De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maak een presentatie van ongeveer 2 minuten waarin je uitlegt wat jouw visie is op het samenstellen van kleine groepen vanuit het VVE programma dat jullie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maak een presentatie van ongeveer 2 minuten waarin je uitlegt wat jouw visie is op het samenstellen van kleine groepen vanuit het VVE programma dat jullie."— Transcript van de presentatie:

1 Maak een presentatie van ongeveer 2 minuten waarin je uitlegt wat jouw visie is op het samenstellen van kleine groepen vanuit het VVE programma dat jullie op de locatie hanteren. Maak in je presentatie een koppeling met de praktijk door de visie te koppelen aan de kleine groepen die jij hebt samengesteld. Geef daarnaast een voorbeeld van het effect van het gebruik van deze groepssamenstelling.

2 Hoofdpunten › POSITIEVE AANDACHT VOOR ALLE KINDEREN.
Jonge kinderen hebben een sterk gevoel voor sfeer. Samen is heel belangrijk voor ze. Goede relaties tussen alle betrokkenen. Pedagogisch medewerkers noemen alle kinderen vaak bij naam. Iedereen is bijzonder. Als er een nieuw kind in de groep komt, wordt het aan de andere kinderen voorgesteld. De familiemuurfoto en een foto van het kind worden opgehangen. Een ouder kind mag uitleggen hoe sommige dingen gaan. Verjaardagen van kinderen worden gevierd. Nieuwe broertjes en zusjes in de kring besproken. Als een kind naar een andere groep of de basisschool gaat, is er een afscheidsritueel.

3 WIJ-GEVOEL EN RITUELEN
Samen dingen doen geeft jonge kinderen een fijn gevoel van erbij horen, van samen. Maar dat kan op die leeftijd alleen bij vertrouwde gewoontes en rituelen. Als iedereen weet hoe het gaat, kan iedereen meedoen. Met de liedjes, met de gebaren die daarbij horen, met de vertrouwde grapjes van kinderen en van pedagogisch medewerkers. wat nog meer?

4 LATEN SPELEN IN KLEINE GROEPJES EN ZORGEN VOOR PRIVACY
Jonge kinderen spelen in de regel tijdens het vrije spel met één of twee andere kinderen. Als ze aan tafel puzzelen of tekenen kunnen ze met z’n vieren of vijven spelen. Dan spelen ze niet zo zeer samen, maar vinden ze het fijn om ‘hun eigen ding te doen’ in de nabijheid van andere kinderen. Pedagogisch medewerkers houden hiermee rekening met hun verdeling van de kinderen over de ruimte. Ze laten kinderen in kleine groepjes werken en spelen. En ze zorgen ervoor dat kinderen ook ongestoord alleen kunnen spelen.

5 MINIMALISEREN VAN DE NEGATIEVE KANTEN VAN DE GROEP
Kinderen kunnen ook last van elkaar hebben. In iedere groep zijn kinderen die snel overweldigd raken door de veelheid aan prikkels die de kinderen oproepen. Ze gaan zwerven of trekken zich terug. Dergelijke kinderen worden snel door iedereen, inclusief de pedagogisch medewerkers over het hoofd gezien. Ze hebben steun nodig om in de groep een veilig plekje te vinden waar ze kunnen opgaan in hun spel

6 OPTIMALISEREN VAN DE POSITIEVE KANTEN VAN DE GROEP
De groep biedt jonge kinderen rijke mogelijkheden. Pedagogisch medewerkers ondersteunen vriendschap tussen kinderen en stimuleren sociaal gedrag zoals elkaar helpen of troosten. Ze ondersteunen het samenspel en helpen conflicten tussen kinderen voorkomen.

7 Structuur en rituelen

8 structuur Het gedrag reguleren door de pedagogisch
medewerkers heeft twee doelen: › Op het moment zelf: het reguleren van het gedrag en de emoties van de kinderen voor hun eigen veiligheid en welzijn. › Met het oog op de toekomst: het leren van zelfregulering van kinderen. Dat wil zeggen dat kinderen in toenemende mate hun eigen gedrag kunnen sturen, eenvoudige regels volgen en zelf problemen kunnen oplossen.

9 Rituelen Rituelen zijn een belangrijk middel om de wereld voor jonge kinderen voorspelbaar te maken en om een wij- gevoel te geven. Rituele beloningen voor ‘grote’ kinderen die mogen helpen bij het dekken van de tafel. Rituele kringspelletjes waarin kinderen om de beurt een beweging mogen voordoen, zorgen voor imitatie gedrag

10 http://www. stichtingbkk

11 Programma tafeltjesronde over ruimte en materiaal
Bespreek de inzichten die naar aanleiding van de tafeltjesronde over ruimte en materialen hebt verkregen, met je directe collega’s op de groep. Neem met elkaar jullie ruimte en materialen onder de loep. Breng, indien dit ten goede komt aan de groep en de individuen erin, veranderingen aan. Maak met je collega’s een afspraak de doorgevoerde veranderingen te evalueren.

12 het samenstellen van kleine groepen
Bespreek jouw visie over het vormen van kleine groepen met je directe collega’s in de klas. Vraag hen naar hun visie en laat ze daarbij ook concrete voorbeelden ter onderbouwing geven. Bespreek met elkaar of jullie huidige kleine groepssamenstellingen een toegevoegde waarde voor de kinderen zijn. Wanneer dit niet het geval is vorm je, waar mogelijk, nieuwe groepen. Maak met je collega’s een afspraak de doorgevoerde veranderingen te evalueren.

13 vrij spelen in de groep Bespreek jouw inzichten m.b.t. het vormen van sub-groepen en de omgeving in het kader van vrij spelen met je directe collega’s op de groep. Wanneer je naar aanleiding van dit gesprek veranderingen doorvoert is het belangrijk dat je een moment afspreekt waarin je deze evalueert.

14 Waardenlijst Neem de waardenlijst door. Omcirkel de vijf voor jou belangrijkste waarden van de groep waarop je werkt. Bedenk bij iedere waarde een voorbeeld waaruit blijkt dat deze belangrijk is in jouw groep.

15 Aangaan van relaties Aansluiting zoeken Belangstelling voor andere kinderen Communicatie Eigen manier van communiceren Eigen spel temidden van andere kinderen Eigenspel en samenspel Elkaar bevestigen Elkaar overtuigen Elkaar uitdagen Gevoel van eigenwaarde Imiteren van groepsgenoten Inleven in de ander Invoegen in de groep Je eigen positie Jezelf kunnen zijn Kijken naar elkaar

16 Ongestoord met een paar kinderen spelen binnen de groep
Ontdekken van de wereld van de ander Ontmoeten van gelijkwaardige anderen Op jezelf kunnen zijn  Saamhorigheid Samen beleven Samen een probleem oplossen Samen dingen doen waarbij beleven het beleven belangrijker is dan het doel Samen lol hebben Samen ontdekken Samen plezier hebben Samen spelen Samenwerken en uitproberen Samenwerken tussen kinderen Strategieen lerenom mee te kunnen spelen; er omheen lopen, nadoen, etc.  Uitleg geven aan elkaar  Van elkaar leren en samen doen Verantwoordelijkheid Verdraagzaamheid/acceptatie  Wij-gevoel Zorg voor elkaar

17 Met elkaar bekijk je welke waarden (bijlage 4) het meeste gekozen zijn en deze hang je naast elkaar.
Kies vervolgens voor jezelf uit de meest gekozen waarden een top drie van de meest belangrijke waarden van de groep voor het kind. Met de hele groep probeer je, onder leiding van de docent, tot een top-3 te komen. Daarna ga je bedenken hoe je deze waarden onderdeel kunt laten zijn van je groep en wat daarin van hen verwacht wordt.

18 Huiswerk Positief formuleren van regels
Je hebt tijdens bijeenkomst drie een aanzet gemaakt met het positief formuleren van jullie regels. Pas dit, op al jullie regels toe. Bekijk hoe je de regels die jullie hanteren ook positief geformuleerd gaan uitdragen naar de kinderen. Evalueer hoe het hanteren van positief geformuleerde regels invloed heeft gehad op de groep.

19 Regels onder de loep Neem je de door jou meegebrachte regels onder de loep. Markeer de negatief geformuleerde regels en maak een start met deze positief te formuleren.


Download ppt "Maak een presentatie van ongeveer 2 minuten waarin je uitlegt wat jouw visie is op het samenstellen van kleine groepen vanuit het VVE programma dat jullie."

Verwante presentaties


Ads door Google