De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 6."— Transcript van de presentatie:

1 drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 6

2 Vorige week Invloed en macht Conflicthantering Organisatiecultuur Planning Budgettering Beheersingsproces en control 17/12/2015 drs. S. van der Geest2

3 Deze week Hoofdstuk 9 Vervolg: Operationele planning en controle MBO Six sigma TQM EFQM / INK Benchmarking Kengetallen Kritische succesfactoren Balanced Business Scorecard Hoofdstuk 10 Procesbeheersing 17/12/2015 drs. S. van der Geest3

4 17/12/2015 drs. Sander van der Geest4 Management by objectives (iedereen verantwoordelijk voor eigens stukje planning)

5 17/12/2015 drs. Sander van der Geest5 Voordelen MbO Motivatie tot werken aan kernresultaten Gunstige voorwaarden tot delegeren Accepteert gestelde normen eerder Kan belemmerende factoren ter sprake brengen

6 17/12/2015 drs. Sander van der Geest6 Verkorting wachttijden Capaciteitsverhoging Concentratie van dezelfde soort bewerkingen Regelmatig uitgiftepatroon van werkorders Prioriteitsregels Fifo

7 17/12/2015 drs. Sander van der Geest7 Six sigma Kwaliteitsbeheersing staat centraal Gebaseerd op statistische foutenmaat Klant bepaalt kwaliteit Define Measure Analyse Improve Control

8 17/12/2015 drs. Sander van der Geest8 Vervolg

9 17/12/2015 drs. Sander van der Geest9 Total Quality Management Kwaliteitszorg Goede dingen in 1 keer goed doen Besparing tijd op correcties Procesoriëntatie Mensoriëntatie Normoriëntatie

10 17/12/2015 drs. Sander van der Geest10 Kernelementen voor continue verbetering Evenwicht creëren tussen top-down en vrijheid Uitvoeren van pilotprojecten Adequaat omgaan met ideeën Individueel en organisationeel leren Individuele en team bijdragen

11 17/12/2015 drs. Sander van der Geest11 EFQM en INK Kwaliteit is belangrijke strategische optie voor concurrentievoordeel Stimuleren en ondersteunen van de ontwikkelingen op kwaliteitsgebied Kwaliteitsbeheersing Kwaliteitssturing

12 17/12/2015 drs. Sander van der Geest12 INK

13 17/12/2015 drs. Sander van der Geest13 Doel: continue verbetering check act plan do improvement erratic satisfactory good excellence

14 17/12/2015 drs. Sander van der Geest14 Benchmarking 1. Te vergelijken functies analyseren 2. Bedrijven selecteren met superieure prestaties 3. Gegevens verzamelen en analyseren 4. Prestaties of resultaatdoelen vaststellen 5. Plannen implementeren en resultaten bewaken

15 17/12/2015 drs. Sander van der Geest15 Kengetallen Hulpmiddel bij controle Managementgereedschap bij procesbeheersing Verhoudingscijfers tussen bedrijfseconomische verschijnselen Voorbeelden: Rentabiliteit Omloopsnelheid Efficiency

16 17/12/2015 drs. Sander van der Geest16 Verklaren of voorspellen

17 17/12/2015 drs. Sander van der Geest17 Kritische succesfactoren 3 tot 8 factoren bepalen het succes of falen Geeft informatiebehoefte weer Onderscheiding verschillende KSF’s Structuur van de betreffende bedrijfstak Positie van de organisatie in de branche Sociaal economische verhoudingen Bijzondere omstandigheden

18 17/12/2015 drs. Sander van der Geest18 Balanced Business Scorecard

19 17/12/2015 drs. Sander van der Geest19 Vervolg BBS 1. Hoe zien de klanten ons (klantperspectief) 2. Waarin moeten we uitblinken (interne businessperspectief) 3. Hoe kunnen we doorgaan met het verbeteren en creëren van toegevoegde waarde (innovatieperspectief) 4. Hoe kijken we naar aandeelhouders (financieel perspectief)

20 17/12/2015 drs. Sander van der Geest20 Spinwebmodel

21 17/12/2015 drs. Sander van der Geest21 Vervalt 9.4 9.6.4 9.7.1-3

22 17/12/2015 drs. Sander van der Geest22 Hoofdstuk 10 Procesbeheersing Beslissingen nemen, op basis van de volgende hoofdonderwerpen: Positionering van de organisatie Organisatorische opzet Dagelijkse procesregeling

23 17/12/2015 drs. Sander van der Geest23 Informatie Gegevens / data Informatie Kennis

24 17/12/2015 drs. Sander van der Geest24 Type informatie Formeel / informeel Informatiedriehoek Strategisch Tactisch Operationeel

25 17/12/2015 drs. Sander van der Geest25 Interne controle / voortgangscontrole Tijdige signalering Bij delegeren Meetpunten (norm en werkelijkheid) Directe controle Indirecte controle

26 17/12/2015 drs. Sander van der Geest26 Van controle naar control Controle: opstellen van normen en planning Control: beheersen, onder controle houden, corrigeren van voortgang van planning

27 17/12/2015 drs. Sander van der Geest27 Informatievoorziening Toekomstige activiteiten Huidige activiteiten

28 17/12/2015 drs. Sander van der Geest28 Gegevensbehandeling Verzamelen Transformeren Communiceren Wijzigen Analyseren Organiseren Opbergen Opzoeken

29 17/12/2015 drs. Sander van der Geest29 Doelstelling gegevensbehandeling Tijdsoverbrugging Afstandsoverbrugging Min of meer complexe informatie verschaffen voor geinformeerde conclusies

30 17/12/2015 drs. Sander van der Geest30 Informatievoorzieningseis Tijdigheid Volledigheid Juistheid Continuiteit

31 17/12/2015 drs. Sander van der Geest31 Informatievoorziening Afstemmen op beslissingspunten Probleemgericht Actueel Eenvoudig en niet voor velerlei uitleg vatbaar Makkelijk toegankelijk

32 17/12/2015 drs. Sander van der Geest32 Bestuurlijke informatieverzorging Bepalen van de informatiebehoefte De informatievoorziening

33 17/12/2015 drs. Sander van der Geest33 17/12/2015 drs. S. van der Geest33


Download ppt "Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 6."

Verwante presentaties


Ads door Google