De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie langdurige zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie langdurige zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie langdurige zorg
Wat, waarom en wat zijn de gevolgen?

2 Wie is Freek Lapré? Verpleegkundige, gezondheidswetenschapper, veranderkundige en bedrijfskundige Partner bij Movinex BV Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg Ook werkzaam in Verenigd Koninkrijk, USA, en Russische Federatie Bestuurslid van Europese ActiZ in Brussel

3 Even een opwarmertje

4 Eerst even een drietal stellingen
Als een van mijn familieleden zorg nodig heeft dan is deze het beste af bij mijn organisatie Ik heb lol in mijn werk Verzorgenden hoeven niet ontslagen te worden, eerst het management eruit.

5 Overheid Mensen willen thuis blijven wonen ook bij een toename van de zorgvraag De zorg wordt te duur.

6 Gebruik van professionele zorg
Highest use of professional elder care in Iceland and the Netherlands

7 Scandinavië en Nederland hoogste kosten voor langdurige zorg
VGZ /OECD 2012

8 Conclusie Veel gebruik van professionele zorg
In combinatie met veel vrijwilligers En hoge kosten

9 Tot nu toe door overheid gehanteerde uitgangspunten bij ontwikkeling beleid
Mensen worden ouder Hogere leeftijd leidt tot hogere zorgvraag Vergrijzing gaat dus leiden tot hoge zorgkosten Daardoor tot onbeheersbare (lees: te hoge) publieke kosten Beleid richten op kostenbeheersing CSP Fundis 26 oktober 2014

10 Transitie in de langdurige zorg
Iedereen kan meedoen in de samenleving: Niemand buiten spel Eigen verantwoordelijkheid burger en netwerk voorop (van recht naar conpensatriebeginsel) Vergroten zelfredzaamheid en participatie van burgers Vergroten sociale samenhang (meer samen doen) Kostenbeheersing Decentralisatie van regulering en financiering: WMO, Jeugdwet en Participatiewet

11 De maatregelen (excl. jeugdzorg) per 1-1-2015 (nog steeds)
Verzorging: hh. ondersteuning Begeleiding: dagopvang/dagbesteding Participatie: arbeid Sociaal domein Gemeenten WMO Intramurale verpleging en verzorging 24/7 (bv. verpleeghuis en langdurige GGZ) Zorg voor meest kwetsbaren Zorgkantoren Verzekeraars WLZ Vanuit AWBZ - ZVW Wijkverpleging: coördinatie en verbinden sociale en medische domein Persoonlijke verzorging thuis Langdurige GGZ met behandeling Extramurale behandeling Eaxtramurale palliatieve zorg Gezondheidszorg Verzekeraar ZVW

12 Naast maatregelen ook kortingen
Verzorging: hh. ondersteuning Begeleiding: dagopvang/dagbesteding Participatie: arbeid -25% Sociale zorg Gemeenten WMO Intramurale verpleging en verzorging 24/7 (bv. verpleeghuis en langdurige GGZ) Zorg voor meest kwetsbaren Zorgkantoren Verzekeraars WLZ Vanuit AWBZ - ZVW Wijkverpleging: coördinatie en verbinden sociale en medische domein Persoonlijke verzorging thuis Langdurige GGZ met behandeling Extramurale behandeling Eaxtramurale palliatieve zorg Gezondheidszorg -5% Verzekeraar ZVW -15%

13 Transitie in gehandicaptenzorg
Extramurale dagbesteding volwassenen, ambulante begeleiding volwassenen, vakantiedagopvang, naschoolse opvang, zaterdagopvang, gezinsondersteuning thuis en logeren van AWBZ (zorgkantoor) naar WMO (gemeente) Verbinding met Participatiewet en Jeugdwet op gemeentelijk niveau: integrale aanpak op gemeentelijk niveau mogelijk Met gemeenten afgesproken korting op gehandicaptenzorg 11%, in praktijk hoger tot wel 67%

14 Gevolgen Gemeenten lopen achter met contractering 2015
Inboeken van bezuiniging Onzekerheid bij aanbieders wat de beste strategie is Tot nu toe ongeveer mensen ontslagen m.n. in de huishoudelijke ondersteuning

15 Wat betekent het voor zorgorganisaties?
Meer maatschappelijk positioneren: locaties verbinden met de wijk bv. buurtfunctie Extramurale zorg ontwikkelen Mantelzorgers en vrijwilligers betrekken in de zorg Keuze voor wel of geen behandeling aanbieden

16 Maar er moet nog meer veranderen
Intramurale mentaliteit moet omgevormd worden naar thuiszorg in woonzorgcentra Minder regeldruk/keurmerken Meer klantgericht: levensritme van bewoner/cliënt wordt leidend i.p.v. organisatie Oftewel: De zorg moet aan de cliënt worden teruggegeven

17 Of kiezen we toch hiervoor?

18 En: hoe zit het met de overhead (Huijbers, 2011)?

19 Naar de toekomst toe Meer informele zorg en private initiatieven
Minder groeitempo langdurige zorg, maar wel groei Meer onderscheid tussen sociaal domein en medische zorg Ontstaan van nieuwe domeinen en toetreden nieuwe aanbieders als dan niet in combinatie met bestaande aanbieders

20 Vragen/Discussie


Download ppt "Transitie langdurige zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google