De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Informele Zorg Bladel Cliëntondersteuning Woensdag 29 april 19:30 – 21:30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Informele Zorg Bladel Cliëntondersteuning Woensdag 29 april 19:30 – 21:30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Informele Zorg Bladel Cliëntondersteuning Woensdag 29 april 19:30 – 21:30 uur

2 Wat is cliëntondersteuning?  Onafhankelijke ondersteuning: informatie, advies en algemene ondersteuning bij (Wmo-) aanvragen voor participatie en Jeugdhulp (Wet Langdurige zorg = geen gemeentelijke taak wel via MEE).  Draagt bij aan zelfredzaamheid, participatie en integrale dienstverlening.  Gebieden: maatschappelijk ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp (via het Lokaal Ondersteuningsteam), onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  Cliënt kan ook zelf rechtstreeks ondersteuning regelen (directe omgeving, vrijwilligers etc.)  informele cliëntondersteuning (bv. Buurthulp Netersel, Informatiepunt Zorg Casteren, cliëntondersteuners VBOB, Steunpunt De Kloostertuin).

3 Wat is cliëntondersteuning? (2) Doel:  Cliënten weten de weg (naar informatie en hulp) te vinden.  Cliënten hebben het gevoel dat hun belang gediend wordt.  Cliënten worden ondersteund in zelfredzaamheid en inzet van sociaal netwerk.

4 Wat is cliëntondersteuning ? (3) Doelgroep:  Toegankelijk voor alle inwoners en kosteloos.  Vooral gericht op kwetsbare inwoners met beperkte regie en sociale redzaamheid (geen ‘gemaksdienst’ dus).  Inwoners die problemen ondervinden met zelfstandig participeren in samenleving. Rol cliëntondersteuner:  Staat naast de cliënt, denkt mee & betrekt sociale netwerk.  Helpt zoeken naar oplossingen & toegang tot voorzieningen  Andere vormen van maatschappelijke ondersteuning worden verminderd.  Cliëntondersteuner verdwijnt op achtergrond wanneer oplossing gevonden is.

5 Cliëntondersteuning in 2015 en verder  Op grond van nieuwe Wmo (2015) is organisatie van cliëntondersteuning verplicht voor gemeenten (toezegging minister bij invoering nieuwe WMO).  Voorheen viel cliëntondersteuning onder AWBZ.  2015 overgangsjaar.  Gemeenten hebben zo voldoende tijd voor 2016 en verder om transformatie-opdracht uit te voeren.  Doel: vanaf 2016 cliëntondersteuning meer lokaal/subregionaal vormgeven.  Meer inzetten op informele cliëntondersteuning voor inschakeling professionele cliëntondersteuning.

6 Cliëntondersteuning in 2015 (2) Cliëntondersteuning door gemeente Bladel in overgangsjaar 2015:  Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking: MEE Zuidoost- Brabant (gedwongen winkelnering).  Cliëntondersteuning voor mensen psychiatrische aandoening: GGzE.  Cliëntondersteuning voor ouderen: GOW Welzijnswerk.

7 2015 (3) Laagdrempelige toegang  Toegang via Zorgloket Bladel (Zorgloket is verplicht bij WMO-aanvragen te wijzen op cliëntondersteuning).  Melding van verzoek voor formele ondersteuning is voldoende > geen intake (staat haaks op doelstelling).  Zorgloket zet door naar MEE, GOW of GGzE.  MEE is voorliggend op GOW.  Op korte termijn publicatie gemeente van door gemeente ingekochte cliëntondersteuning + mogelijkheden van informele ondersteuning.

8 Clientondersteuning 2016 Cliëntondersteuning door gemeente Bladel vanaf 2016:  Kleinere rol voor MEE voor huidige doelgroep (vanwege transformatiedoelstelling beperkter dan in 2015).  Meer nadruk op informele cliëntondersteuning.  Aantal geselecteerde aanbieders voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en mantelzorgers, ihkv nog te formuleren mantelzorgbeleid).


Download ppt "Platform Informele Zorg Bladel Cliëntondersteuning Woensdag 29 april 19:30 – 21:30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google