De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beelden van de kerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beelden van de kerk."— Transcript van de presentatie:

1 Beelden van de kerk

2 “De lucht is guur, en 't is vier uur.”

3 Beelden van de kerk “Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, gij kunt het zien, gij schijnt het niet te willen.”

4 Beelden van de kerk “Ik wil je de bruid laten zien,
de vrouw van het Lam.” Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een heel hoge berg… Openbaring 21:9-10

5 Beelden van de kerk

6 Beelden van de kerk

7 Beelden van de kerk Van boven en/of van onderen
Oosterkerk en/of wereldwijde kerk Israel en/of de kerk Bruid van God en/of van Christus

8 Jesaja 62:2-5 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God.

9 Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

10 De HEER verlangt naar jou, Hij zal zich over jou verheugen

11 2 Korintiërs 11:2-4 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 

12 U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.

13 Oprechte en zuivere toewijding aan Christus

14 Efeziërs 5:25-32 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 

15 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.

16 Dit mysterie is groot, Ik betrek het op Christus en de kerk

17 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

18 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’  (Openbaring 19:6-9)

19 Openbaring 21:1-4 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

20 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

21 Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal
van het lam zijn uitgenodigd.

22 Ze ziet er misschien niet uit
Maar als haar man terug komt, is ze zo mooi! Ze is de kerk. Ze kan de raarste dingen doen Maar heb geduld met haar, ze is nog steeds Gods lieveling.

23 Voor je haar afwijst, leer haar eerst kennen, Jezus heeft iets met haar, hij stierf voor haar
om met haar voor de dag te komen! Ze is de kerk. Ze is geen steen en geen gebouw, Ze is: al Gods mensen, mannen, vrouwen, kinderen. (Lecrae, The bride)


Download ppt "Beelden van de kerk."

Verwante presentaties


Ads door Google