De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartaal 1 Week 3 Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartaal 1 Week 3 Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 Kwartaal 1 Week 3 Jennifer de Vries vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2  Wat roept het woord ‘ouderen’ bij je op?

3  Laatste periode van het leven  Periode van verlies (verlies van gezondheid, van vrienden en familie, van werk, van menselijke waardigheid).  Er is in onze cultuur vaak geen oog voor de positieve waarden van het ouder worden

4  Het beeld van het ouder worden wordt vaak bepaald door problemen  Eenzijdig beeld  Heeft te maken met de ordening van onze samenleving

5  Je kunt hoogstens vaststellen dat ze historisch gezien min of meer in dezelfde periode hebben geleefd.  Ouderen zijn volwassenen met elk hun eigen levensgeschiedenis die hen tot unieke individuen heeft gevormd.

6 Volgens ‘werken in de SPH’:  Mensen van 65 jaar of ouder  Mensen die als gevolg van hun leeftijd lichamelijk of mentaal kwetsbaar zijn  Mensen van 65 jaar en ouder die in verpleeg- of verzorgingstehuizen wonen of van thuiszorg afhankelijk zijn

7  Ouderdomsziekten - Somatisch (lichamelijke ziekten zoals hart- en vaatziekten of kanker) - Psychisch (trauma’s stemmingsstoornissen, depressie) - Psychogeriatrisch (vormen van dementie)

8 http://www.npo.nl/3onderzoekt/22-01-2014/EO_101209577  http://www.dementieendan.nl/pages/nieuws.html http://www.dementieendan.nl/pages/nieuws.html  Tegen het vergeten  http://www.npodoc.nl/speel.program.30299 35.html http://www.npodoc.nl/speel.program.30299 35.html https://www.youtube.com/watch?v=c1 Dso3cC-_M

9  Geef 2 motieven om te kiezen voor het werken met ouderen en 2 motieven om niet met ouderen te willen werken.  Hoe zou je in de hulpverlening omgaan met het grote leeftijdsverschil tussen jou en de cliënt?

10  De toegang: hoe komt de cliënt in aanraking met de hulpverlener?  Wat gebeurt er dan precies (intake, diagnose, behandeling)?  Hoe ziet de organisatie eruit (ambulant, daghulp, 24-uurs zorg)?  Wie bepaalt eigenlijk waar een cliënt recht op heeft?  En wie betaalt dat eigenlijk?

11  Op buurt- en wijkniveau  Op gemeentelijk niveau  Op regionaalniveau  Op provinciaal niveau  Op landelijk niveau

12  Mantelzorg (netwerk)  Verpleeg- en verzorgingshuizen: Dagopvang, tijdelijk (bv. na ziekenhuisopname), langdurig  Gespecialiseerde psychogeriatrische verpleeghuizen, diagnostische centra

13  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – Wat houdt deze wet in?  Op welke wijze heeft de WMO invloed op de ouderenzorg?  Wat zijn mogelijke functies voor een sph’er in de ouderenzorg? http://www.npo.nl/3onderzoekt/22- 01-2014/EO_101209577

14  Resultaten van de Belbintest in de verschillende projectgroepen  Inleveren samenwerkingscontract op natschool

15  Mindmap maken  https://www.youtube.com/watch?v=- cJhrTWC94U https://www.youtube.com/watch?v=- cJhrTWC94U  Ouderenzorg  Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking  Volwassenpsychiatrie  Jeugdzorg (incl. kinder- en jeugdpsychiatrie)  Justitiabelen

16  Startpunt: complexiteit  Casus helpt je om onderzoeksvragen te formuleren  Casus geeft je richting; je hoeft de casus niet op te lossen

17  Bestuderen: Werken in de SPH - hoofdstuk 2 en 3  Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 4.1 t/m 4.5


Download ppt "Kwartaal 1 Week 3 Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google