De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond continurooster “Andere tijden” 16 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond continurooster “Andere tijden” 16 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond continurooster “Andere tijden” 16 november 2015

2 Continurooster: Andere tijden Wettelijke context Stappen Wat is een continurooster Afweging continurooster leerlingen/team/ouders Ervaring delen: Juf Evelien de Wijk Inventariseren wat leeft bij ouders Afsluiting

3 Artikel 11 adviesrecht (samenwerking, beleid organisatie) Artikel 12 instemming personeel (arbeids- rusttijden) Artikel 13 instemming ouders (tso, onderwijstijd) Artikel 15: verplicht raadpleging ouders Wettelijke context

4 Week 47 (16 november): Informatieavond; Week 48 t/m 51: gesprek & stemming binnen het team; Week 2 t/m 8: Klankbordgroep stemming onder ouders; Week 8 t/m 10: Voorstel vanuit klankbordgroep naar de MR; Week 11 t/m 15: Instemming vanuit de MR; Week 31: 1 augustus 2016 mogelijke invoering. Stappen

5 Een schoolweek gaat er voor groep 1 t/m 8 als volgt uitzien: Maandag t/m donderdag 8:30 - 14:15 uur vrijdag 8:30 - 12:15. Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Ze gaan een kwartier eten in eigen groep en een kwartier buitenspelen. Wat is een continurooster?

6 VOOR Evenwichtige spreiding van de lessen. Vast schoolritme. NaSchoolseActiviteiten (NSA). Verkeer. Leerlingen TEGEN Leerlingen die behoefte hebben aan onderbreking door lange middagpauze.

7 VOOR Meer tijd na het lesgeven De leerkracht krijgt de kans om een kind of een groepje kinderen eens op een andere manier bezig te zien. Leerkracht hoeft klas niet meer uit voor overblijf ouders en kinderen Team TEGEN Minder tijd tussen de middag voor pauze, pas na 14:15 uur Voorbereiding moet ‘s middags voor de volgende dag als geheel en kan niet meer tussen de middag

8 VOOR Verenigingen voor sport, muziek, cultuur etc. kunnen alle dagen van de week al eerder iets bieden voor de kinderen. Meer tijd voor de kapper, tandarts, orthodontist, etc. ‘s Middags meer tijd voor kinderen om af te spreken. Ouders TEGEN Overblijf op school verzorgd door ouders is minder duur dan professionele naschoolse opvang na schooltijd. Regelen werktijden werkgever. Inkomsten overblijfouders voor

9 Ervaringen delen Juf Evelien de Wijk

10 We gaan al uw vragen/opmerkingen inventariseren op grote vellen papier d.m.v. een ‘open space’. Alle positieve, negatieve of neutrale reacties en vragen stellen we zeer op prijs. Inventariseren wat leeft bij ouders

11 Plenaire terugkoppeling Afsluiting


Download ppt "Informatieavond continurooster “Andere tijden” 16 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google