De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."— Transcript van de presentatie:

1 ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324

2 VANDAAG Hoorcollege: -Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (H. 2) -Mensen met een psychische beperking (H. 3) Oriëntatie projectopdracht: - Belbinrollen (Groepsdynamica H. 10.5) - Samenwerkingscontract (SHL blz. 11 en 28) - Mindmap doelgroep - Start uitwerken theoretisch kader Stagevoorlichting: 13.30 uur door Marie Jozé van Raak

3 MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE EN/OF LICHAMELIJKE BEPERKING Eigen ervaringen met mensen met een verstandelijke beperking? Eigen gedachten over mensen met een verstandelijke beperking?  Integratie  Vrijheid in keuzes maken  Zoveel mogelijk laten leren

4

5 DEFINITIE VERSTANDELIJKE BEPERKING (VOLGENS DSM-IV-TR)  Verstandelijk (duidelijk) onder het gemiddelde niveau functioneren  Beperkingen in het aanpassingsgedrag (dat wil zeggen of de cliënt er in slaagt te voldoen aan de standaarden die bij zijn of haar leeftijd verwacht kunnen worden) op tenminste 2 van de volgende terreinen: communicatie, zelfverzorging, wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid.  Begint voor het 18 e jaar

6

7 OORZAKEN? Genetisch bepaald Zwangerschapsstoornissen Problemen tijdens de geboorte Problemen na de geboorte

8 PROBLEEMGEDRAG OF MOEILIJK VERSTAANBAAR GEDRAG  Onverwachts  Agressie  Zelfverwonding

9 DOCUMENTAIRE DOWN FOR DUMMIES DOWN FOR DUMMIES Sara, Brit en Lize - Op welke gebieden zie je beperkingen bij de meiden? communicatie, zelfverzorging, wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid. - Op welk ontwikkelingsniveau functioneren deze meiden?

10 ORGANISATIE VAN DE HULP  Van 24-uurs zorg tot ambulante zorg  Veel verschillende woonvormen, afhankelijk van de mogelijkheden  Financiering vanuit de ziektekostenverzekering, WMO en AWBZ, afhankelijk van ernst beperking  Zorgzwaartepakket bepaalt hoeveel uur zorg iemand krijgt

11 VORMEN VAN HULP  Intramuraal (24-uursopvang)  Semimuraal (dagopvang)  Extramuraal (ambulante begeleiding)  Tijdelijk

12 AWBZ  WMO  Vanaf 2015: Deel AWBZ-zorg via WMO (gemeente) of zorgverzekering  Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed uit de AWBZ  Men krijgt minder makkelijk een indicatie voor zorg binnen een instelling  Mantelzorg wordt steeds belangrijker in deze maatschappij

13 LICHAMELIJKE BEPERKINGEN Welke lichamelijke beperkingen kennen jullie? Ervaringen? 3 Hoofdcategorieën: 1.Motorische beperking 2.Zintuiglijke beperking 3.Chronische beperking Documentaire Anna UnlimitedAnna Unlimited

14 DOCUMENTAIRE UNDATEBLES UNDATEBLES  Aliene is een jonge vrouw (32 jaar), met een verstandelijke beperking  Frank is een jonge man met een lichamelijke beperking  Beiden zijn op zoek naar een relatie!

15 PSYCHIATRIE  Wat is afwijkend psychisch functioneren?  Wat is anders dan anderen?  Welke ervaringen hebben jullie met psychiatrie?  Welke stoornissen ken je? Doe maar gewoon

16 BIJVOORBEELD

17 OORZAKEN  Genetisch  Psychologisch  Sociaalmaatschappelijk  Somatische ziekten

18 DSM-IV EN DSM- 5 JE ZAL HET MAAR HEBBEN JE ZAL HET MAAR HEBBEN  Classificatie model  Beschrijving van criteria  Internationaal Bijvoorbeeld: Schizofrenie Bijvoorbeeld: Borderline

19 DYNAMISCH STRESS-KWETSBAARHEIDSMODEL  Persoon  Omgeving  Ervaringen  Gedrag  Hoe beïnvloeden deze elkaar en het risico op psychische ongezondheid

20 IN NEDERLAND ANGST BEHEERST MIJN LEVEN ANGST BEHEERST MIJN LEVEN  Heeft 15-25% last van een psychische stoornis (vooral verslaving)  Hebben vrouwen vaker met geestelijke gezondheidsproblemen te maken  Komt verslavingsproblematiek vaker bij mannen voor  Komen geestelijke gezondheidsproblemen meer voor bij mensen met een lage SES  Zijn er +/- 100.000 chronisch psychiatrische patiënten  Heeft 23% van de burgers in 2011 belangrijke beperkingen in het functioneren ondervonden vanwege psychische problemen  Heeft 43% geen behoefte aan hulp

21 SOORTEN HULP Eerstelijns GGZ Gespecialiseerde geestelijke zorg (tweedelijns GGZ) Ambulante zorg Klinische zorg Langdurige zorg Preventieprogramma’s

22 WETGEVING BOPZ (Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen) Formele dwangmaatregelen - IBS (in bewaringstelling) - RM (rechterlijke machtiging)

23 PROJECTGROEPEN Ouderenzorg VolwassenpsychiatrieKinderen en Jeugdigen JustitiabelenMensen met een beperking Yvan NguyenShanty SenchiLara BerkmanClaudia GoedknegtEsra Luijten Shary PhilipsSusan BenjaminAmy BuitendijkDineke van der VeldeRuthsaira Henrietta Bhartie RamkhelawanMaaike SengersZakia KhidoumaJolien JansenVientje Evertsz Anne-Mary MurrayDenise JansenAlex KrosTessanne WiertsemaMelissa Ferrier Veronique PreemenJaleesa MacnackMisorgia BakmeijerVerenisse EugenioCarol Beyse Eliane Verbeek Jim Nederlof Dionne Joval

24 ORIËNTATIE PROJECTOPDRACHT Vergadering Voorzitter en notulist afspreken Agenda  Belbinrollen  Samenwerkingscontract  Is de opdracht voor de projectgroep voor iedereen duidelijk?  Maak een Mindmap over jullie doelgroep  Theoretisch kader Groep Ouderenzorg12.00 uur Groep Psychiatrie12.15 uur Groep Kinderen en Jeugdigen12.30 uur Groep Justitiabelen12.45 uur Groep Mensen met een beperking13.00 uur

25 MINDMAP

26 OPDRACHT MINDMAP Maak een mindmap over jullie doelgroep  Waar moet je allemaal aan denken bij deze doelgroep?  Waar bestaat de doelgroep uit?  Welke factoren/kenmerken/aspecten behoren tot de doelgroep?  Wat is er allemaal voor de doelgroep?  Welke instellingen behoren tot de doelgroep?

27 THEORETISCH KADER Belangrijke punten voor studenten: 1) ga op zoek naar relevante en recente informatie 2) maak daarvan een literatuurlijst volgens de daarvoor geldende regels 3) maak een keuze van de meest relevante informatie 4) beschrijf deze bronnen (houd het kort!) 5) beschrijf wat dit betekent voor de probleemstelling (trechtermodel) blz 12 SHL

28 VOOR VOLGENDE WEEK - Bestuderen: Werken in de SPH – Hoofdstuk 5 en 6 (kinderen en jeugdigen en justitiabelen) - Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – H3 - Hoorcollege Onderzoeksvaardigheden Let Op: - Inleveren samenwerkingscontract!! (aankomende vrijdag voor 24.00 uur via n@tschool) - Werkveldbezoeken zijn gepland, op woensdag 08-10 of 15-10


Download ppt "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 03.324."

Verwante presentaties


Ads door Google