De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Excellent Financieel Plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Excellent Financieel Plan"— Transcript van de presentatie:

1 Excellent Financieel Plan
Ron Dukers Dukers & Baelemans

2 Wat is een financieel plan ?
De geschiedenis

3 Wat is een financieel plan ?
Naast de Algemeen geformuleerde Leerdoelen (Belastingen, Recht, Sociale Zekerheid, Sparen en Beleggen, Levensverzekeringen en pensioenen, Financieringen) is er een onderwerp Integratieve aspecten; Hetgeen zegt dat een gedegen reproduceerbare kennis van de afzonderlijke vakgebieden van functioneel belang is voor een financieel planner. Een van de essenties van financiële planning is de vaardigheid van het op integratieve wijze toepassen van kennis op deelgebieden in het totaalveld van de advisering. Men kan de fiscale kennis inpassen in een geïntegreerd financieel plan. Men is in staat de kennis van het personen- en familierecht, alsmede van het erfrecht, en meer speciaal de vermogensrechtelijke aspecten, in te passen in een geïntegreerd financieel plan.

4 Wat is een financieel plan ?

5 Wat is een financieel plan
De Erkend Hypothecair Planner inventariseert uw persoonlijke situatie en uw toekomstplannen en wensen. Ook maakt hij op basis daarvan een prognose van uw financiële situatie op langere termijn. Hij maakt hiervoor gebruik van professionele planningssoftware.  Op basis van uw eigen woning of ander vastgoedbezit zoekt de Hypothecair Planner voor u de juiste balans tussen zekerheden en risico's. Het advies van de Hypothecair Planner gaat verder dan de hypotheek alleen.

6 Wat is een financieel plan ?

7 Wat is een financieel plan ?
In tegenstelling tot gewone financiële planning richt Financial Life Planning zich op de diepste wensen en verlangens van de klant. Geld is slechts bijzaak. Vragen o.a.: Als je genoeg geld zou hebben voor nu en altijd, hoe zou je leven er dan uitzien? Als je nog maar 5 tot 10 jaar te leven zou hebben, wat zou je met de rest van je leven doen? Als de dokter je nu zou zeggen dat je nog maar een dag te leven hebt, welke dromen en wensen blijven onvervuld? Wie ga ik missen? Wie ben ik nooit geweest?

8 Wat is een financieel plan ?

9 Artikel 4.23 WFT Open normen!!!
Indien de financiële dienstverlener een consument adviseert: wint hij in het belang van de consument informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies; draagt hij er zorg voor dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening houdt met de onder a. bedoelde informatie; licht hij de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan het advies, voorzover dit nodig is voor een goed begrip van het advies. Open normen!!!

10 Het twaalf stappenplan van de AFM
Activiteit adviseur Actie richting klant Inventariseren 1. Verzamelen relevante informatie klant Controleren 2. Controle juistheid en volledigheid (controlevragen) Inventariseren/ Informeren Prioriteren 3. Prioritering behoeftes (informatie over productsoorten) Confronteren 4. Toetsing bewustwording van klant Transformeren 5. Vertaling uitgangspunten en wensen naar cijfers Kennis en vaardigheid

11 Het twaalf stappenplan van de AFM
Activiteit adviseur Actie richting klant Presenteren 6. Heldere presentatie van de mogelijkheden Verifiëren 7. Verificatie aansluiting oplossing op klantprofiel Analyseren 8. Controle op juistheid van berekeningen en aannames Registreren/ Adviseren Formuleren 9. Formulering en motivering advies richting klant Registreren 10. Vastlegging informatie klantprofiel en verkochte product Kennis en vaardigheid

12 Het twaalf stappenplan van de AFM
Activiteit adviseur Actie richting klant Motiveren 11. Verstrekking offerte, risicoanalyse en cijfermatig overzicht Offreren Evalueren 12. Tijd bieden aan klant om afgewogen oordeel te vormen Beheren Kennis en vaardigheid

13 De rol van de adviseur Wij willen een tool

14 Tools

15 Tools

16 Tools

17 TERMEN VANUIT WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (Wft)
Binnen het ‘klantbeeld’ wordt een eerste inventarisatie gemaakt van hoe een klant denkt over geldzaken. Er is daarbij niet voor niets aangesloten bij de terminologie vanuit de Wft. Overigens biedt deze opzet de mogelijkheid het systeem later in te gaan zetten voor andere financiële zaken dan hypotheken.

18 BIJVOORBEELD

19 ANTWOORDEN LEIDEN TOT KLANTPROFIEL
De antwoorden op de gestelde vragen leiden tot een ‘score’ op vijf gebieden: maandlast, wel of niet een restschuld over willen houden, bij aflossen via vermogen of de klant ‘beleggings-risico- wenst te lopen of niet, hoezeer de klant gehecht is aan een vaste rente of een variabele rente niet erg vindt en of hij risico’s accepteert ten aanzien van inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of ouderdom.

20 …TE TONEN IN VERSCHILLENDE ALTERNATIEVEN

21 Doel of middel

22 Nuttige tool In beeld brengen huidige financiële situatie.
Vastleggen wensen. Doorrekenen mutaties. Rapportage. Vraagt tijd, kennis en analytisch vermogen. Integer gebruik.

23 Wie maakt het plan?

24 Investeer De voorbereiding De binnendienst De software De kennis

25 Excellent Financieel Plan
Het gevaar en de leerpunten uit het verleden Software is een nuttig hulpmiddel Als de klant centraal staat bestaat er geen standaard plan Richtingenstrijd en modeverschijnselen

26 Conclusie Standaard bestaat niet Wat is het niet

27 Financieel adviseur

28 Financieel adviseur Ron Dukers Product verkoper

29 Excellent Financieel PLan
Indien de financiële dienstverlener een consument adviseert: wint hij in het belang van de consument informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies; draagt hij er zorg voor dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening houdt met de onder a. bedoelde informatie; licht hij de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan het advies, voorzover dit nodig is voor een goed begrip van het advies.

30 Excellent Financieel PLan
Inzicht Begrijpelijk Reproduceerbaar Wensen en doelstellingen Afwijkingen Afspraken

31 Excellent Financieel PLan
Kennis Vaardigheid


Download ppt "Excellent Financieel Plan"

Verwante presentaties


Ads door Google