De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum: 14-5-2014 DOH, SGE, PoZoB, PsyZorg Lianne Ringoir, projectmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum: 14-5-2014 DOH, SGE, PoZoB, PsyZorg Lianne Ringoir, projectmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Datum: 14-5-2014 DOH, SGE, PoZoB, PsyZorg Lianne Ringoir, projectmanager

2 Aanleiding Onvoldoende regie, samenhang in zorg rondom kind en jeugd Diagnose gericht, niet klacht-/vraaggericht Intake, diagnostiek, plan kan meer systematisch Noodzaak: transitie jeugdzorg in 2015 en substitutie

3 Achtergrond Vindplaats huisartsenpraktijk  mogelijkheden versterken Voorbereiding pilots in zomer 2014 samen met De Combinatie Jeugdzorg en GGzE 2013: voorbereidingen en verkenning 1 e helft 2014: voorbereidingen pilots, gesprekken gemeenten, ZV 2 e helft 2014: draaien pilots (implementatie) en evaluatie 2014: voortzetten pilots en voorbereiding verdere uitrol in 2015 2015: uitrollen bij steun van gemeente en ZV

4 Doel Laagdrempelige samenhangende zorg, zoveel mogelijk op de huisartsenpraktijk oplossen: - vraag- en oplossingsgericht werken - expertise effectief benutten Goede samenwerking tussen vindplaatsen, en met wijkteams gemeenten

5 Concept werkwijze Doel: laagdrempelig signaleren, in kaart brengen en oplossen van problemen, door middel van goed toerusten eerstelijn Eerstelijns kernteam: -POH-Jeugd -Huisarts -Kinderpsycholoog (bij matig-ernstige of complexere problematiek)

6 Sociale wijkteams van gemeenten, 0 e lijn JGZ 0-4 (consultatiebureaus) Huisartsenpraktijk School, kinderopvang, JGZ 4- 19 Lichte problematiek  zoveel mogelijk op de vindplaats oplossen Versterken van de vindplaatsen Communicatie en zo nodig overdracht tussen vindplaatsen Gezin

7 POH stemt af met andere vindplaatsen en/of wijkteam gemeenten wanneer nodig Huisartsenpraktijk Werkwijze eerstelijns kernteam in huisartsenpraktijken Lichte problematiek  zoveel mogelijk op de vindplaats oplossen POH-jGGZ Triage, probleemanalyse  werkdiagnose Deelname aan MDO bij complexere problemen Supervisie huisarts Supervisie (kinder) psycholoog Kortdurende behandeling Eerstelijns kernteam Goede aansluiting bij de wijkteams van de gemeente Samen met huisarts, waar nodig bijgestaan door psycholoog

8 Raakvlakken gemeenten Beleidskader 21 voor de jeugd: 3 vindplaatsen moeten nauw samenwerken: -Generalist/sociaal wijkteam -School (incl. JGZ) -Huisartsenpraktijk met POH Psycholoog heeft een belangrijke consultatie-functie

9 Stand van zaken en planning Uitwerken werkwijze, werkprotocol voor POH-jeugd Sollicitatieprocedure Scholing/opleiding POH-jeugd Afstemming gemeenten  gezamenlijk projectplan met gemeente Eindhoven, gebruiken in andere gemeenten Pilots  voorbereiding, verwachte start juli 2014 in: Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, Best, Waalre en de Kempen (Eersel)

10 Toekomst Hoe gaat de functie van POH-jeugd/jGGZ eruit zien? Welke problematiek kan het beste in de eerstelijn worden aangepakt? Hoe verloopt de samenwerking met de andere vindplaatsen en teams van de gemeenten? Hoe verlopen de verwijzingen? Hoe zal de bekostiging gaan lopen? Wat wordt de rol van de zorgverzekeraar en van de gemeenten?

11 Contact: Lianne Ringoir L.ringoir@pozob.nl 040-2306929


Download ppt "Datum: 14-5-2014 DOH, SGE, PoZoB, PsyZorg Lianne Ringoir, projectmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google