De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technologie, innovatie en warme zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technologie, innovatie en warme zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Technologie, innovatie en warme zorg
Math Gulpers en Mieke Franssen

2 Achtergrond informatie
In Nederland lijden op dit moment ongeveer mensen aan dementie Het aantal mensen met dementie zal verder groeien naar in 2050 In de Nederlandse verpleeghuizen wonen bijna mensen met dementie 70% van de mensen met dementie woont thuis Mensen met dementie willen het liefste zo lang mogelijk thuis blijven, dit willen de mantelzorgers meestal ook.

3 Veranderingen in wet en regelgeving
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Langdurige Zorg (WLZ) Maken dat mensen met dementie langer thuis blijven waarbij alles erop gericht is de zelfredzaamheid van deze persoon en zijn mantelzorg te vergroten

4 Welke mensen met dementie wonen in het verpleeghuis?
In het psychogeriatrisch verpleeghuis wonen mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, ze zijn zeer kwetsbaar, hebben psychogeriatrische stoornissen en zijn niet in staat om (met hulp van mantelzorg en thuiszorg) voor zichzelf te zorgen.

5 Op welke wijze wordt ondersteuning geboden
Aantrekhulp steunkous: - Filmpje en foto’s over aantrekhulp steunkous (doff n’ donner) zie - Mediven Butler zie - Easy slide zie Website en foto’s over oogdruppelhulpmiddel Eyot zie Familiekanaal wordt op verschillende locaties gebruikt

6 Inzet van technologie in de verpleeghuiszorg
In de verpleeghuiszorg wordt in toenemende mate technologie ingezet zoals: Speciale matrassen tegen decubitus

7 Vervolg Lichtsensoren Tilhulpmiddelen Communicatiemiddelen
Beweging stimulerende technologieën

8 Vervolg Camera Geluidsdetectie Opti scan Deurcontacten Familiekanaal

9 Familiekanaal

10 Welke effecten heeft dit voor de bewoners en voor de medewerkers?
Meer veiligheid Meer autonomie Meer bewegingsmogelijkheden Toename van de kwaliteit van leven Voor de medewerker: Meer controle Efficiënter kunnen werken Snel hulp krijgen bij nood Gevoel van veiligheid

11 Inzet Technologie in de thuissituatie
Beeldbellen Medido Personen alarmering Dubbele controle bij medicatie Steun de steunkous Salto Deurslot Vrijheid en veiligheid met de Zorgriem Oogdruppelhulpmiddel Eyot Cameratoezicht Deurcontacten

12 Wat zijn de positieve effecten voor klanten en hun mantelzorgers
Langer op een verantwoorde wijze thuis kunnen blijven Adequaat reageren door hulpverleners op hulpvragen Toename veiligheid voor klanten Behoud van eigen regie Veel minder gebruik van vrijheidsbeperkende middelen Toename van de vrijheid Toename van de tevredenheid van vertegenwoordigers over de zorg

13 Beeldbellen

14 Medido

15 Dementia-app

16 Conclusie Het gebruik van technologie in de zorg is gestart
Zorgtechnologie is nog onvoldoende bekend Zorgtechnologie kan veel meer ingezet worden Door het inzetten van zorgtechnologie zijn mensen minder afhankelijk van de zorg Door de inzet van zorgtechnologie behouden mensen langer de eigen regie Met inzet van zorgtechnologie kunnen mensen langer thuis blijven wonen Ook in verpleeghuizen kan de inzet van zorg- technologie de veiligheid vergroten en de eigenregie versterken Er moet meer aandacht komen voor het inzetten van zorgtechnologie

17 Tot Slot Dank voor uw aandacht Heeft u vragen?


Download ppt "Technologie, innovatie en warme zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google