De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015

2 Welkom

3 Programma Welkom Presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Pauze Vervolg presentatie ‘Het jonge kind’ door Integrale Vroeghulp en JGZ Koppeling naar de praktijk: intake op school Mededelingen Afsluiting

4 Voorbereidingsgroep Voorbereidingsgroep: Anja de Regt – SBO de Prinsenhof Cocky Verleg – Gabrielschool Karin Zeestraten – Cornelis Musiusschool Louise Treffers – De Keizerskroon Janneke Noordam – Het Galjoen Martine Brunt, Gerda Hoogendam, Marijke de Roos – Maurice Maeterlinckschool Ellen Buys – Rembrandtschool Ineke van Wiggen – De Klipper Jiska Bjorkman – De Oosthoek

5 Presentatie ‘Het jonge kind’ Integrale Vroeghulp en JGZ

6 Annieke de Jong Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar 6

7 Ontwikkeling JGZ Voor 2012: 0-4 Het consultatiebureau 4-19 GGD: Schoolarts/Schoolverpleegkundige 2012: Centrum voor Jeugd en Gezin 0-19 Vanaf 2012 contactmomentenschema veranderd: Contactmomenten naar behoefte ouders Contactmomenten naar inschatting professional Meer tijd voor samenwerken met andere professionals 7

8 Overdracht JGZ 0-4 naar JGZ 4-19 én school 8 Overdragen van problematiek/aandachtsgebieden Doel is dat JGZ 4-19 en school aansluiten bij situatie van kind Vorm en inhoud van opdracht is uitgewerkt door een werkgroep: o Jeugdverpleegkundige, jeugdarts en manager 0-19 o Intern begeleiders o Schoolmaatschappelijk werk

9 Proces 9 JGZ 0-4 bepaalt vanuit haar professie samen met ouders of en hoe de overdracht plaatsvindt. o Enkelvoudige problematiek kan telefonisch o Meervoudige of langduriger problematiek voorkeur voor gesprek met ouders en betrokken professionals. Betrokken professionals moeten toegevoegde waarde hebben tijdens gesprek.

10 In de praktijk 10 3 jaar consult bij de arts o Geen problematiek  Geen overdracht 4 jaar visus/vaccinatie en groep 2 consult Arts o Wel problematiek / aandachtsgebieden  overweging overdracht Enkelvoudig  evt. tussenafspraak en 4 jaar consult  aanwezigheid problematiek in de loop van 3 e levensjaar bepaald overdracht. Meervoudig  Streven met 3,5 jaar overdracht in gang zetten. Voor 4 e verjaardag overdracht in plannen.

11

12 Stichting Vroeghulp Rotterdam Sinds 1997. De samenwerkende organisaties: ASVZ MEE Rotterdam Rijnmond Pameijer Rijndam revalidatiecentrum Stek, organisatie voor jeugdhulp, locatie De kleine Plantage

13 DOELGROEP Ouders met een kind van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of beperking

14 ONTSTAAN Klachten ouders: verhaal steeds weer samenwerking niet goed adviezen tegenstrijdig vragen niet opgepakt missen deskundigheid coördinatie ouders niet aan tafel

15 UITGANGSPUNTEN VROEGHULP Vraag ouders centraal Kind en ouders In samenhang Ouders regie Coördinatie Flexibel Zo vroeg mogelijk

16 KENMERKEN Vroeg = snel Geen wachtlijst Geen verwijzing Geen indicatie Gratis Preventief Integraal

17 WERKWIJZE Aanmelding bij het Wijkteam/of via MEE Rotterdam Hulpvraagverduidelijking door wijkteammedewerker Team Vroeghulp Multidisciplinair advies Trajectbegeleiding door wijkteammedewerker

18 AANMELDING Ouders met hulpvraag Verwijzers Toestemming ouders Telefonisch Schriftelijk

19 HULPVRAAGVERDUIDELIJKING Wijkteammedewerker Huisbezoek Vraagt gegevens op Maakt verslag Aanspreekpunt Steun naast ouders

20 TEAM VROEGHULP Met ouders en kind Andere betrokkenen Een kinder- en jeugdpsycholoog/GZ-psycholoog Een kinderrevalidatiearts Een ouder- of gezinsbegeleider Wijkteammedewerker Een voorzitter Expertise en ervaring komen samen

21 WERKWIJZE TEAM Lezen vooraf verslagen Luisteren (H)erkennen Informeren Observeren kind Hardop denken Adviseren Afspraken maken Geen onderzoek Geen behandeling

22 MULTIDISCIPLINAIR ADVIES Integraal Ouders kiezen

23 TRAJECTBEGELEIDING Samen met ouders Opstellen plan met ouders Ouders ondersteunen bij uitvoeren advies

24 BEËINDIGEN DIENSTVERLENING Hulpvraag beantwoord Kind op juiste plek Overdracht indien nodig naar gespecialiseerde hulp

25 OUDERS OVER INTEGRALE VROEGHULP Toekomst onzeker Iemand naast me Ouders voelen zich serieus genomen Eigen weg kunnen kiezen

26 Verwijzers CJG’s Kinderarts/specialisten Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis KITS-spreekuur Auris Peuterspeelzalen, kinderopvang Voorscholen (VVE) Basisonderwijs Website Integrale Vroeghulp

27 Verwijzers Behandelaars (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie) Koninklijke Auris Groep Molenspreekuur Erasmus Universitair Medisch Centrum Neonatologie Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis Lucertis/GGZ Infant-poli Erasmus MC/kinderpsychiatrie Wijkteam

28 Vragen die ouders stellen Moet ik me zorgen maken? Diagnostiek Informatie en advies Ontwikkelingsstimulering Opvoedingsvraag/ontwikkelingsstimulering Opvoedingsondersteuning Dagopvang Schoolkeuze Trajectbegeleiding

29 Uitstroom Voorliggende voorzieningen Reguliere kinderdagverblijven Reguliere basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs (clusterscholen) Rijndam revalidatiecentrum Dagbehandeling voor jonge kinderen Jeugdhulpverlening Eerste lijnszorg Diagnostisch Centrum Verstandelijk gehandicapten zorg Stek/Klavertje Vier

30 Soorten problemen Algehele ontwikkelingsachterstand Spraak-/taalachterstand Gedragsproblemen Contactname Leerproblemen Hersenbeschadiging Medische problemen Motorische achterstand Sensorische integratie problemen Sociaal emotionele ontwikkeling

31 Contact Stichting Vroeghulp Rotterdam Manager: Nel Hofman Adres: Schiedamse Vest 154 3001 AE Rotterdam Telefoon: 010-282 11 11 E-mail: vroeghulp@meerotterdam.nl Website: www.integralevroeghulp.pleio.nl/Rotterdam

32 Praktische verwerking Koppeling naar de praktijk: aanmelding op school

33 Mededelingen en afsluiting INFORMATIE Motorische ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling Taal Cognitieve ontwikkeling Soc.em.ontw. Creatieve ontw. Passend Onderwijs


Download ppt "Welkom IB-netwerk bijeenkomst 17, 18, 19 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google