaluatie via werkgroep POVO

24 MEER INFORMATIE BIJ

25 Beide samenwerkingsverbanden
SWV PO: onderwijsexperts SWV VO: consulent passend onderwijs Bv. voor vroegtijdig advies, MDO of MDO-T.

26 Leden werkgroep POVO PO-leden Jos de Goede Stichting Flore
Wim Noom Stichting Tabijn Koen Elbers ISOB Cisca Hemmekam SAKS Linda Klos Stichting De Blauwe Loper Mariëlle Moll Ronduit Onderwijs Wim Heijne Stichting Flore Marieke Ettema Stichting Atrium Astrid Ottenheym SWV PO Noord-Kennemerland

27 Leden werkgroep POVO VO-leden Han Bart De Viaan, Praktijkonderwijs
Bea Roosjen Clusius College Bert Toebes Trinitas College Gerard Koopman PCC Oosterhout Irene de Stoppelaar CSG Jan Arentsz Corien Melissen OSG Willem Blaeu Paul Oudejans Stedelijk Dalton College Anne Veldt SWV VO Noord-Kennemerland Caroline Hohner SWV V(S)O Noord Kennemerland

28 Links www.swvponoord-kennemerland.nl www.swvnk.nl

29 ZIJN ER NOG VRAGEN?

30 OVERLEG EN NETWERKEN


Download ppt "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland"

Verwante presentaties


Ads door Google