De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterproef huisartsgeneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterproef huisartsgeneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Masterproef huisartsgeneeskunde
Haio: Laat zien wat je kunt! Prof. Dr. Dirk Avonts. Interuniversitaire Overleggroep Masterproef, icho.

2 Dublin Descriptoren. Groei naar eenheid binnen Europa.
Bachelor, Master (Arts) Bijkomende Master (Huisartsgeneeskunde) Algemene beschrijving van het niveau. Kennis, inzicht, oordeelsvorming. Communicatie en leervaardigheid. Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

3 Kwaliteitsverbeterende projecten.
Motor van de kwaliteitsverbetering in de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn. Unieke kans om je masterniveau te demonstreren. Ingebed in ervaringsgericht leren. Begeleiding: promotor, praktijkopleider, staco, collega-haio’s. Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

4 De promotor Begeleidt de structuur van je thesis.
Van ‘vraag’ tot ‘antwoord’. Is expert in objectief en onbevooroordeeld observeren. Helpt je verder als je vast zit. Verduidelijken, ontwarren. Suggesties. Maar doet het werk niet in jou plaats.... Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

5 Contact met de promotor.
Ideas. Vertel wat je denkt over de thesis. Zeg ook hoe je je erbij voelt. JIJ bent eindverantwoordelijke voor keuze onderwerp. Concerns. De promotor is ‘onbereikbaar’. Hoe communiceren? Duidelijke afspraken maken. Expectations. Wat kan ik ervan leren? Wat brengt het mij op in mijn professionele loopbaan? Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

6 Wees origineel! Voorkom herhaling. Algemene onderwerpen kunnen ook!
Wat hebben andere haio’s hierover al gemaakt? Bespreek je ideeën in seminariegroep. Algemene onderwerpen kunnen ook! Nut van reminders. Het medisch dossier. Werking van de wachtdienst, huisartsenwachtpost. Samenwerken mag! Aansluitende onderwerpen, complementaire thema’s. Ieder levert een eigen thesis af, unieke titel! Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

7 Inbreng van promotor. Steekproef. Patiëntenlijst opmaken (populatie).
Registratieformulier. Hypothese formuleren. Interventie bedenken, controle-groep. Sample size calculatons. Analyse verdiepen. Heldere en juiste conclusies. Exact taalgebruik: ‘Veel’, ‘vaak’, ‘soms’: hoeveel/hoeveel? Percentages? Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

8 Wat kan je verwachten van je PO?
Hij of zij is jouw compagnon. Wat zijn de verwachtingen? Samen het onderwerp uitwerken. Wat is relevant voor de opleidingspraktijk? Werken en leren: moeilijke balans. Hoeveel tijd heb je nodig voor je thesis? Wanneer? Piekmomenten in de praktijk en in het thesisproces. Thesis/masterproef telt voor 12 studiepunten! Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

9 Studiepunten Werkuren 12 360
Opleidingsonderdeel Studiepunten Werkuren Praktijkstages 33 990 Praktijkreflectie 6 180 Kennis, inzicht Huisartsgeneeskunde 3 90 Consultatie, communicatie, management Thesis/masterproef 12 360 Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

10 Maak tijd voor de masterproef:
Gemiddeld 1 dag per week! Of twee blokken van 4 uren. Masterproeftijd: Nadenken, bespreken. Opzoeken. Neerschrijven. Herbeginnen. Contacten met begeleiders. Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

11 Wat kan je verwachten van je staco?
Bewaker van het proces. Hoever sta je met de keuze van je onderwerp? Welke inleverdata komen eraan? Waar knelt het schoentje om verder te kunnen? Bemiddelaar: dat kan. Tussen de actoren van het thesisproces. Om voldoende ruimte te krijgen om je thesis te maken: WOP (Werk en OpleidingsPlan) in het oog houden. Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

12 En je collega-haio’s? Samen aan de slag? Dat mag!
Afstemmen op beide opleidingsplaatsen. Twee afzonderlijke facetten moeten aanwezig zijn. Iedere haio maakt een afzonderlijke thesis! Samen stressen? Dat kan. Afspreken voor het opzoeken van literatuur. Mekaars werk presenteren en beoordelen. Steun van de seminariegroep. Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

13 Tijdslijn. 1 december (jaar 8): indienen onderwerp.
1 april (jaar 8): protocol ethische commissie. 1 mei (jaar 9): inleveren scriptie. Eind mei (jaar 9): presentatie en verdediging. Beoordeling: mei/juni (jaar 9) Promotor en lector (scriptie) Jury (2 academici, 1 huisarts) presentatie en verdediging. Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

14 Wees-onderwerpen. Psychiatrische patiënten. Patiëntenrechten.
Therapietrouw. Samenwerking met neuro-psychiater. Aanpak van geassocieerde aandoeningen. Patiëntenrechten. Visie van patiënten. Kennis en toepassing door huisartsen. Samenwerking huisartsen en ocmw’s. Hoe kan de patiënt zijn medisch dossier beheren? Introductie haio's, Gent. 9 september 2014.

15 Masterproef Huisartsgeneeskunde
Haio: Laat zien wat je weet! En stel nu je vragen!


Download ppt "Masterproef huisartsgeneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google