De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lianne Ringoir, projectmanager

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lianne Ringoir, projectmanager"— Transcript van de presentatie:

1 Lianne Ringoir, projectmanager
Datum: DOH, SGE, PoZoB, PsyZorg Lianne Ringoir, projectmanager

2 Aanleiding Onvoldoende regie, samenhang in zorg rondom kind en jeugd
Diagnose gericht, niet klacht-/vraaggericht Intake, diagnostiek, plan kan meer systematisch Noodzaak: transitie jeugdzorg in 2015 en substitutie

3 Achtergrond Vindplaats huisartsenpraktijk  mogelijkheden versterken
2013: voorbereidingen en verkenning 1e helft 2014: voorbereidingen pilots, gesprekken gemeenten, ZV 2e helft 2014: draaien pilots (implementatie) en evaluatie 2014: voortzetten pilots en voorbereiding verdere uitrol in 2015 2015: uitrollen bij steun van gemeente en ZV Vindplaats huisartsenpraktijk  mogelijkheden versterken Voorbereiding pilots in zomer 2014 samen met De Combinatie Jeugdzorg en GGzE

4 Doel Laagdrempelige samenhangende zorg, zoveel mogelijk op de huisartsenpraktijk oplossen: - vraag- en oplossingsgericht werken - expertise effectief benutten Goede samenwerking tussen vindplaatsen, en met wijkteams gemeenten

5 Concept werkwijze Doel: laagdrempelig signaleren, in kaart brengen en oplossen van problemen, door middel van goed toerusten eerstelijn Eerstelijns kernteam: POH-Jeugd Huisarts Kinderpsycholoog (bij matig-ernstige of complexere problematiek)

6 Lichte problematiek  zoveel mogelijk op de vindplaats oplossen
Gezin School, kinderopvang, JGZ 4-19 Versterken van de vindplaatsen Communicatie en zo nodig overdracht tussen vindplaatsen Huisartsenpraktijk JGZ 0-4 (consultatiebureaus) Sociale wijkteams van gemeenten, 0e lijn

7 Werkwijze eerstelijns kernteam in huisartsenpraktijken
Lichte problematiek  zoveel mogelijk op de vindplaats oplossen Huisartsenpraktijk Eerstelijns kernteam Supervisie (kinder) psycholoog POH-jGGZ Supervisie huisarts Triage, probleemanalyse  werkdiagnose Samen met huisarts, waar nodig bijgestaan door psycholoog POH stemt af met andere vindplaatsen en/of wijkteam gemeenten wanneer nodig Kortdurende behandeling Deelname aan MDO bij complexere problemen Goede aansluiting bij de wijkteams van de gemeente

8 Raakvlakken gemeenten
Beleidskader 21 voor de jeugd: 3 vindplaatsen moeten nauw samenwerken: Generalist/sociaal wijkteam School (incl. JGZ) Huisartsenpraktijk met POH Psycholoog heeft een belangrijke consultatie-functie

9 Stand van zaken en planning
Uitwerken werkwijze, werkprotocol voor POH-jeugd Sollicitatieprocedure Scholing/opleiding POH-jeugd Afstemming gemeenten  gezamenlijk projectplan met gemeente Eindhoven, gebruiken in andere gemeenten Pilots  voorbereiding, verwachte start juli 2014 in: Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, Best, Waalre en de Kempen (Eersel)

10 Toekomst Hoe gaat de functie van POH-jeugd/jGGZ eruit zien? Welke problematiek kan het beste in de eerstelijn worden aangepakt? Hoe verloopt de samenwerking met de andere vindplaatsen en teams van de gemeenten? Hoe verlopen de verwijzingen? Hoe zal de bekostiging gaan lopen? Wat wordt de rol van de zorgverzekeraar en van de gemeenten?

11 Contact: Lianne Ringoir


Download ppt "Lianne Ringoir, projectmanager"

Verwante presentaties


Ads door Google