De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 JEUGDZORG & JUSTITIABELEN

3 VANDAAG  (Uploaden samenwerkingscontract op n@tschool)  Presentatie Jeugdzorg  Opdracht  Presentatie justitiabelen  Inschrijven werkveldbezoeken  Mindmap afmaken  Presentaties van de groepen tussen 13.00 en 13.45 uur

4 DOELGROEPOMSCHRIJVING  85 % van de jeugd gaat goed  2 tot 5 % heeft intensieve en langdurige professionele hulp nodig  Van de 0-17 jarigen krijgen ongeveer 300.000 kinderen jeugdzorg  Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met (complexe en diverse) psychosociale opgroeiproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren.

5 COMPETENTIEGERICHT WERKEN Taken Vaardigheden

6 COMPETENTIEGERICHT WERKEN Taken Vaardigheden OmgevingsfactorenKindfactoren

7 COMPETENTIEGERICHT WERKEN Taken Vaardigheden OmgevingsfactorenKindfactoren --- --- --- --- --- --- --- ---

8 CASUS TIRZA  Teken een balans op een grote flap  Bedenk met elkaar de - protectieve factoren van Tirza - protectieve factoren van haar omgeving - stressoren van Tirza - stressoren in haar omgeving  Klassikaal bespreken: op welke punten moet de SPH-er insteken?

9 GEDRAGSPROBLEMEN  Internaliserende problemen  Externaliserende problemen  Oorzaken?  Wisselwerking gedrag-omgeving

10 DOCUMENTAIRE Kindfactoren 1.Welke problemen heeft Rebecca? 2.Welke externaliserende gedragsproblemen zie je? 3.Welke internaliserende gedragsproblemen zie je? 4.Zie je ook protectieve factoren? Omgevingsfactoren 1.Welke protectieve factoren zie je in de omgeving van Rebecca? 2.Welke stressoren zie je in haar omgeving?

11 JEUGDZORG ‘WET OP DE JEUGDZORG (2005): ONDERSTEUNING VAN EN HULP AAN JEUGDIGEN, HUN OUDERS, STIEFOUDERS OF ANDEREN, DIE EEN JEUGDIGE ALS BEHORENDE TOT HUN GEZIN VERZORGEN EN OPVOEDEN, BIJ OPGROEI- OF OPVOEDINGSPROBLEMEN OF DREIGENDE ZODANIGE PROBLEMEN’.

12 ONTWIKKELINGEN EN TRENDS Transitie Jeugdzorg:  Minder 24-uurs zorg meer ambulant  Wijkteams  1 gezin 1 plan  Uitgaan van empowerment

13 EMPOWERMENT Methoden o.a.:  Triple P (pedagogisch opvoedprogramma)  Oplossingsgericht werken  Gezinsbegeleiding  Eigenkracht conferentie (geen hulpverlening) Algemeen doel: Herstel balans in gezin en empowerment gezin, vermindering gedragsproblemen kind

14 SOORTEN HULPVERLENING  Ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs hulp  Vrijwillig versus dwang en drang  Gezinscoaching  Video-interactiebegeleiding  Daghulp  Crisisopvang  Kamertraining  Straatcoach  Begeleid wonen  Jeugdreclassering  Pleegzorg  GGZ diagnose en behandeling  Behandelcentra

15 JEUGDZORG  Jeugdzorg (van licht tot zwaar), AMK, jeugdbescherming Wet op de Jeugdzorg  Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugd LVB (licht verstandelijk beperking) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  Justitiële jeugdinrichtingen, jeugdreclassering Wet op jeugdstrafrecht

16 PROBEER INTUÏTIEF JE MENING TE GEVEN OVER DE VOLGENDE CASUS: Een 28-jarige man is gearresteerd voor inbraak, hij heeft een flat screen (televisie) gestolen uit het huis waar hij heeft ingebroken. Het blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor inbraak. Dat is alles wat we weten. Wat vind jij een ‘rechtvaardige’ straf? Bijvoorbeeld:  Een geldboete  Gevangenisstraf (duur?)  Werkstraf (vorm?)  Reclasseringstoezicht (wat doen?)

17 JUSTITIABELEN Wat zijn justitiabelen?

18 JUSTITIABELEN Oorzaken van crimineel gedrag: 1. Biologisch 2. Psychologisch 3. Sociologisch

19 OPGEPAKT……… WAT DAN? Politie  Aanhouden of niet? Officier van justitie  Vrijlating  een boete of taakstraf  Verdachte gaat in voorarrest Rechter-commissaris  Voorarrest wordt geschorst onder voorwaarden  afspraken met reclassering  Voorarrest wordt verlengd tot proces Rechter  Vrijspraak  Ontslag van verdere rechtsvervolging  Veroordeling tot - taakstraf - geldboete - gevangenisstraf

20 ONTWIKKELINGEN  Tijdig signaleren risicojongeren  Behandeling en resocialisatie van jeugdige justitiabelen  Onderscheid tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde gedetineerden  Bij terugdringen wordt ingezet op effectieve, wetenschappelijk bewezen gedragsbeïnvloedende programma’s  Veiligheidshuizenanimatieanimatie  Agogische scholing personeel  Rechtpositie gedetineerden is verbeterd  Het slachtoffer heeft een gezicht gekregen  BEZUINIGINGEN

21 GEVANGENISSTRAF  Vergelding  Veiligheid  Recidivebestrijding

22 JUSTITIABELEN  Jeugdgevangenis  PIJ (Jeugd TBS)  Jeugdreclassering  HALT  Bijna 18 Bijna 18  Gevangenis  TBS (met dwangverpleging)  Reclassering  Long Stay Long Stay  Tony: Pieter Baan CentrumPieter Baan Centrum

23 JEUGDIGEN EN STRAFRECHT  Steeds gewelddadiger  Voornamelijk jongens, aandeel meisjes neemt toe  Aantal veelplegers neemt toe (inrichting voor stelselmatige daders ISD)  Ontwikkeling en inzet van evidence based methoden voor diagnostiek en behandeling

24 WERKVELDBEZOEKEN Voorbereiden van het werkveldbezoeken op woensdag 8 of 15 oktober  Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling).  Bekijk de website van de instelling  Wat doet de instelling? Waar richt deze afdeling zich op? Welke doelgroepen zijn er aanwezig?  Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling?  Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt.  Wat zou je graag nog meer willen weten? (doelgroep, taken voor SPH, methodieken, link met jouw onderzoek, de themadoelgroep of specifieke doelgroep)

25 WERKVELDBEZOEKEN DatumInstellingAantal 08-10-14 10.00 – 12.00 uurStichting Arosa, Afdeling Simone3 08-10-14 13.30 – 15.00 uurHerenplaats10 15-10-14 10.00 – 12.00 uurStichting Arosa, Afdeling Nadine10 15-10-14 13.45 – 15.00 uurLelie Zorggroep - Slingedael7

26 VANDAAG: PROJECT Mindmap -Hoe ver zijn jullie? -Presentaties voor de groep: vanaf 13 uur Theoretisch kader -Ga op zoek naar relevante en recente informatie -Maak daarvan een literatuurlijst volgens de daarvoor geldende regels -Maak een keuze van de meest relevante informatie (zie SHL blz. 12)

27 VOLGENDE WEEK  Wat elke professional moet weten over verslaving H 1 en 2  Praktijkonderzoek hoofdstuk 4  Hoorcollege onderzoeksvaardigheden


Download ppt "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google