De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud van dit college Introductie Doelstelling van dit keuzevak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud van dit college Introductie Doelstelling van dit keuzevak"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud van dit college Introductie Doelstelling van dit keuzevak
Visie op kwaliteitsmanagement Begrip Kwaliteit en (een beetje) TQM

2 Leerdoelen Belangrijkste principes, methoden en technieken voor de besturing van kwaliteit in organisaties de mogelijkheden tot verandering en verbetering in relatie tot kwaliteit de plaats en toegevoegde waarde van het vakgebied kwaliteitsmanagement in de organisatiekunde

3 Doelstelling van dit keuzevak
Een bedrijfskundige opleiden met verstand van kwaliteitsmanagement Iemand die mee kan praten in het veld en in staat is om iets te zeggen over wat slim is om te doen en wat niet in deze organisatie Het gaat er om dat je de basis die je in de opleiding hebt gehad niet vergeet en ook in staat bent kritisch te kijken naar een vak als kwaliteitsmanagement Maar ook om meer verbanden te leggen met wellicht andere theorieen en methoden en technieken. Jullie hebben al geleerd dat je heel goed moet kijken naar de type organisatie waarin je wat doet, naar de contingenties die daar relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan wat je bij Mintberg hebt gehad. Kwaliteitsmanagement heeft een zeer sterke basis in de praktijk, daar ontkom je er bijna niet aan. Terwijl als je kijkt naar de mate waarin het onderwerp is van wetenschappelijke publicaties, dan is dit een veel minder ontwikkeld gebied. Vraag: wat is de grote aantrekkingskracht van kwaliteitsmanagement? -je kan er niet op tegen zijn sluit aan bij meer mondig worden van de consument concurrentiemiddel kostenbesparend middel tool om je organisatie goed door te lichten en nog beter te organiseren succes van Japan en teruglopene economie in westerse wereld: betere kwaliteit en kostenbesparing: wie heeft laatsts e fim gezien van de autofabriek waarin de Japanners kwamen? Technische ontwikkeling: stabielere eigenschappen van mamaterialen en onderdelen, wetgevgin: productaansprakelijkheid: bewijslast ligt nu bij de producent.

4 Van Inspectie naar TQM, cumulatief
Kwaliteitsinspectie en klachtafhandeling kwaliteitscontrole, meer stroomopwaarts kwaliteitsborging, (ISO) kwaliteitssysteem Total Quality Management, Quality Awards

5 Kwaliteitsmanagement
Wat vroeger is bedacht gaat nog steeds op: cumulatief zeer breed begrip zeer dynamisch begrip multi-interpretabel Laat plaatje zien van de ontwikkeling van ambvachtelijke kwaliteit naar TQM breed: veelomvattend, breed object dynamisch: zie ontwikkeling multi-interpretabel: geen twe mensen die et eigenlijk hetzelfde onder verstaan

6 Uitgangspunten en visie op kwaliteitsmanagement
Machine en sociaal systeem Aspectsysteem Contingentiebenadering Velddiscipline Beweging In kwaliteitsmanagement zie je twee stromingen heel sterk terug: machien met de nadruk op machines, doelstellingen, planning, beheersing, controles, voorspelbaarheid daarnaast ook meer kenmerken van sociaal systeem: participatief management, teams (kwaliteitsteams, missie, teamontwikkeling, cultuur en zelfmanagement aspectsysteem: org. als geheel is de scorpe en de context, en daarbinnen is er aandacht voor meerdere aspecten van het systeem: strategie en leiderschap, processen, HRM, structuur, cultuur, HRM. Integrale benadering te zijn, allesomvattende benadering. Aspectsysteem: kijk je ook naar al organisatie als geheel en al haar systemen, maar wel altijd vanuit de optiek van kwlaiteit: je wil een betere outputkwlaiteit leveren. Bij TQM is di al moelijk vol te houden als je het beschrijft vanuit de literatuur. N=k theorieen veld: probleemgeorienteerd, sterk handelingsgericht, in beweging: van technisch naar sociaal, van methode naar organisatie, van operationeel naar tacttsiche en strategisch, en hoe zet het ook mensen in bewerging: denk aan visitatiemodel

7 Principes van Kwaliteitsmanagement
Klantgerichtheid Teamwerk en participatie Continue verbetering

8 TQM: control versus learning
Contingentie onzekerheid - taakonzekerheid - omgevingsonzekerheid Total quality control and total quality learning: Effectiviteit is balans tussen stabiliteit en betrouwbaarheid enerzijds en innovatie en verandering anderzijds

9 TQL en TQC TQC inspectieproces: - meten - analyseren - feedback geven - aanpassing TQL interpretatieproces: - herdefinieren en analyseren - ideeen genereren - evalueren en selecteren van ideeen - ideeen implementeren

10 Nadere verkenning TQM

11 Toelichting gegeven bij figuur 3.4. Boek Van der Bij e.a.


Download ppt "Inhoud van dit college Introductie Doelstelling van dit keuzevak"

Verwante presentaties


Ads door Google