De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pemwjk3. Programma tafeltjesronde over ruimte en materiaal Bespreek de inzichten die naar aanleiding van de tafeltjesronde over ruimte en materialen hebt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pemwjk3. Programma tafeltjesronde over ruimte en materiaal Bespreek de inzichten die naar aanleiding van de tafeltjesronde over ruimte en materialen hebt."— Transcript van de presentatie:

1 pemwjk3

2 Programma tafeltjesronde over ruimte en materiaal Bespreek de inzichten die naar aanleiding van de tafeltjesronde over ruimte en materialen hebt verkregen, met je directe collega’s op de groep. Neem met elkaar jullie ruimte en materialen onder de loep. Breng, indien dit ten goede komt aan de groep en de individuen erin, veranderingen aan. Maak met je collega’s een afspraak de doorgevoerde veranderingen te evalueren.

3 het samenstellen van kleine groepen Bespreek jouw visie over het vormen van kleine groepen met je directe collega’s in de klas. Vraag hen naar hun visie en laat ze daarbij ook concrete voorbeelden ter onderbouwing geven. Bespreek met elkaar of jullie huidige kleine groepssamenstellingen een toegevoegde waarde voor de kinderen zijn. Wanneer dit niet het geval is vorm je, waar mogelijk, nieuwe groepen. Maak met je collega’s een afspraak de doorgevoerde veranderingen te evalueren.

4 vrij spelen in de groep Bespreek jouw inzichten m.b.t. het vormen van sub-groepen en de omgeving in het kader van vrij spelen met je directe collega’s op de groep. Wanneer je naar aanleiding van dit gesprek veranderingen doorvoert is het belangrijk dat je een moment afspreekt waarin je deze evalueert.

5 Waardenlijst Neem de waardenlijst door. Omcirkel de vijf voor jou belangrijkste waarden van de groep waarop je werkt. Bedenk bij iedere waarde een voorbeeld waaruit blijkt dat deze belangrijk is in jouw groep.

6 Aangaan van relaties Aansluiting zoeken Belangstelling voor andere kinderen Communicatie Eigen manier van communiceren Eigen spel temidden van andere kinderen Eigenspel en samenspel Elkaar bevestigen Elkaar overtuigen Elkaar uitdagen Gevoel van eigenwaarde Imiteren van groepsgenoten Inleven in de ander Invoegen in de groep Je eigen positie Jezelf kunnen zijn Kijken naar elkaar

7 Jezelf kunnen zijn Samen spelen Van elkaar leren en samen doen

8 Ongestoord met een paar kinderen spelen binnen de groep Ontdekken van de wereld van de ander Ontmoeten van gelijkwaardige anderen Op jezelf kunnen zijn Saamhorigheid Samen beleven Samen een probleem oplossen Samen dingen doen waarbij beleven het beleven belangrijker is dan het doel Samen lol hebben Samen ontdekken Samen plezier hebben Samen spelen Samenwerken en uitproberen Samenwerken tussen kinderen Strategieen lerenom mee te kunnen spelen; er omheen lopen, nadoen, etc. Uitleg geven aan elkaar Van elkaar leren en samen doen Verantwoordelijkheid Verdraagzaamheid/acceptatie Wij-gevoel Zorg voor elkaar

9 Met elkaar bekijk je welke waarden (bijlage 4) het meeste gekozen zijn en deze hang je naast elkaar. Kies vervolgens voor jezelf uit de meest gekozen waarden een top drie van de meest belangrijke waarden van de groep voor het kind. Met de hele groep probeer je, onder leiding van de docent, tot een top-3 te komen. Daarna ga je bedenken hoe je deze waarden onderdeel kunt laten zijn van je groep en wat daarin van hen verwacht wordt.

10 Huiswerk Lezen uit Pedagogisch Kader, Singer en Kleerekoper, pag. 77 en 78 Het basisboek van het VVE programma dat jullie op de locatie hanteren de informatie over waarden, routines, regels en rituelen. 2. Positief formuleren van regels Je hebt tijdens bijeenkomst drie een aanzet gemaakt met het positief formuleren van jullie regels. Pas dit, op al jullie regels toe. Bekijk hoe je de regels die jullie hanteren ook positief geformuleerd gaan uitdragen naar de kinderen. Evalueer hoe het hanteren van positief geformuleerde regels invloed heeft gehad op de groep.

11 Routines, rituelen en regels routines, rituelen of regels toegewezen die zij moeten voorbereiden aan de hand van de geboden literatuur en eigen praktijkvoorbeelden. Individueel Wanneer je voldoende informatie hebt bedenk je bij ieder onderwerp (dus bij regels, routines en riutelen) een eigen voorbeeld en de invloed daarvan op de groep en het proces. Schrijf deze voor jezelf op.

12 Regels onder de loep Neem je de door jou meegebrachte regels onder de loep. Markeer de negatief geformuleerde regels en maak een start met deze positief te formuleren.


Download ppt "Pemwjk3. Programma tafeltjesronde over ruimte en materiaal Bespreek de inzichten die naar aanleiding van de tafeltjesronde over ruimte en materialen hebt."

Verwante presentaties


Ads door Google