De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P1.9b Lean Management LEAN Management in Parker. 2 Het overzicht Wat is lean voor Parker De waarde creatie Een visueel transformatie proces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P1.9b Lean Management LEAN Management in Parker. 2 Het overzicht Wat is lean voor Parker De waarde creatie Een visueel transformatie proces."— Transcript van de presentatie:

1 P1.9b Lean Management LEAN Management in Parker

2 2 Het overzicht Wat is lean voor Parker De waarde creatie Een visueel transformatie proces

3

4 4 Een aparte procedure … LEAN neemt een belangrijke plaats in binnen de bedrijfsstrategie van Parker

5 5 De 7 vormen van verlies (ook op kantoor te vinden) Voorraad verlies Verlies door beweging Verlies door defecten Verlies door overproductie Verlies door wachttijd Transport verlies Bewerkings verlies Lean… the way we do things Parker Lean System

6 6 Identificeer waarde door de ogen van de klant Defineer de waarde stroom Flow Pull Perfectie Wat is lean denken?

7 7 Waardestroom verbetering vormt basis Streven naar LEAN waardestromen, onafhankelijk van afdeling, productie en kantooromgeving. Begin met vaststellen en analyseren van huidige waardestromen. Om de waardestromen te verbeteren wordt er een transformatieplan aan gekoppeld.

8 8 De motor van verandering: PlanDo Check & Reflect Adjust Or Act

9 9 Bedrijfsdoel en gebruikte definities LEAN wordt als strategie gebruikt om de volgende bedrijfsdoelen te bereiken: Snelste naar de markt Beste kwaliteit Laagste kosten door verkorten waardestroom Er bestaan meerdere definities, echter de onderstaande worden gehanteerd Waardestroom (valuestream) Aaneenschakeling van processtappen die doorlopen worden om waarde voor de klant (intern en extern) toe te voegen. Onafhankelijk van afdelingen. LEAN Continu verbeteren van alle waardestromen in de organisatie, met gebruik van gedefinieerde gereedschappen. Verbeteringen zijn gericht op waardestroom verkorten, waarde toevoegen, en kwaliteit verhogen.

10 10 Wat is Value Stream Mapping? Value Stream Mapping wordt gebruikt voor waardestroom analyse om uiteindelijk een transformatieplan te kunnen maken. Met VSMapping worden de waardestroom en de verbeteringen schematisch in beeld gebracht. Gebruik maken van VSMapping bevordert de communicatie. Het is belangrijk dat de uit te voeren verbeteringen SMART zijn.

11 11 Waarde keten

12 12 Het Transformatie proces

13 13 Doelstelling LEAN Management PFS Die is tweeledig: Beschrijven van het transformatieproces door het continu verbeteren van de waardestromen met één transformatieplan. Beheer van LEAN werkwijzen/ gereedschappen.

14 14 Opzet LEAN management Bestaat uit 2 onderdelen: Transformatieproces = PDCA = plan do check act Gebruiken van gedefinieerde werkwijzen/gereedschappen PDCA Transformatieplan

15 15 Transformatieproces Doelstelling is het transformatieplan werkelijkheid te maken, door prioriteiten en resources te sturen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de lean- transformatie-stuurgroep (LTS) Dit proces bestaat uit 2 stappen: meerjaren plan - creëer een transformatieplan Input: Projectvijver, forecast, capaciteit, business plan, SD matrix Gereedschap: 4 jaar break-through waardestroom Output: 4 jaar mijlpalen overzicht, fasering jaarplan - sturing projecten/resources Gereedschap: 1-2 jaar waardestroom SMART projecten 3-8 maanden Resource planning Prioriteit vaststellen

16 16 Standard Work Continuous Improvement Lean Transformation Plan Business Plan Milestone Plan Project ENGINEERING YOUR SUCCESS. Management Yearly Lean Transformation Steering Committee Montly Project Leader Weekly Strategy Deployment (Value Stream Planning) Tracking Centers ANALYSES MEASURE DEFINE CONTROL IMPROVE 6σ Lean Transformation Steering Committee Quarterly

17 17 Plaats van transformatieproces in de organisatie (schematisch) Lean Management Transformatiepla n Projecten Bedrijfsprocessen Business Planning Input: LEAN werkwijze F1.5.008 Forecast Strategic Deployment Output: Kaders Taken SMART Projecten Feedback: Status F1.9.011 Lean Solutions Voortgang (sub)projecten Feedback: F1.9.0013 LJA BP Project status Strategisch Tactisch Meerjarenplan Jaarplan Operationeel Stuurgroep VSM

18 18 Uitvoering transformatieproces Bij het uitvoeren van het proces is het van belang om gebruik te maken van standaard lean-gereedschappen Tracking Centers om transformatie te volgen VSMapping 6-Sigma projectsturing

19 19 Tracking Centers Publicatieborden met specifieke indeling en informatie om processen te verbeteren Doel is visueel maken van PDCA cyclus en daarmee het continu verbeteren te ondersteunen Elk fase uit Plan-Do-Check-Act cyclus wordt weergegeven Afhankelijk van desbetreffende cyclus verschillen de weergegeven gegevens

20 20 Manage het transformatieproces met gekoppelde Tracking Centers P DC A

21 21 Visueel managen transformatie met verschillende Tracking Centers (TC) 1 ste niveau: Site TC - Bedrijfsniveau Plan: Meerjarenplan en plattegrond Do:Implementatie op hoofdlijnen op kwartaal basis volgen Check:Metingen bedrijfsresultaten Act:Plannen aanpassen indien nodig 2 de niveau: Valuestream TC(s) – Waardestroom niveau - Gekoppeld aan Site TC Plan: Concreet jaarplan voor waardestroom transformatie Do:Projecten op maand basis volgen Check:Controlemetingen aan waardestroom Act:Plannen aanpassen indien nodig 3 de niveau: Team Improvement – Werk Cel/Team niveau Plan: Planning van verbeteringen Do:Taken op weekbasis volgen Check:Metingen cel / team resultaten Act:Plannen aanpassen indien nodig

22 22 Manage het transformatieproces met gekoppelde Tracking Centers P DC A

23 23 Samengevat – Transformatieproces Transformatieplan is een meerjaren plan, gekoppeld aan de waardestroom(en) en de plattegrond van het bedrijf Visueel managen van de transformatie met verschillende tracking centers Continu proces dat verloopt volgens de PDCA cirkel onder verantwoordelijkheid van de LTS

24 24 Dank U voor uw aandacht


Download ppt "P1.9b Lean Management LEAN Management in Parker. 2 Het overzicht Wat is lean voor Parker De waarde creatie Een visueel transformatie proces."

Verwante presentaties


Ads door Google