De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 15 : 1, 3, 5 Na de zegen Psalm 84: 1, 2 Schriftlezing : 2 Samuël 7: 1 - 16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 15 : 1, 3, 5 Na de zegen Psalm 84: 1, 2 Schriftlezing : 2 Samuël 7: 1 - 16."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 15 : 1, 3, 5 Na de zegen Psalm 84: 1, 2 Schriftlezing : 2 Samuël 7: 1 - 16 Tekst : 2 Samuël 7: 5 - 6, 7, 16

2  Gezang 15 : 1, 3, 5  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

3 1 Geloofd zijt Gij, God onze Heer, in eewigheid geprezen! U is de majesteit, de eer, hoog is uw roem gerezen; want al wat in de hemel woont en al wat leeft op aarde behoort aan U, die hoog gekroond het koningschap aan vaardde.

4 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. 3 Maar wat zou U van onze kant aan gaven zijn te geven? Wij schenken U wat uit uw hand ons eerder was gegeven; wijzelf zijn gast en vreemdeling; de dagen, de geslachten, een schaduw die weer verder ging, waarvan wij niets verwachten.

5 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. 5 O God van vader Abraham en God van al zijn zonen, wij bidden U: laat vuur en vlam, uw Geest onder ons wonen; dan zullen wij in eeuwigheid U dienen in uw woning en U volkomen toegewijd lofzingen onze koning!

6 Mededelingen  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

7  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

8 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

9 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning! Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

10  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

11  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

12  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

13 6 Van Davids zonen sprak de HEER: Bewaren zij mijn woord en leer, blijft mijn verbond bij hen in eer, dan zal van hen altijd een zoon gezeten zijn op Davids troon.

14 7 Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft Hij haar begeerd. Eens sprak Hij, die het al regeert: Hier woon ik tot in eeuwigheid, dit is mijn rustplaats voor altijd.

15  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

16 Hoe ziet mijn leven er uit in het licht van de wet? – Wet als spiegel Hoe mag ik mij zelf zien in Christus? – Wet als bevrijding: Christus de vervulling Hoe leef ik voor God, als volgeling van Christus? – Wet als leefregel

17  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

18 2 'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deedt staan; Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan.

19 3 Wat deed uit 's hemels zalen, o Heer de heerlijkheên, op aard' U nederdalen? Uw grote liefd' alleen! Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met zeegnend' armen en reddend ons omsloot.

20  Votum/zegengroet  Psalm 84: 1, 2  Gebed  2 Samuël 7: 1 - 16  Psalm 132: 6, 7  Formulier 2 – t/m “jezelf toetsen”  Lezing van de wet  Gezang 78: 2, 3  Formulier 2 – t/m “gebed”  Liedboek 356: 1, 2  Na Tafel 1: korte overdenking over 2 Sam 7: 5,6, daarna zingen: Gz. 121: 6,9  Na Tafel 2: korte overdenking over 2 Sam 7: 7, daarna zingen: gz. 145: 3, 4  Na Tafel 3: korte overdenking over 2 Sam 7: 16 daarna zingen: gz.139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Ps.84: 5, 6  Zegen

21 1 O leid mijn blindheid bij de hand, leid mij naar het vertrouwde feest. Ik ben een vreemde in dit land, Gij leidt mij door uw woord en Geest. Gij geeft aan mij, o liefde groot Uzelf in dit gebroken brood.

22 2 Wij die hier zitten bij elkaar in een aanbidding, licht en stil, maak ons uw zoetheid openbaar, ons een van hart en een van wil, als ranken naar omhoog geleid, o wijnstok van de eeuwigheid.

23  Tafel 1: 2 Sam 7: 5,6,  Gezang 121: 6,9  Tafel 2: 2 Sam 7: 7  Gezang 145: 3, 4  Tafel 3: 2 Sam 7: 16  Gezang 139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Psalm 84: 5, 6  Zegen

24 Voor Mij een huis? – God gaat voor ons uit, dus niet zomaar een vaste plek

25 2 Wij die hier zitten bij elkaar in een aanbidding, licht en stil, maak ons uw zoetheid openbaar, ons een van hart en een van wil, als ranken naar omhoog geleid, o wijnstok van de eeuwigheid.

26  Tafel 1: 2 Sam 7: 5,6,  Gezang 121: 6,9  Tafel 2: 2 Sam 7: 7  Gezang 145: 3, 4  Tafel 3: 2 Sam 7: 16  Gezang 139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Psalm 84: 5, 6  Zegen

27 Voor Mij een huis? – God gaat voor ons uit, dus niet zomaar een vaste plek Ook niet gevraagd aan leiders – Allen afhankelijk van Christus

28  Tafel 1: 2 Sam 7: 5,6,  Gezang 121: 6,9  Tafel 2: 2 Sam 7: 7  Gezang 145: 3, 4  Tafel 3: 2 Sam 7: 16  Gezang 139: 5  Dankzegging  Gebed  Collecte  Psalm 84: 5, 6  Zegen

29 Voor Mij een huis? – God gaat voor ons uit, dus niet zomaar een vaste plek Ook niet gevraagd aan leiders – Allen afhankelijk van Christus Jij een huis voor Mij? Nee, Ik bouw jouw huis! – Relatie vader-zoon – Eeuwig – Hoop en gebed

30  Ps.  Preek  Ps.  Gebed  Collecte  Ps.  Zegen

31

32  Vandaag  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Ps.

33

34

35

36 Tot vanmiddag om ?? Met Ds. ??? In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gezang 15 : 1, 3, 5 Na de zegen Psalm 84: 1, 2 Schriftlezing : 2 Samuël 7: 1 - 16."

Verwante presentaties


Ads door Google