De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015

2 Welkom

3 Programma Welkom Presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Pauze Vervolg presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Koppeling naar de praktijk: intake op school Mededelingen Afsluiting Deze netwerkbijeenkomst is regiospecifiek vanwege sprekers uit de eigen regio:  Dinsdag 17 november 2015 (Pijnacker –Nootdorp)*: Emelie Sloots (Integrale Vroeghulp) en Jeltje Goudriaan (CB arts);  Woensdag 18 november 2015 (Lansingerland)*: Jitske Doodkorte, Fatima el Haddaoui, (Stichting Vroeghulp Rotterdam) en Annieke de Jong (Jeugdverpleegkundige Lansingerland);  Donderdag 19 november 2015 (Delft en Midden Delfland)*: Emelie Sloots (Integrale Vroeghulp) en Petra Dillingh (CB arts). Hoe ziet het programma eruit: Graag staan we stil bij de aanmelding en intake van jonge kinderen op jullie school. Vragen als “wat willen we weten bij aanmelding, welke informatie mag wel/niet gedeeld worden vanuit peuterspeelzaal etc en wat is zorgplicht” komen hierbij o.a. aan de orde. Uitgangspunt blijft “Wat heeft dit kind, van deze ouders, op deze school, met deze leerlingen en met deze leerkracht nodig?” Dit onderwerp is voortgekomen uit de IB-netwerk voorbereidingsgroep (volgende dia)

4 Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep:
Anja de Regt – SBO de Prinsenhof Cocky Verleg – Gabrielschool Karin Zeestraten – Cornelis Musiusschool Louise Treffers – De Keizerskroon Janneke Noordam – Het Galjoen Martine Brunt, Gerda Hoogendam, Marijke de Roos – Maurice Maeterlinckschool Ellen Buys – Rembrandtschool Ineke van Wiggen – De Klipper Jiska Bjorkman – De Oosthoek 24 november is weer de volgende bijeenkomst van de voorbereidingsgroep De volgende bijeenkomst zal ook regiogebonden zijn vanwege het onderwerp: cluster 2 (Kentalis, Auris) Heb je wensen/vragen betreft de inhoud die wij mee kunnen nemen in de voorbereiding, geeft ze aan 1 van de leden van de voorbereidingsgroep door of aan de LOA’s.

5 Presentatie ‘Het jonge kind’ Integrale Vroeghulp en JGZ

6 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar
Annieke de Jong Jeugdverpleegkundige

7 Ontwikkeling JGZ Voor 2012: Het consultatiebureau GGD: Schoolarts/Schoolverpleegkundige 2012: Centrum voor Jeugd en Gezin 0-19 Vanaf 2012 contactmomentenschema veranderd: Contactmomenten naar behoefte ouders Contactmomenten naar inschatting professional Meer tijd voor samenwerken met andere professionals Voor 2012 twee deling 2012 Centrum voor Jeugd en gezin. Nadruk wordt gelegd op samenwerken. 1 gezin, 1 plan korte lijnen, medewerkers werken nu 0-19. Naar behoefte ouders (1e kind / meerdere kind) Inschatting professional  Meer tijd voor risico kinderen dmv contactmomenten/huisbezoeken/telefonisch contact Samenwerken met andere betrokken  (KDV, PSZ, hulpverlening)

8 Overdracht JGZ 0-4 naar JGZ 4-19 én school
Overdragen van problematiek/aandachtsgebieden Doel is dat JGZ 4-19 en school aansluiten bij situatie van kind Vorm en inhoud van opdracht is uitgewerkt door een werkgroep: Jeugdverpleegkundige, jeugdarts en manager 0-19 Intern begeleiders Schoolmaatschappelijk werk

9 Proces JGZ 0-4 bepaalt vanuit haar professie samen met ouders of en hoe de overdracht plaatsvindt. Enkelvoudige problematiek kan telefonisch Meervoudige of langduriger problematiek voorkeur voor gesprek met ouders en betrokken professionals. Betrokken professionals moeten toegevoegde waarde hebben tijdens gesprek.

10 In de praktijk 3 jaar consult bij de arts
Geen problematiek  Geen overdracht 4 jaar visus/vaccinatie en groep 2 consult Arts Wel problematiek / aandachtsgebieden  overweging overdracht Enkelvoudig  evt. tussenafspraak en 4 jaar consult  aanwezigheid problematiek in de loop van 3e levensjaar bepaald overdracht. Meervoudig  Streven met 3,5 jaar overdracht in gang zetten. Voor 4e verjaardag overdracht in plannen.

11

12 Stichting Vroeghulp Rotterdam
Sinds 1997. De samenwerkende organisaties: ASVZ MEE Rotterdam Rijnmond Pameijer Rijndam revalidatiecentrum Stek, organisatie voor jeugdhulp, locatie De kleine Plantage

13 DOELGROEP Ouders met een kind van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of beperking

14 ONTSTAAN Klachten ouders: verhaal steeds weer samenwerking niet goed
adviezen tegenstrijdig vragen niet opgepakt missen deskundigheid coördinatie ouders niet aan tafel

15 UITGANGSPUNTEN VROEGHULP
Vraag ouders centraal Kind en ouders In samenhang Ouders regie Coördinatie Flexibel Zo vroeg mogelijk

16 KENMERKEN Vroeg = snel Geen wachtlijst Geen verwijzing Geen indicatie
Gratis Preventief Integraal

17 WERKWIJZE Aanmelding bij het Wijkteam/of via MEE Rotterdam
Hulpvraagverduidelijking door wijkteammedewerker Team Vroeghulp Multidisciplinair advies Trajectbegeleiding door wijkteammedewerker

18 AANMELDING Ouders met hulpvraag Verwijzers Toestemming ouders
Telefonisch Schriftelijk

19 HULPVRAAGVERDUIDELIJKING
Wijkteammedewerker Huisbezoek Vraagt gegevens op Maakt verslag Aanspreekpunt Steun naast ouders

20 TEAM VROEGHULP Met ouders en kind Andere betrokkenen
Een kinder- en jeugdpsycholoog/GZ-psycholoog Een kinderrevalidatiearts Een ouder- of gezinsbegeleider Wijkteammedewerker Een voorzitter Expertise en ervaring komen samen

21 WERKWIJZE TEAM Lezen vooraf verslagen Luisteren (H)erkennen Informeren
Observeren kind Hardop denken Adviseren Afspraken maken Geen onderzoek Geen behandeling

22 MULTIDISCIPLINAIR ADVIES
Integraal Ouders kiezen

23 TRAJECTBEGELEIDING Samen met ouders Opstellen plan met ouders
Ouders ondersteunen bij uitvoeren advies

24 BEËINDIGEN DIENSTVERLENING
Hulpvraag beantwoord Kind op juiste plek Overdracht indien nodig naar gespecialiseerde hulp

25 OUDERS OVER INTEGRALE VROEGHULP
Toekomst onzeker Iemand naast me Ouders voelen zich serieus genomen Eigen weg kunnen kiezen

26 Verwijzers CJG’s Kinderarts/specialisten
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis KITS-spreekuur Auris Peuterspeelzalen, kinderopvang Voorscholen (VVE) Basisonderwijs Website Integrale Vroeghulp

27 Verwijzers Behandelaars (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie)
Koninklijke Auris Groep Molenspreekuur Erasmus Universitair Medisch Centrum Neonatologie Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis Lucertis/GGZ Infant-poli Erasmus MC/kinderpsychiatrie Wijkteam

28 Vragen die ouders stellen
Moet ik me zorgen maken? Diagnostiek Informatie en advies Ontwikkelingsstimulering Opvoedingsvraag/ontwikkelingsstimulering Opvoedingsondersteuning Dagopvang Schoolkeuze Trajectbegeleiding

29 Uitstroom Voorliggende voorzieningen Reguliere kinderdagverblijven
Reguliere basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs (clusterscholen) Rijndam revalidatiecentrum Dagbehandeling voor jonge kinderen Jeugdhulpverlening Eerste lijnszorg Diagnostisch Centrum Verstandelijk gehandicapten zorg Stek/Klavertje Vier

30 Soorten problemen Algehele ontwikkelingsachterstand
Spraak-/taalachterstand Gedragsproblemen Contactname Leerproblemen Hersenbeschadiging Medische problemen Motorische achterstand Sensorische integratie problemen Sociaal emotionele ontwikkeling

31 Contact Stichting Vroeghulp Rotterdam Manager : Nel Hofman Adres : Schiedamse Vest AE Rotterdam Telefoon : Website :

32 Praktische verwerking Koppeling naar de praktijk: aanmelding op school
Aan de hand van werkblad je eigen intakeprocedure onder de loep nemen: (ongeveer 30 minuten totaal?) Eerst zelfstandig formulier invullen (5 min.) 4 velden: Wat heb je ontdekt? Wat was een eye-opener? Wat zou je willen toevoegen in je procedure bij aanmelding? Wat waar ben je al tevreden over? Vragen aan de IV-medewerker of JGZ-medewerker? Vragen aan collega-IB’ers? To do: Daarna in kleine groepjes uitwisselen/delen (2x 10 minuten) Als centrale afsluiting per veld reacties vragen.

33 Mededelingen en afsluiting
Passend Onderwijs Mededelingen en afsluiting Creatieve ontw. Zintuiglijke ontwikkeling Soc.em.ontw. Toelichting prent Elmer: Welke informatie heb je nodig om het kind (Elmer) te ondersteunen in het bieden van passend onderwijs? Mededelingen: - Input, ideeën mail ze naar de leden van de voorbereidingsgroep Volgende week gaat de voorbereidingsgroep weer aan de slag met de voorbereiding van de volgende bijeenkomst met als onderwerp cluster 2. Hebben jullie specifieke vragen voor cluster 2, mail ze deze week zodat we ze kunnen meenemen in de voorbereiding. 16 februari studiedag PPO Delflanden. De gemeentes zullen deze dag ook aansluiten net als vorig jaar (1 uurtje). Waar hebben jullie behoefte aan voor deze dag? Wat willen jullie van het Team Jeugd / Kernteam / Jeugdconsulenten? Graag naar PPO mailen dan kunnen wij dat meenemen in de voorbereiding met de gemeentes. Graag dit naar de helpdesk mailen. Zorgplicht info op website PPO + uitgeprint om mee te nemen Volgend schooljaar: IB netwerken op dinsdag en donderdag. Woensdag vervalt. Cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling Taal INFORMATIE


Download ppt "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google