De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 17 januari 2016 Voorganger: Ds. G. Renting Ovd: K. Muis Organist: E. Hofstede Schriftlezingen: Jes. 62: 1-5 en Joh. 2: 1-11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 17 januari 2016 Voorganger: Ds. G. Renting Ovd: K. Muis Organist: E. Hofstede Schriftlezingen: Jes. 62: 1-5 en Joh. 2: 1-11."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 17 januari 2016 Voorganger: Ds. G. Renting Ovd: K. Muis Organist: E. Hofstede Schriftlezingen: Jes. 62: 1-5 en Joh. 2: 1-11

2 Gezang 454

3

4

5

6 Welkom Zondag 17 januari 2016 Voorganger: Ds. G. Renting Ovd: K. Muis Organist: E. Hofstede Schriftlezingen: Jes. 62: 1-5 en Joh. 2: 1-11

7 Mededelingen

8 Liedboek 93

9

10 Stilte, Bemoediging, Groet

11 Afkondiging van overlijden en plaatsen van steen door ouderling

12 De vriendschap met de Eeuwige geeft glans (melodie NLB 487) 1 en 2 De vriendschap met de Eeuwige geeft glans aan ons bestaan met pijn, verdriet en zorgen als in een spiegel wordt ons openbaar wat voor de mensen anders was verborgen. Wij zien Gods Ruimte, eeuwig Perspectief het leven nu wordt al omarmd door Morgen.

13 De vriendschap met de Eeuwige geeft glans (melodie NLB 487) 1 en 2 Gevangen door het raadsel van de dood en machteloos door wazigheid en vragen belijden wij vol zekerheid en hoop dat God ons kent en op de arm wil dragen. En eenmaal staan wij met Hem oog in oog een vriendschap overstijgend onze dagen

14 Gebed van toenadering

15 Geroepen om te zingen 4

16

17

18

19 Gebed om ontferming en genadeverkondiging

20 NLB 517: 1 en 2 Christus, uit God geboren voor alle eeuwigheid, komt ons als woord ter ore, verschijnt in onze tijd, een ster, die alle sterren te boven gaat, hen verre en glansrijk overstraalt

21 NLB 517: 1 en 2 Gij, als een mens geboren vervult voor ons de tijd Nooit gaan wij meer verloren voor God in eeuwigheid De dood mag niets meer hopen. Nu zich de hemel opent toont gij ons Gods beleid.

22 Gebed bij de opening van de Bijbel

23 Kindermoment

24 Kinderen gaan naar de kindernevendienst

25 Schriftlezing Jes. 62: 1 t/m 5 (NBV) 1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. 2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.

26 Schriftlezing Jes. 62: 1 t/m 5 (NBV) 3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. 4 Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.

27 Schriftlezing Jes. 62: 1 t/m 5 (NBV) 5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

28 Schriftlezing Joh. 2: 1 t/m 11 (NBV) 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 4 'Wat wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.'

29 Schriftlezing Joh. 2: 1 t/m 11 (NBV) 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.' 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.' Ze vulden ze tot de rand.

30 Schriftlezing Joh. 2: 1 t/m 11 (NBV) 8 Toen zei hij: 'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom

31 Schriftlezing Joh. 2: 1 t/m 11 (NBV) 10 En zei tegen hem: 'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

32 Gezang 74

33

34

35

36 Overdenking

37 Gezang 166

38

39

40

41 Kinderen komen terug in de kerk

42 Onder, boven, voor en achter (OvK 211) t. E. Laninga; m. J. Laninga =

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

53 Collecte

54 NLB 793: 1 en 3 Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt door uw hand elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt. >>

55 NLB 793: 1 en 3 >> Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet; dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet.

56 NLB 793: 1 en 3 Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn; is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn. >>

57 NLB 793: 1 en 3 >> Dat wij dan elkaar beminnen zó dat zelfs de dood niet scheidt; niets kan liefde overwinnen - liefde heeft de eeuwigheid.

58 Wegzending en zegen

59 Gezongen amen


Download ppt "Welkom Zondag 17 januari 2016 Voorganger: Ds. G. Renting Ovd: K. Muis Organist: E. Hofstede Schriftlezingen: Jes. 62: 1-5 en Joh. 2: 1-11."

Verwante presentaties


Ads door Google