De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterproef huisartsgeneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterproef huisartsgeneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Masterproef huisartsgeneeskunde
Haio: Laat zien wat je kunt! Prof. Dr. Dirk Avonts. Interuniversitaire Overleggroep Masterproef, icho.

2 Dublin Descriptoren. Groei naar eenheid binnen Europa.
Bachelor, Master (Arts) Bijkomende Master (Huisartsgeneeskunde) Algemene beschrijving van het niveau. Kennis, inzicht, oordeelsvorming. Communicatie en leervaardigheid.

3 Kennis en Inzicht. Originele bijdrage. Probleemoplossend vermogen.
Ontwikkelen/toepassen van ideeën. Huisartsgeneeskunde en de eerste lijn. Probleemoplossend vermogen. Nieuwe en onbekende omstandigheden. Omgaan met complexe materie. Integreren van kennis en inzichten. Professioneel denken en handelen.

4 Oordeelsvorming Oordelen en beslissen.
Onvolledige informatie. Beperkte parameters. Met oog voor de maatschappelijke context. Rekening houden met de ethische dimensie.

5 Leervaardigheid. In staat om levenslang te leren. Autonoom leren.
Juiste vraagstelling. Juist zoeken naar antwoorden. Zelfgestuurd leren. Weten wat je weet, en weten wat je niet weet. Hiaten in kennis en vaardigheden opsporen.

6 Communicatie. Praten, presenteren, discussiëren, schrijven. Publiek:
Kennis Overwegingen, argumenten. Conclusies. Publiek: ‘specialisten’ (=huisartsen). ‘niet-specialisten’ (=specialisten).

7 Kwaliteitsverbeterende projecten.
Motor van de kwaliteitsverbetering in de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn. Unieke kans om je masterniveau te demonstreren. Ingebed in ervaringsgericht leren. Begeleiding: promotor, praktijkopleider, staco, collega-haio’s.

8 De promotor Begeleidt de structuur van je thesis.
Van ‘vraag’ tot ‘antwoord’. Is expert in objectief en onbevooroordeeld observeren. Helpt je verder als je vast zit. Verduidelijken, ontwarren. Suggesties. Maar doet het werk niet in jou plaats....

9 Contact met de promotor. Hoe het ijs breken? ICE.
Ideas. Vertel wat je denkt over de thesis. Zeg ook hoe je je erbij voelt. Concerns. De promotor is ‘onbereikbaar’. Hoe communiceren? Expectations. Gewoon doorbijten, afronden en ik ben ervan af? Wat kan ik ervan leren?

10 Wees origineel! Voorkom herhaling. Algemene onderwerpen kunnen ook!
Wat hebben andere haio’s hierover al gemaakt? Opzoeken, lezen, neerschrijven. Bespreken van je ideeën in seminariegroep. Algemene onderwerpen kunnen ook! Wat is het nut van reminders? Hoe volledig is het medisch dossier? Waarom komen patiënten niet opdagen op hun afspraak?

11 Inbreng van promotor. At random steekproef.
Patiëntenlijst opmaken (populatie). Registratieformulier. Hypothese formuleren. Interventie bedenken, controle-groep. Sample size calculatons. Analyse verdiepen. Heldere en juiste conclusies. Exact taalgebruik: ‘Veel’, ‘vaak’, ‘soms’: hoeveel/hoeveel? Percentages?

12 Wat kan je verwachten van je PO?
Hij of zij is jouw compagnon. Wat zijn de verwachtingen? Samen het onderwerp uitwerken. Wat is relevant voor de opleidingspraktijk? Werken en leren: moeilijke balans. Hoeveel tijd heb je nodig voor je thesis? Wanneer? Piekmomenten in de praktijk en in het thesisproces.

13 Wat kan je verwachten van je staco?
Bewaker van het proces. Hoever sta je met de keuze van je onderwerp? Welke inleverdata komen eraan? Waar knelt het schoentje om verder te kunnen? Bemiddelaar: dat kan. Tussen de actoren van het thesisproces. Om voldoende ruimte te krijgen om je thesis te maken: WOP in het oog houden.

14 En je collega-haio’s? Samen aan de slag? Dat mag!
In duo een onderwerp indienen. Afstemmen op beide opleidingsplaatsen. Twee afzonderlijke facetten moeten aanwezig zijn. Samen stressen? Dat kan. Afspreken voor het opzoeken van literatuur. Mekaars werk presenteren en beoordelen. Steun van de seminariegroep als je het.....

15 Masterproef Huisartsgeneeskunde
Haio: Laat zien wat je weet! En stel nu je vragen!


Download ppt "Masterproef huisartsgeneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google