De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad Franciscusschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad Franciscusschool"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad Franciscusschool
18 juni 2013 Medezeggenschapsraad Franciscusschool Continurooster

2 Agenda | Informatieavond
Introductie Continurooster / Aangepaste schooltijden Opties 1 en 2 Voor- en nadelen Hoe nu verder ?

3 Introductie Markt- en maatschappijwerking
Overvolle TussenSchoolseOpvang (TSO) Tendens omringende scholen en verenigingen Interne informatieavond door CNV MR samen met team Franciscusschool: belangstelling, vertrekpunt en voorbereiding Intern onderzoek/enquête Franciscusschool Gevolgen herindeling uren en terugkomdagen Indeling middagpauze

4 Continurooster / Aangepaste schooltijden
5 gelijke dagen voor alle groepen Aangepaste schooltijden woensdagmiddag vrij kortere pauze (30 min.) op school in de klas Huidige situatie: woensdagmiddag vrij vrijdagmiddag vrij voor onderbouw middagpauze van 75 minuten Onderbouw: groep 1 t/m 4 Bovenbouw: groep 5 t/m 8

5 Opties Optie 1: Continurooster Optie 2: Aangepaste schooltijden
5 gelijke dagen voor alle groepen (m.u.v. groep 1 en 2) Schooltijden groep 1 t/m 2: ma – do: – uur vr: – uur groep 3 t/m 8: ma – vr: – uur Optie 2: Aangepaste schooltijden Alleen woensdagmiddag vrij voor alle groepen Groep 1 en 2 ook vrijdagmiddag vrij groep 1 t/m 2: ma, di, do: – uur wo: – uur groep 3 t/m 8: ma, di, do, vr: 8.30 – uur Pauze 30 minuten: 15 minuten eten 15 minuten spelen Uren per week: Optie 1 (continue) Groep 1 t/m 2: 23,5 uur Groep 3 t/m 8: 25 uur Optie 2 (aangepast): Groep 1 t/m 2: 23,15 uur Groep 3 t/m 8: 24,75 uur Huidige schooltijden: Groep 3 t/m 4: 23,15 uur Groep 5 t/m 8: 24,75 uur

6 Voor- en nadelen (kind)
Handreikingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Eenieder zal voor zichzelf en zijn/haar eigen kind moeten bepalen welk van toepassing is op zijn/haar situatie en kind(eren). Voordelen In de “flow” van de les Concentratie korter en continu Gelijke herstart TSO’ers en thuis-eters Geen overvolle TSO Langere namiddag om te spelen Nadelen Kortere pauze moeilijker voor jonge en zorgleerlingen Meer buitenschoolse opvang Geen rustmoment voor individueel kind

7 Voor- en nadelen (ouder)
Handreikingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Eenieder zal voor zichzelf en zijn/haar eigen kind moeten bepalen welk van toepassing is op zijn/haar situatie en kind(eren). Voordelen Langere en aaneensluitende werktijden Geen kosten en organisatie TSO Betere afstemming met werkgever (optie 1) Minder haal- en brengmomenten Nadelen Kosten/Organisatie BSO Overleg nieuwe werktijden met werkgever Geen gezamenlijke familiaire middagpauze

8 Voor- en nadelen (leerkracht)
Handreikingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. Eenieder zal voor zichzelf en zijn/haar eigen kind moeten bepalen welk van toepassing is op zijn/haar situatie en kind(eren). Voordelen Meer rust en structuur in de klas (direct starten met les) Alles samen met de kinderen, zelfs samen eten Geen TSO meer op school Nadelen Kortere rustmomenten tussendoor Lange dag op dezelfde plek Maar één voorbereidings- moment per dag Terugkomdagen i.v.m. lesgevende taken

9 Hoe nu verder ? Enquête voor ouders/verzorgers
1 enquête per gezinssamenstelling ouder/verzorgers groep 7 en 8 uitgesloten ouders/verzorgers groep 0 en aanmeldingen(groep -1) wel Resultaten na schoolvakantie 2013 Scores 65 % van de totale ouders/verzorgers moet gestemd hebben van de 65% moet uiteindelijk 65% voor invoering zijn

10 Dank voor uw aandacht ! Vragen: MR Franciscusschool
Enquête: formulier (ook per mail) Nieuwe MR-leden gezocht ! Stemmen voor maandag 24 juni uur !


Download ppt "Medezeggenschapsraad Franciscusschool"

Verwante presentaties


Ads door Google