De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMA BIJEENKOMST PO & VO Begrijpend lezen <> Rekenen Een discrepant profiel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMA BIJEENKOMST PO & VO Begrijpend lezen <> Rekenen Een discrepant profiel."— Transcript van de presentatie:

1 THEMA BIJEENKOMST PO & VO Begrijpend lezen <> Rekenen Een discrepant profiel

2 WELKOM! WIE ZIJN WIJ? Drs. Loes Nijland & Elzemiek van der Bom MSc. Orthopedagoog NVO NVO Orthopedagoog-Generalist Econometrist Orthopedagogisch Centrum Het Kabinet Expert in leren en ontwikkelen Burgemeester Reigerstraat 55, Utrecht © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

3 WAT GAAN WE DOEN?  Begrijpend lezen, rekenen & het schooladvies VO  Begrijpend lezen & rekenen als voorspeller voor het VO niveau  Een discrepant profiel – 6 types  Hoe kun je hier in de advisering mee omgaan?  Wat zou je kunnen bieden aan eventuele ondersteuning in het PO en VO? © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

4 KORTE STARTER- WAAR DENK JE AAN BIJ… Een kloof? Noem 5 kenmerken die je ziet bij leerlingen met een discrepant profiel. Ga naar PollEv.com/elzemiekvand004 en voer je antwoorden in!PollEv.com/elzemiekvand004 © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

5 BEGRIJPEND LEZEN, REKENEN & HET VO Uit onderzoek blijkt: - dat 55% van de leerlingen in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs op het door de leerkracht voorspelde niveau zit; -29% zit lager of is blijven zitten; -16% zit hoger. Schooladvies is mensenwerk! De leerkracht is een betere voorspeller dan de eindtoets Bij de eindtoets zijn de percentages respectievelijk 45% (goed), 27% (lager) en 28% (hoger). Maar waar let je dan op als leerkracht? © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

6 BEGRIJPEND LEZEN, REKENEN & HET VO 1) De resultaten op begrijpend lezen en rekenen … maar ook lezen en spellen kunnen in het advies worden meegenomen. 2) inzet, ambitie en werkhouding 3) thuissituatie en welbevinden van de leerling ‘Het complete plaatje’ doet er WEL toe! Niet alleen de resultaten tellen, maar ook hoe een leerling tot de resultaten komt! © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

7 EEN DISCREPANT PROFIEL? - Begrijpend lezen =/= rekenen - deze leerling denkt en leert op niveau x en rekent op niveau y - tenminste 2 niveaus verschil - verschillende ‘types’, de ene kloof is de andere niet © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

8 1) DE ‘VERWACHTE’ KLOOF TAAL < REKENEN MET EEN VOOR DE HAND LIGGENDE OORZAAK - allochtone achtergrond - meertalig opgevoed - (onlangs) geremigreerd © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

9 2) DE ‘NIET OPVALLENDE’ KLOOF REKENEN = I maar TAAL = III of TAAL = I maar REKENEN = III - deze leerlingen zijn in hun zwakkere vak nog steeds gemiddeld - in hun schoolwerk zie je de kloof niet tot nauwelijks terug. Leerlingen ondervinden er weinig hinder van © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

10 3) DE ‘RECENTE’ KLOOF TAAL EN REKENEN LOPEN NA GROEP 5 (STEEDS VERDER) UITEEN - leerlingen voor wie leeromstandigheden veranderd zijn (schoolwissel, methodewissel, leerkrachtwissel) - leerlingen voor wie persoonlijke omstandigheden veranderd zijn - leerlingen voor wie vanaf groep 5 rekenen of taal te abstract is geworden © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

11 4) DE ‘GEDEMPTE’ KLOOF TAAL = REKENEN MAAR IN EERDERE GROEPEN WAS ER EEN KLOOF - leerlingen met een afgeronde succesvolle begeleiding (in of buiten school) met blijvend resultaat © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

12 5) DE ‘OVERBRUGBARE’ KLOOF TAAL EN REKENEN VERSCHILLEN MAXIMAAL 1 NIVEAU DANKZIJ BEGELEIDING - leerlingen die met begeleiding de kloof weten te verkleinen - als de begeleiding stopt is er een risico op terugval © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

13 6) DE ‘NIET TE OVERBRUGGEN’ KLOOF TAAL EN REKENEN VERSCHILLEN MINSTENS 2 NIVEAUS ONDANKS BEGELEIDING - leerlingen die ook met begeleiding de kloof niet weten te verkleinen - als de begeleiding stopt is er terugval © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

14 OORZAKEN ZWAKKE SCORES BEGRIJPEND LEZEN © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

15 OORZAKEN ZWAKKE SCORES REKENEN © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

16 AAN DE SLAG! PO & VO 1) welke ‘types’ herken je binnen je eigen onderwijspraktijk? Denk hierbij ook aan voorgaande jaren, verhalen van collega’s, het collegiaal overleg, eventuele onderzoeken die bij leerlingen zijn gedaan, etc. © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

17 AAN DE SLAG (2) PO & VO 2) Welke ‘type’ leerlingen vormen een uitdaging bij bijvoorbeeld de advisering of de ondersteuning? © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

18 VAN KLOOF NAAR SCHOOLADVIES & BEGELEIDING PO Adviseren & Interventies VO Interventies & Schoolloopbaan © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

19 VAN KLOOF NAAR SCHOOLADVIES & BEGELEIDING PO Welke stappen zet jij om te komen tot een schooladvies? Hoe zorg je vervolgens voor optimale doorstroom naar VO van zo’n leerling? Maak het stappenplan. Neem een foto en tweet het met #ochetkabinet VO Welke interventies doe je al? Welk zou je graag willen doen? Welke zijn haalbaar? Wat verandert dat voor de nabije toekomst van zo’n leerling? Maak een foto van jullie plan en tweet het naar #ochetkabinet © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015

20 WRAP-UP: 6 TYPEN TAAL-REKEN-KLOVEN DE ‘VERWACHTE’ KLOOF TAAL < REKENEN MET VOOR DE HAND LIGGENDE OORZAAK - allochtone achtergrond - meertalig opgevoed - (onlangs) geremigreerd DE ‘NIET OPVALLENDE’ KLOOF REKENEN = I maar TAAL = III of TAAL = I maar REKENEN = III - deze leerlingen zijn in hun zwakkere vak nog steeds gemiddeld en hebben in hun schoolwerk weinig last van hun kloof DE ‘RECENTE’ KLOOF TAAL EN REKENEN LOPEN NA GROEP 5 (STEEDS VERDER) UITEEN - leerlingen voor wie leeromstandigheden veranderd zijn (schoolwissel, methodewissel, leerkrachtwissel) - leerlingen voor wie persoonlijke omstandigheden veranderd zijn - leerlingen voor wie vanaf groep 5 rekenen of taal te abstract is geworden DE ‘GEDEMPTE’ KLOOF TAAL = REKENEN MAAR IN EERDERE GROEPEN WAS ER EEN KLOOF - leerlingen met een afgeronde succesvolle begeleiding (in of buiten school) met blijvend resultaat DE ‘OVERBRUGBARE’ KLOOF TAAL EN REKENEN VERSCHILLEN MAXIMAAL 1 NIVEAU DANKZIJ BEGELEIDING - leerlingen die met begeleiding de kloof weten te verkleinen - als de begeleiding stopt is er een risico op terugval DE ‘NIET TE OVERBRUGGEN’ KLOOF TAAL EN REKENEN VERSCHILLEN MINSTENS 2 NIVEAUS ONDANKS BEGELEIDING - leerlingen die ook met begeleiding de kloof niet weten te verkleinen -als de begeleiding stopt is er terugval

21 WRAP-UP: ‘BLAUWDRUK’ PER KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO Voor alle kloven gelden in ieder geval de onderstaande stappen: 1) Zet scores BL en RW afgelopen 3 jaar op een rij, vul aan met TL, SP en SV 2) Onderzoek of er bijzonderheden zijn in motivatie, werkhouding, thuissituatie, welbevinden, SE ontwikkeling en interesses 3) Bij kloven -bedenk welk vakgebied straks zwaarder weegt -of er straks compenserende en/of faciliterende mogelijkheden zijn -of er nog interventies gepleegd kunnen worden om de kloof te verkleinen -of je externe expertise wilt (laten) inschakelen om mee te denken over oorzaken en oplossingen 4) Toets eigen idee aan bv onafhankelijk test- of toetsgegeven, collega’s, andere experts. Per kloof worden hierna extra/andere stappen specifiek voor díe kloof gegeven

22 WRAP-UP: 1) DE ‘VERWACHTE’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO TAAL < REKENEN MET EEN VOOR DE HAND LIGGENDE OORZAAK - allochtone achtergrond - meertalig opgevoed - (onlangs) geremigreerd TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN Vroegtijdig interveniëren, informeren en adviseren om - verwachtingen bij ouders en leerling te managen - belang van, en bereidheid tot interventies buiten school te vergroten CONCRETE TIPS VOOR ADVISERING Afh. van bereidheid tot en effect van interventies maximaal één niveau hoger dan BL INTERVENTIES PO EN VO Overleg PO-VO wanneer welke interventies het beste plaats kunnen vinden: - op PO is (na school) meer tijd voor bv ‘kilometers maken’? - op VO is de leerling toegeruster/rijper voor bv strategieën aanleren? - Op PO en VO woordenschatprogramma’s? Betrek (de verantwoordelijkheid van) ouders: taalachterstand kan niet alleen op/door school opgelost worden; thuis NL lezen/voorlezen/TV is op zowel PO als VO cruciaal.

23 WRAP-UP: 2) DE ‘NIET OPVALLENDE’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO REKENEN = I maar TAAL = III of TAAL = I maar REKENEN = III - deze leerlingen zijn in hun zwakkere vak nog steeds gemiddeld - in hun schoolwerk zie je de kloof niet tot nauwelijks terug. Leerlingen ondervinden er weinig hinder van TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN Driehoeksgesprek om - eventuele oorzaken te achterhalen - bereidheid tot interventies te inventariseren CONCRETE TIPS VOOR ADVISERING Laat BL zwaarder meewegen voor deze hogere VO-schoolniveaus INTERVENTIES PO EN VO Hiaten opsporen in het zwakkere vak - PO: dmv 1-op-1 toets maken, toetsanalyse CITO of BOOM SVT’s - VO: dmv inzet RTTI

24 WRAP-UP: 3) DE ‘RECENTE’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO TAAL EN REKENEN LOPEN NA GROEP 5 (STEEDS VERDER) UITEEN - leerlingen voor wie leeromstandigheden veranderd zijn (schoolwissel, methodewissel, leerkrachtwissel) - leerlingen voor wie persoonlijke omstandigheden veranderd zijn - leerlingen voor wie vanaf groep 5 rekenen of taal te abstract is geworden TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN Oorzaken achterhalen veranderingen in school- of persoonlijke omstandigheden BL > RW: Drempelonderzoek RW BL { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/27/9145001/slides/slide_24.jpg", "name": "WRAP-UP: 3) DE ‘RECENTE’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO TAAL EN REKENEN LOPEN NA GROEP 5 (STEEDS VERDER) UITEEN - leerlingen voor wie leeromstandigheden veranderd zijn (schoolwissel, methodewissel, leerkrachtwissel) - leerlingen voor wie persoonlijke omstandigheden veranderd zijn - leerlingen voor wie vanaf groep 5 rekenen of taal te abstract is geworden TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN Oorzaken achterhalen veranderingen in school- of persoonlijke omstandigheden BL > RW: Drempelonderzoek RW BL RW: Drempelonderzoek RW BL

25 WRAP-UP: 4) DE ‘GEDEMPTE’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO TAAL = REKENEN MAAR IN EERDERE GROEPEN WAS ER EEN KLOOF - leerlingen met een afgeronde succesvolle begeleiding (in of buiten school) met blijvend resultaat TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN Informeren VO - Info brengen: van welke kloof was sprake en hoe is die opgelost? - Info halen: wat kunnen VOscholen bieden? CONCRETE TIPS VOOR ADVISERING Ook advies over sóórt/type VOschool INTERVENTIES PO EN VO - Geboden begeleiding PO voortzetten op VO (direct OPP) (bv ondersteunende hulpmiddelen) - Leerlingen op VO goed in de gaten houden - Psychoeducatie op eigen leerstijl ter voorkomen van faalangst, faalangsttraining

26 WRAP-UP: 5) DE ‘OVERBRUGBARE’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdviesplan PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO TAAL EN REKENEN VERSCHILLEN MAXIMAAL 1 NIVEAU DANKZIJ BEGELEIDING - leerlingen die met begeleiding de kloof weten te verkleinen - als de begeleiding stopt is er een risico op terugval TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN overleg met ouders CONCRETE TIPS VOOR ADVISERING Advies ook op basis van effect en toekomstige haalbaarheid van interventies/begeleiding INTERVENTIES PO EN VO - vakkenruil: minder taal en meer rekenen of andersom - mogelijkheid bieden tot kansklas - steunles, service-uren - Inzetten van ‘leerlingen helpen leerlingen’

27 WRAP-UP: 6) DE ‘NIET TE OVERBRUGGEN’ KLOOF © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015 KloofAdvies PO Interventieplan PO Interventieplan VO (OPP) Toekomstbeeld VO TAAL EN REKENEN VERSCHILLEN MINSTENS 2 NIVEAUS ONDANKS BEGELEIDING - leerlingen die ook met begeleiding de kloof niet weten te verkleinen - als de begeleiding stopt is er terugval TOEVOEGINGEN PO OP BASISADVISERINGSPLAN Inschatting mogelijkheden tot compensatie Informeren zorgcoördinator VO CONCRETE TIPS VOOR ADVISERING Weeg mee : - de mogelijkheden van de leerling tot gebruik hulpmiddelen danwel compensatie, op school maar ook thuis - de mogelijkheden op het VO tot gebruik hulpmiddelen danwel compensatie INTERVENTIES PO EN VO - onderwijzen en mogelijk maken technische hulpmiddelen zoals Kurzweil - extra rekenen- of taallessen of een eigen leerlijn - voorbereidende studievaardigheden tbv VO - versterken kwaliteiten - onderzoek naar IQ en/of leerstoornissen - extra inzet op zwakke kant: vakinhoudelijk en op executieve functies - passend profiel/vakkenpakket laten kiezen - digitale lesmethoden aansl. bij niveau / waarbij aangeg.kan worden waar extra uitleg nodig

28 LINKS EN VERWIJZINGEN NAAR ARTIKELEN Tekst Bea Ros, wetenschapsredacteur Didactief. Gepubliceerd in september 2014 in Didactief, op internet 13 februari 2015. http://www.didactiefonline.nl/component/content/article?id=12263 Eelco van Aarsen, Jaap Roeleveld en Hans Luyten, Voorspellende waarde van LOVS-toetsen voor schoolsucces. Utrecht: Oberon, 2014. http://doc.utwente.nl/88389/1/Voorspellende_waarde_van_LOVS_toetsen_voor_schoolsucc es-dig_versie.pdfhttp://doc.utwente.nl/88389/1/Voorspellende_waarde_van_LOVS_toetsen_voor_schoolsucc es-dig_versie.pdf Geert Driessen, De overgang naar het voortgezet onderwijs (brochure).De overgang naar het voortgezet onderwijs http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/Literatuur/vakspecifiek/Eerde_2009__Rekenen- wiskunde_en_Taal__Panamapost.pdf/downloadhttp://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/Literatuur/vakspecifiek/Eerde_2009__Rekenen- wiskunde_en_Taal__Panamapost.pdf/download Via de website van CITO: Een gewogen besluit ( te vinden via google.com http://www.rekencentrale.nl/Recent/OnevenwichtigeCitiscore.pdf http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=10879&q=onderzoek&m=http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=10879&q=onderzoek&m © OC HET KABINET - EXPERT IN LEREN EN ONTWIKKELEN 2015


Download ppt "THEMA BIJEENKOMST PO & VO Begrijpend lezen <> Rekenen Een discrepant profiel."

Verwante presentaties


Ads door Google