De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."— Transcript van de presentatie:

1 Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Welkomstwoord

3 Presentatie – Veranderingen t.o.v. vorig jaar – Draaiboek – Warme overdracht – Aanmelding en toewijzing van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften – Overstapdossier OSO – Advieswijzer (zie www.swvponoord-kennemerland.nlwww.swvponoord-kennemerland.nl en www.swvnk.nl )www.swvnk.nl Vragen Tijd voor netwerken Programma

4 Op hoofdlijnen hetzelfde als vorig jaar: kwalitatief goede overdracht van PO naar VO en leerlingen op de best passende plek in het VO Wel gewijzigd: – Overdracht leerlinggegevens in 2x – Warme overdrachtsformulier aangepast – Aanpassingen in passend onderwijs VO: Toeleiding OPDC Lwoo wordt lichte ondersteuning Veranderingen t.o.v. vorig jaar

5 SAMENVATTING DRAAIBOEK NB: gebruik draaiboek en overige documenten van website SWV PO/VOvoor complete instructie en toelichting!

6 WanneerWat Uiterlijk half novemberVoorlopig schooladvies VO naar de ouders Uiterlijk novemberMDO/MDO-T voor leerling met extra ondersteuningsbehoeften Onderwijsexpert organiseert dit op verzoek school. November/ decemberLeerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing (PRO en grens PrO/VMBO) Januari/ februariLVS toetsen M8 (tenzij B8 is afgenomen in oktober/november) Voor 1 maartDefinitief schooladvies VO naar ouders Draaiboek Primair Onderwijs

7 WanneerWat Uiterlijk eerste week aprilKlaarzetten eerste deel gegevensoverdracht: *NAW gegevens *Schooladvies *Warme Overdrachtsformulier/groeidocument (indien aanwezig) AprilWarme overdracht PO-VO voor alle leerlingen Voor meivakantie 2016Verplichte eindtoets Voor eind mei (vier weken na afname) Uitslag eindtoets in LVS. Dit leidt tot het toetsadvies (‘second opinion’). Eventueel heroverweging van het schooladvies Begin juniKlaarzetten tweede deel gegevensoverdracht: *Uitslag eindtoets *LVS-gegevens *Evt. bijgesteld schooladvies Draaiboek Primair Onderwijs

8 WanneerWat 2 e week maartAanmeldingsweek VO Aanmelding op één school met adviesformulier Zorgplicht voor het VO gaat in bij aanmelding. Voor eind maartTerugkoppeling naar basisschool over aangemelde leerling d.m.v. verzoek van VO Begin aprilOphalen eerste deel leerlinggegevens uit OSO AprilOrganiseren warme overdracht PO-VO Voor eind april (binnen 6 weken na aanmelding door de ouders) Toelating leerlingen VO en terugkoppeling vanuit VO aan ouders en PO over toegelaten leerlingen Begin juniOphalen tweede deel leerlinggegevens uit OSO Begin juniLeerlingen worden conform basisschooladvies geplaatst Draaiboek Voortgezet Onderwijs

9 TOELICHTING DOCUMENTENSET

10 Hele procedure in één stroomschema Groen is 'reguliere route' Blauw is 'route voor extra ondersteunings- behoefte' Stroomschema

11 Bestaat uit 2 onderdelen: – Algemeen deel – Specifiek deel Formulier Warme Overdracht is basis voor het gesprek Formulier Warme Overdracht Overstap PO-VO Formulier Warme Overdracht Overstap PO-VO

12 Algemeen deel voor alle leerlingen invullen – Advies – Bijzonderheden schoolloopbaan – Ondersteuningsbehoeften en globaal beeld leerling – Beschermende en belemmerende factoren – Overige aandachtspunten waaronder gezondheid, thuissituatie, absentie/schoolverzuim etc. Formulier Warme Overdracht Overstap PO-VO Formulier Warme Overdracht Overstap PO-VO

13 Specifiek deel voor leerlingen die lichte ondersteuning nodig hebben (denk aan voormalig Lwoo). Of Groeidocument indien aanwezig. Groeidocument voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Toelichting bij geboden ondersteuning in PO/gewenste ondersteuning in VO zo concreet mogelijk uitwerken Formulier Warme Overdracht Overstap PO-VO Formulier Warme Overdracht Overstap PO-VO

14 Schoolprestaties nog niet overgedragen via OSO. Indien relevant: uitdraai LVS gebruiken in gesprek warme overdracht. Uitwisseling Gesprek Warme Overdracht Overstap PO-VO Gesprek Warme Overdracht Overstap PO-VO

15 PASSEND ONDERWIJS BIJ OVERSTAP PO-VO

16 Basisondersteuning (alle scholen) Lichte ondersteuning in het VO (bv. voormalig Lwoo). – Nodig: invullen specifiek deel WOF of groeidocument. En:……………… Welke ondersteuning onderscheiden we?

17 Extra ondersteuning: – Trajectvoorziening VO – Praktijkonderwijs (indicatiecriteria bindend) Indien extra ondersteuningsbehoefte groter is dan regulier VO kan bieden: – VSO of OPDC Voor extra ondersteuning: Groeidocument Vroegtijdige signalering en samenwerking tussen PO, VO en ouders is belangrijk Extra ondersteuning

18 OVERDRACHT GEGEVENS

19 Na aanmeldingsweek zet PO klaar voor OSO: NAW-gegevens Schooladvies Formulier Warme Overdracht Groeidocument (indien aanwezig) VO haalt op d.m.v. invoeren bsn-nummer en brinnummer van de po-school. NB OSO heeft helpdesk voor scholen OSO Deel 1 Uiterlijk 1 ste Week April OSO Deel 1 Uiterlijk 1 ste Week April

20 Na afname van de eindtoets past het PO het OSO-dossier aan: – Uitslag centrale eindtoets – LVS gegevens – Eventueel herzien advies VO haalt nieuwe gegevens op uit OSO NB PO heeft informatieplicht richting ouders. OSO Deel 2 Begin Juni OSO Deel 2 Begin Juni

21 ADVIESWIJZER VOOR HET PO

22 OnderdelenABC SchoolvorderingenIQ *1Schoolfunctioneren *2Eindscore advies BLRETLSPNIOWHMOSEGC VWOl/A >114 HAVOll/A/B 106-113 TL/MAVOlll/B/C 97-105 KBlV/C/D 91-96 BBV/D/E 80-90 PROV/E V/D/E <80 Score De advieswijzer is een hulpmiddel voor het PO om advies op te stellen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wordt niet overgedragen aan VO. Advieswijzer Plaatsing Matrix

23 Juni 2016: evaluatie via werkgroep POVO Evaluatie POVO 2015-2016

24 MEER INFORMATIE BIJ

25 SWV PO: onderwijsexperts SWV VO: consulent passend onderwijs Bv. voor vroegtijdig advies, MDO of MDO-T. Beide samenwerkingsverbanden

26 PO-leden Jos de GoedeStichting Flore Wim NoomStichting Tabijn Koen ElbersISOB Cisca HemmekamSAKS Linda KlosStichting De Blauwe Loper Mariëlle MollRonduit Onderwijs Wim HeijneStichting Flore Marieke EttemaStichting Atrium Astrid OttenheymSWV PO Noord-Kennemerland Leden werkgroep POVO

27 VO-leden Han BartDe Viaan, Praktijkonderwijs Bea RoosjenClusius College Bert ToebesTrinitas College Gerard KoopmanPCC Oosterhout Irene de StoppelaarCSG Jan Arentsz Corien MelissenOSG Willem Blaeu Paul OudejansStedelijk Dalton College Anne VeldtSWV VO Noord-Kennemerland Caroline HohnerSWV V(S)O Noord- Kennemerland Leden werkgroep POVO

28 www.swvponoord-kennemerland.nl www.swvnk.nl www.passendonderwijs.nl www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl www.overstapserviceonderwijs.nl Links

29 ZIJN ER NOG VRAGEN?

30 OVERLEG EN NETWERKEN


Download ppt "Van Primair naar Voortgezet onderwijs in Noord Kennemerland Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."

Verwante presentaties


Ads door Google