De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proces BOS (fase 1) Visie VSKO t.a.v. schaalvergroting Diocesane processen Gesprekken tussen SB-en Verhaal Droom 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proces BOS (fase 1) Visie VSKO t.a.v. schaalvergroting Diocesane processen Gesprekken tussen SB-en Verhaal Droom 1."— Transcript van de presentatie:

1 Proces BOS (fase 1) Visie VSKO t.a.v. schaalvergroting Diocesane processen Gesprekken tussen SB-en Verhaal Droom 1

2 Intentie tot verdere gesprekken Quick Scan Beslissing tot fusie/ samenwerking Veranderingsproces Proces BOS (fase 2) 2

3 4 fases van verandering 3 4 0’s of 4 D’s

4 World-Café Codi’s – Dirco’s 13-11-2015 Willy Penninckx

5 World-Café Situatieschets: -Samenwerking door schoolbesturen -SB met 4 scholen basis en secundair -SB met 2 scholen secundair -6 SB met 1 school basis -Thema: Nadenken over nieuwe organisatiestructuur BOS -Doelgroep: -Bestuurders -Directie -Middenkader ( beleidsmedewerkers, beleidsondersteuners, …) -Vertegenwoordiging personeel (LOC, Ped. Raad, …) 24 bestuurders 12 directeurs 12 Beleidsmedew Personeel.

6 Café’s zijn broedplaatsen voor de toekomst 1. Een levend netwerk 2. Goeie vragen 3. Verschillende perspectieven 5. Ontvouwen van het nieuwe 4. Kruisbestuiving

7 1. Jullie zijn een levend netwerk … (en relatie-mensen) 2. We hebben een aantal goede vragen die naar boven zijn gekomen uit eerste overleg 3. De “World Café” aanpak zal jullie verschillende perspectieven op een spontane manier bij elkaar brengen 4. Zodanig dat via kruisbestuiving 5. er stap voor stap een uitdagend toekomstbeeld ontstaat voor nieuw schoolbestuur 6. Juiste omgeving creëren! World-Café

8 Café Spelregels … n Elkeen heeft zijn ervaring en vertegenwoordigd in die zin een bepaalde reële doelgroep gekoppeld aan het gestelde thema … Luister daarom als wijzen naar elkaar: – Luister en spreek als gelijken – Focus op wat belangrijk is – Deel mee wat er in je hoofd speelt – Spreek vanuit je eigen denken en voelen – Luister om te begrijpen i.p.v. defensief luisteren – Luister naar onderliggende verbanden en patronen – Schrijf, teken, speel, droedel … op het tafelkleed … – Bouw verder op, voeg toe, draai om, trek het open, concretiseer, waardeer – Wees vooral oplossingsgericht (zie verder)

9 WORLD-CAFE in één minuut

10 Ronde 1 : praktisch

11 Ronde 1 : Start - theorie n Er kan gewerkt worden aan één of meerdere thema’s n Gedurende drie rondes zal je aan hetzelfde thema werken! n Ronde 1 (20’) n Korte kennismaking en introductie n Aanboren van het thema op het menu n Exploratie, uitwisseling, … n “Nog 5 min en eindsignaal” = Afronden n “Reizigers” zwermen uit n 1 “Host” blijft per tafel

12 Ronde 1 : Start - praktijk ‘Bouwstenen voor nieuwe organisatiestructuur’ n 5’ zelf nadenken ‘wat vind ik belangrijk in nieuw structuur m.b.t. bestuur en organogram?’ Vanuit ervaringen SB – SG - … n Gegevens samen brengen met groep en lijstje opmaken - Iedereen doet inbreng - Geen evaluatie van huidige situatie n Doel: eerste lijstje van bouwstenen

13 Ronde 2 : organisatie

14 n Ronde 2 (20’) : n “Host” ontvangt nieuwe “Reizigers” n Korte samenvatting van ronde 1 door “Host” + korte intro door “Travelers” + delen wat ze meenamen uit ronde 1 n Verdere uitdieping … n “Nog 5 min en Eindsignaal” = Afronden n “Reizigers” zwermen uit n 1 “Host” blijft per tafel Ronde 2 : Verdiepen - theorie

15 Concreet m.b.t. bouwstenen organisatie Host geeft overzicht van elementen uit 1 ste ronde n Nieuw leden (reizigers) vullen lijst aan (10 min) n Bespreken welke elementen relevant zijn voor nieuwe (grotere) structuur n Rangschikking maken i.f.v. belangrijkheid (top 5 of 10) 1. …. 3. …. 2. …. 4. …. Ronde 2 : Verdiepen - praktijk

16 Ronde 3 : Verdiepen - theorie n Ronde 3 (20’) : n “Host” ontvangt nieuwe “Travelers” n Korte samenvatting van ronde 2 door “Host” + korte intro door “Travelers” + delen wat ze meenamen uit ronde 2 n Verdere uitdieping en Round-up Wat toont zich hier ? Wat zijn grote gemene delers, wat is de rode draad? Welke nieuwe – diepere – vragen tonen zich eigenlijk? Welke stappen, pistes, patronen, … worden zichtbaar? Wat leverde dit op, wat is helder geworden? n “Signaal” = Afronden + output verzamelen

17 Ronde 3 : Verdiepen - praktijk Concreet m.b.t. bouwstenen organisatie n Host geeft overzicht: Waar staan we? n Rangorde lijst eventueel bijsturen (top 5 of 10 opstellen) ‘ Wat verwachten we zeker in nieuwe structuur?’ n Concretiseren van belangrijkste bouwstenen – Vb korte communicatielijnen - directe relatie ped.directeur – beleidsmedewerker (infrastructuur) - uitschrijven verantwoordelijkheden (hiërarchische/functionele overste) - hoe beslissingen RvB meedelen aan betrokkenen? Tafel 1: Bouwstenen 1 en 5 Tafel 2: Bouwstenen 2 en 6 Tafel 3: Bouwstenen 3 en 7 Tafel 4: Bouwstenen 4 en 8

18 Realistisch en oplossingsgericht ! (Nog) Niet realiseerbaar Later te bespreken Uitdiepen, onderzoeken, … Makkelijk Realiseerbaar Vertalen naar concrete organisatie- structuur Zeker vertalen naar concrete organisatie- structuur Een beetje impact Heel veel impact

19 Realistisch en oplossingsgericht ! Wat moet verder onderzocht worden? - Gemeensch. software - Locatie gem. diensten - Afgev. bestuurder of Aldi - Werken met locale comités - Huidige SB-en ver- tegenwoordigd in RvB - Werkgroepen SB Wat willen we zeker in nieuwe structuur? - Evenwicht bestuurders- directieleden - Gemeenschappelijke diensten (fin, infra, …) - Verantw. directeurs - Korte communicatie- lijnen - Behoud van vrijwilligers - Pedagogische werking per niveau - Evenwichten Basis-Sec. Een beetje impact Heel veel impact

20 Veel plezier …

21 Veranderingsprocessen ? ? ? ? ? ? ? ? ? 21

22 Veranderingsstrategieën De Caluwé-Vermaak 22

23 Veranderingsstrategieën De Caluwé-Vermaak23

24 Rol van de bestuurder Huidige situatie Transformatie Beoogd resultaat VisievormingRealisatiePlanvorming transformeer draagvlak reflecteer Buiten Binnen Imago-switch 24

25 Diagram van bestuur 25

26 26 Diagram van bestuur - Belbin Rol in het team Rol van de bestuurder

27 Organisatie - Integrale benadering Wilber Kwadrant van WILBER 27

28 Concrete aanpak per beleidsdomein BUITENKANT - BOVENSTROOM 1JURIDISCHE SITUATIE VAN DE BESTUREN Actie Veranderin gsaanpakDoelTimingBeheerder 1.1Statuten vzwInventariserenBlauw Kennisname 1.2Samenstelling AV Ledenregister 1.3Samenstelling RvB Inventariseren Brainstorm Geel Rood Elk SB afvaard. Best mogel.RvB Neerlegging griffie Competenties bestuurders in kaart brengenBespreken 1.4Organisatiestructuur en werkwijzeWorldcafé Organogram niveau SB Ontwikkelen Nieuwe structuur Vergaderfrequentie RvB, commissies, werkgroepen Doelen en strategische plannen komende 3 tot 5 jaar Ontwikkelen A.I.- proces Gem. doelen Wijze van besluitvorming Plaats van directie in bestuur Afgevaardigde bestuurders - opdracht 1.5Aanverwante vzw'sInventariserenBlauw Kennisname Patrimonium vzw - relatie SBBespreken Boekenfonds, … Vriendenkringen (oud-leerlingen, ex-leraren, …) 28

29 29 BINNENKANT - ONDERSTROOM 9IDENTITEIT Actie Verandering s-aanpakDoelTimingBeheerder 9.1Christelijke identiteit Waar voelbaar in de organisatie? Werking pastoraal op school 9.2Missie en visie op onderwijs Inventaris BesprekenGroen/Rood Opvoedings- projecten 10CULTUUR 10.1 Type organisatie cultuur (netwerkcultuur, doelmatige, gefragmenteerde, gemeenschapscultuur,..) 10.2Waarden en normenBespreken Witte aanpak Waarden personeel Worldcafé Waarden- onderzoek? Waarden organisatie Gewenste waarden organisatie 10.3 Cultuur t.a.v. personeel (waarderend, prestatiegericht, 10.4Cultuur t.a.v. leerlingen 10.5Omgangscultuur ouders Concrete aanpak per beleidsdomein

30 Hartelijk dank voor uw medewerking! World-Café Codi’s – Dirco’s 13-11-2015


Download ppt "Proces BOS (fase 1) Visie VSKO t.a.v. schaalvergroting Diocesane processen Gesprekken tussen SB-en Verhaal Droom 1."

Verwante presentaties


Ads door Google