De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbijeenkomst Positief opvoeden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbijeenkomst Positief opvoeden"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbijeenkomst Positief opvoeden
Korte inleiding Positief Opvoeden Het belang van Positief opvoeden Positief opvoeden is een manier van opvoeden die er op gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende en niet kwetsende manier omgaat met het gedrag en de emoties van kinderen. De nadruk ligt op goed communiceren en het geven van positieve aandacht aan de dingen die kinderen goed doen. Een positieve opvoedingsaanpak zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen zitten daardoor lekkerder in hun vel, doen het beter op school en lopen minder kans om gedragsproblemen te ontwikkelen. Het levert dus kinderen veel op maar ouders ook! Want de investering die je doet betaald zich terug. De opvoeding verloopt soepeler, met minder conflicten en stress geeft en levert meer plezier op. Ouderbijeenkomst Positief opvoeden

2 Ouderbijeenkomst Positief opvoeden Thema

3 Voorstellen JGZ verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslan
Onderdeel CJG

4 Programma Inleiding positief opvoeden In groepjes aan het werk
Afsluiting met tips Geef aan dat ouders ook veel van elkaar kunnen leren. Dat ouders al ervaringsdeskundige zijn. Met 95% van de kinderen gaat het immers goed. Het is goed om uit te wisselen hoe men met dingen om gaat, dat kan je ander perspectief geven. Er wordt weinig onderling onder ouders over opvoeden gesproken, zeker niet in een gestructureerde setting. Blijkt dat ouders daar vaak wel behoefte aan hebben. Op die manier weet je elkaar ook makkelijker te vinden, na deze avond/ bijeenkomst.

5 Positief opvoeden Bevordert de ontwikkeling van kinderen Opbouwend
Niet kwetsend Positieve aandacht voor gedrag en emoties Communicatie belangrijk

6 5 principes positief opvoeden
Stimulerende omgeving Positieve ondersteuning Aansprekende discipline Reële verwachtingen Zorg goed voor jezelf

7 1. Een veilige en stimulerende omgeving
Leer je kind verkeersregels Maak je huis kindvriendelijk Zorg voor persoonlijke veiligheid Zorg voor interessante omgeving Stimuleer groepsactiviteiten 1. Een veilige en stimulerende omgeving Tips: Leer je kind al vroeg verkeersregels Maak je huis kindvriendelijk: veilige stopcontacten, speelgoed, eigen privacy, laptop/ computer in huiskamer; Leer je kind om te gaan met persoonlijke veiligheid: wie zijn betrouwbare personen, met wie bespreek je welke onderwerpen, wat doe je in geval van onveilige situaties of gevoelens; Zorg voor een interessante omgeving die leren stimuleert: bij een baby een box, bij een puber de mogelijkheid een dagje weg te gaan met vrienden; Stimuleer groeps- of teamactiviteiten: Een kind leert veel van het functioneren in een groep. Met elkaar omgaan, op de beurt wachten, samenwerking, stimulerend in de motoriek. Voorbeeld: Het is niet altijd handig als je kind wil kleien of verven, omdat je er zo’n rommel van kunt hebben. Maar het is wel belangrijk dat je kind de ruimte krijgt om lekker bezig te kunnen zijn met dingen die hij leuk vindt om te doen. Dan moet je even over de rommel heen zetten en dat accepteren. Dat wordt bedoeld met een stimulerende omgeving.

8 2. Positieve steun bieden
Maak tijd voor je kind Kletsen en praten met je kind Laat merken dat je van ze houdt Wees betrokken bij KDV, PSZ of school Maak gebruik van spontane leermomenten 2. Positieve steun bieden. Tips: Maak tijd voor je kind: regelmatig korte momenten aandacht werken beter dan één hele lange periode. Stop waar je zelf mee bezig bent en zorg dat je er echt bent voor je kind, leer je kind ook om uit te stellen en te wachten op je aandacht Praten en kletsen met je kind: laat merken dat je belangstelling hebt voor hun verhaal, vertel zelf ook over je eigen belevenissen, het gaat ook om naar elkaar luisteren Laat merken dat je van je kind houdt: liefde en aandacht zijn net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als eten en drinken. Zeg niet alleen dat je van ze houdt, maar laat ze het ook merken. Een knuffel, een aai of de rug, laat merken dat ze gewenst zijn Wees betrokken bij school/ opvang/ PSZ: kinderen brengen vaak veel tijd door naast de thuissituatie op de opvang of school, dit is een belangrijke omgeving. Zorg dat je op de hoogte blijft en zorg dat je je niet negatief uitlaat over de opvang of school in bijzijn van je kind. Samenwerken als ouders met de school of opvang is belangrijk voor het kind Maak gebruik van spontane leermomenten: Grijp momenten aan om je kind wat te leren, bij het puzzelen stimuleer je het kind zelf te proberen, laat je kind je de weg wijzen naar een bepaalde locatie. Houd het leuk, dwing niet Voorbeeld: Niet in bomen klimmen, niet hard rennen als we bij oma zijn, niet schreeuwen tegen mij. Je mag niet springen op de bank, je mag niet met volle mond praten, je mag niet te lang achter de televisie. Wil je in de boom klimmen, prima maar dit kan niet in alle bomen (zo geef je leiding) Kom we gaan kijken welke boom wel geschikt is. Niet te hoog klimmen, kleine stapjes, als het goed gaat weer een stukje hoger. Fijn dat je zo lekker aan het spelen bent, dan kan ik eten koken.

9 3. Een aansprekende discipline
Praat met kinderen over regels Prijs goed gedrag Blijf kalm en geef uitleg Steun elkaar als opvoeders Blijf niet eindeloos waarschuwen Effectief disciplineren is te leren 3. Een aansprekende discipline Tips: Praat met elkaar en met je kinderen over regels: wat zijn de 5 belangrijkste regels bij jullie thuis? Praat als ouders samen over. Wees zuinig met regels en bespreek ze met je kind (vanaf 4 jaar) Beschrijf de regels positief Prijs goed gedrag: geef complimentjes voor prettig gedrag, wordt vaak vergeten. Benoem specifiek het gewenste gedrag, alleen “goed zo’ is te weinig specifiek Blijf kalm en geef uitleg: als je schreeuwt, leert een kind dat dat de manier is om iets gedaan te krijgen. Probeer dus kalm te blijven. Geef duidelijk welk gedrag je afkeurt, keur het gedrag af, niet het kind Geef aan wat je wel wilt zien Steun elkaar als opvoeders: je zult het niet altijd eens zijn met elkaar over de opvoedstijl, dat hoeft ook niet helemaal. Een kind leert ook juist van die verschillen. Probeer het wel eens te zijn over belangrijke regels. Praat er over, en val elkaar niet af. Discussie in bijzijn van het kind is niet handig Blijf niet eindeloos waarschuwen: Als je lang blijft waarschuwen en pas laat boos reageert, leert je kind dat het pas hoeft te stoppen als jij boos wordt. Snel reageren is beter. Later hoef je vaak je kind alleen maar te herinneren aan de regel en is dat voldoende Effectief disciplineren valt te leren: leer van elkaar als ouder, praat over je opvoeding met andere ouders, blijf positief, geef elkaar schouderklopjes en zoek hulp ondersteuning als je er niet uitkomt Voorbeeld: De regel is: “een bank is om op te zitten”. Maar mijn kinderen willen nog wel eens wilt op de bank springen. Meestal riep ik dan vanuit de keuken of waar ik ook op dat moment zat “ophouden” of eigenlijk riep ik dat minstens 3x zonder dat het gespring ophield. Pas als ik boos word, is het afgelopen. De regel “niet rennen in huis” wordt “rustig lopen in huis.” Dus bij springen op de bank, loop je naar ze toe en zeg je: “Ophouden op de bank te springen, dan gaat de bank kapot. Jullie gaan rustig op de bank zitten”.

10 4. Realistische verwachtingen hebben
Kijk kritisch naar wat je van je kind verwacht Vraag wat andere ouders van hun kind verwachten Informeer bij school, opvang wat zij verwachten Denk na over je eigen verwachtingen t.a.v jezelf als opvoeder en die van je partner 4. Realistische verwachtingen hebben Tips: Kijk kritisch naar je eigen verwachting over je kind: Als je teveel regels hebt, is het erg moeilijk voor je kind om zich aan alle regels te houden, vraag je af of ze echt nodig zijn. Soms verdwijnt het gedrag ook, als jij er als ouder niet op focust. De leeftijd is belangrijk om te kijken wat je mag verwachten Vraag aan andere ouders wat zij van hun kind verwachten: Vraag in je omgeving na, wat ouders doen, welke verwachtingen zij hebben. Bedenk goed, dat jij bepaalt wat je met de informatie doet Informeer bij opvang of school wat zij van je kind verwachten: het is duidelijker als thuis en in een andere omgeving de regels overeenkomen. Bovendien heeft een leidster of leerkracht vaak vanuit een professionele kant een bepaalde verwachting van het kind, past deze bij die van jou? Denk na over je eigen verwachting als opvoeder: Wees realistisch, je mag je best doen, maar je hoeft niet dé perfecte ouder te zijn. Dan doe je het nooit goed genoeg. Wees dus niet te streng, iedereen mag fouten maken en kan daarvan leren Denk na over de verwachtingen van partners als opvoeder: meestal doe je het opvoeden niet alleen, ook als je gescheiden bent, heb je vaak nog een opvoedrelatie met de andere ouder van het kind. Wees niet te streng voor elkaar en leer ook van elkaar, waarom werkt zijn aanpak wel? Stel redelijk naar elkaar en wees begripvol Voorbeeld: Bij een kind van 3 jaar moet je niet verwachten dat hij bij je blijft als je lang met een vriendin staat te praten, of dat hij lief blijft spelen als jij een lang telefoon gesprek voert.

11 5. Goed voor jezelf zorgen
Pas op voor de opofferingsvalkuil Zoek steun als je die kunt gebruiken Durf problemen te erkennen Wees realistisch over jezelf Denk positief 5. Goed voor jezelf zorgen Tips Pas op voor de opofferingsvalkuil: opvoeden is geen opoffering, dan doe jezelf maar ook je kinderen te kort. Kinderen kunnen leren dat niet alles om hen draait en dat je als ouder ook je eigen leven hebt Zoek steun als je deze kunt gebruiken: Durf te vragen om steun, dit kan in kleine dingen zijn, een avondje extra oppas of dat de kinderen even elders eten. Steun vragen is soms moeilijk, maar kan juist helpen erger te voorkomen. Je kunt weer even opladen. Als je steun vraagt, zullen anderen vaak willen helpen Durf problemen te erkennen, blijf er niet mee lopen: denk niet te lang dat het vanzelf beter wordt of dat het maar een fase is. Als jij er steeds tegenaan loopt en er niet prettig bij voelt, doe er wat mee. Je kunt eerst zelf stappen ondernemen een probleem op te pakken. Lukt het niet, trek aan de bel en zoek eventueel hulp. Met een steuntje in de rug kun je dan weer zelf verder Wees realistisch over jezelf: de ideale ouder bestaat niet. Elk kind heeft zijn nukken en is wel eens dwars of vervelend Denk positie: opvoeden heeft leuke en minder leuke kanten. Probeer vooral de positieve kanten te bekijken. Bedenk dat elk kind wel eens zeurt of lastig doet, dat zegt niets over jou capaciteiten als ouder. Wees ook trots als je iets lukt, bijvoorbeeld rustig blijven tijdens een driftbui Voorbeeld: Je vindt regelen van oppas heel gedoe voor een etentje met vrienden, maar dat etentje is een moment voor jezelf en je eigen behoefte. Regel het en de volgende dag heb je meer geduld met je kinderen, je accu is weer even opgeladen.

12 Workshop Aan het werk In groepjes Uitwisseling Met behulp van kaartjes
Schrijf vraag of tip voor andere ouders op

13 Tips voor thuis


Download ppt "Ouderbijeenkomst Positief opvoeden"

Verwante presentaties


Ads door Google