De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3e Advenszondag 13 december 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "3e Advenszondag 13 december 2015"— Transcript van de presentatie:

1 3e Advenszondag 13 december 2015
De hemel raakt de aarde daar waar mensen elkaar ontmoeten Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen daar raakt de hemel de aarde God kom met Uw geest opdat wij goede woorden spreken Welkom en Afkondigingen >

2 Welkom en Afkondigingen
Aansteken Adventskaarsen >

3 Aansteken Adventskaarsen
Zingen: 473:1,2,3 >

4 Zingen: 473:1,2,3 >

5 Zingen: 473:1,2,3 >

6 Zingen: 473:1,2,3 Stil Gebed >

7 Stil Gebed Bemoediging en Groet >

8 Bemoediging en Groet Advents Project >

9 Project: 3e advent - “Alle Goeds”
Zingen Project Lied: 1,2,3 >

10 Zingen: Projectlied:1,2,3 >

11 Zingen: Projectlied:1,2,3 >

12 Zingen: Projectlied:1,2,3 Zingen: 85:1,3,4 >

13 Zingen: 85:1,3,4 >

14 Zingen: 85:1,3,4 >

15 Zingen: 85:1,3,4 Gebed >

16 Gebed Schriftlezing: Zefanja 3:14~20 >

17 Schriftlezing: Zefanja 3:14~20
14. Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israel, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 15. De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israel, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. 16. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 'Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!' 17. De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. >

18 Schriftlezing: Zefanja 3:14~20
18. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 19. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht zal ik met eer en roem overladen. 20. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer- zegt de HEER. Schriftlezing: Lucas 1:39~56 >

19 Schriftlezing: Lucas 1:39~56
39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40. waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest 42. en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? >

20 Schriftlezing: Lucas 1:39~56
44. Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.' 46. Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47. mijn hart juicht om God, mijn redder: 48. hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49. ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 50. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. >

21 Schriftlezing: Lucas 1:39~56
51. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52. heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 53. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 54. (54-55) Hij trekt zich het lot aan van Israel, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' 56. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. Zingen: 464:3,4,5,6 >

22 Zingen: 464:3,4,5,6 >

23 Zingen: 464:3,4,5,6 >

24 Zingen: 464:3,4,5,6 >

25 Zingen: 464:3,4,5,6 Verkondiging >

26 Zingen: 157a:1,2,3,4 >

27 Zingen: 157a:1,2,3,4 >

28 Zingen: 157a:1,2,3,4 >

29 Zingen: 157a:1,2,3,4 >

30 Zingen: 157a:1,2,3,4 Dankgebed en Voorbeden >

31 Dankgebed en Voorbeden
Collecten >

32 Collecten 1e collecte: Stichting Chris. Dit is onderdeel van Stichting Vrienden van de Hoop. Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor hulp bij emotionele problemen. Dit kan via de telefoon, via of chat. De stichting is grotendeels afhankelijk van giften. Iedereen is waardevol in Gods ogen en voor iedereen is er genezing en herstel mogelijk. Christen of niet, iedereen is welkom 2e collecte: de Kerk Zingen: 289:1,2,3 >

33 Zingen: 289:1,2,3 >

34 Zingen: 289:1,2,3 >

35 Zingen: 289:1,2,3 Zegen >

36 Zegen


Download ppt "3e Advenszondag 13 december 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google