De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dublindescriptoren: Bologna Bologna-niveaus 1. bachelor, 2. master, 3. doctor Niveaubepaling door de resultaten (outcomes) van opleidingen, niet door inputs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dublindescriptoren: Bologna Bologna-niveaus 1. bachelor, 2. master, 3. doctor Niveaubepaling door de resultaten (outcomes) van opleidingen, niet door inputs."— Transcript van de presentatie:

1 Dublindescriptoren: Bologna Bologna-niveaus 1. bachelor, 2. master, 3. doctor Niveaubepaling door de resultaten (outcomes) van opleidingen, niet door inputs (standaardcurricula) of tijdsduur Niveaubeschrijving leerresultaten (learning outcomes) in termen van competenties studentgecentreerd, niet docentgecentreerd

2 Dublindescriptoren: leerresultaten Leerresultaat* Een beschrijving, in termen van competenties, van wat een succesvolle student zou moeten kennen, begrijpen en/of kunnen op het einde van een studieperiode. Competentie Drukt het vermogen van een persoon uit om door een combinatie van kennis, vaardigheden en/of attitudes te handelen volgens bepaalde verwachtingen in een specifieke context. Competenties kunnen aangetoond en dus beoordeeld worden. (cognitief / functioneel / gedragsmatig / ethisch) Het competentieniveau wordt bepaald door de mate van zelfsturing. * Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren / Towards a European Qualifications Framework for lifelong learning; zie ook overzicht in EUA Bologna Handbook, B 2.3.1 Introducing Bologna objectives and tools.

3 Dublindescriptoren: 5 descriptoren 1.Kennis en inzicht 2.Toepassen van kennis en inzicht 3.Oordeelsvorming 4.Communicatie 5.Leervaardigheden Voor niveaus Ba / Ma / Doc Uitwerking: zie www.jointquality.org en referentiekader VLIRwww.jointquality.org Aandachtspunt: academisch gericht versus professioneel gericht

4 Dublindescriptoren: Ba  Ma Ba [Een Ba] functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van specifieke leermiddelen, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is Ma [K&I bieden] een basis of een kans om een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband 1. Kennis en inzicht

5 Dublindescriptoren: Ba  Ma Ba... voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen in een breed georiënteerd vakgebied Ma … en probleemoplossende vermogens in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een brede multidisciplinaire context 2. Toepassen van kennis en inzicht

6 Dublindescriptoren: Ba  Ma Ba... [door] relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) Ma … op grond van onvolledige of beperkte informatie en rekening houdend met … verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen 3. Oordeelsvorming

7 Dublindescriptoren: Ba  Ma Ba... [van] informatie, ideeën en oplossingen... Ma... [van] conclusies, evenals de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen... 4. Communicatie

8 Dublindescriptoren: Ba  Ma Ba... die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan Ma... om zich verder te ontplooien en een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter 5. Leervaardigheden


Download ppt "Dublindescriptoren: Bologna Bologna-niveaus 1. bachelor, 2. master, 3. doctor Niveaubepaling door de resultaten (outcomes) van opleidingen, niet door inputs."

Verwante presentaties


Ads door Google