De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor Project- en Programmamanagement Les 6 Risico- en issuemanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor Project- en Programmamanagement Les 6 Risico- en issuemanagement."— Transcript van de presentatie:

1 Minor Project- en Programmamanagement Les 6 Risico- en issuemanagement

2 What future will the programme deliver? Is the programme affordable? Who will be involved in the programme? How will the programme undertake key aspects of work? Vision Risico- en Issuemanagement Why do we need the Programme? Organisation Leadership and Stakeholder Engagement Risico en Issue Management Business Case Blueprint Design and Delivery Benefits Management Planning and Control Quality Management Minor project- en programma management Lia de Zoete 12-12-2015 / 2

3 Wat is verschil Issue / Change / Risico

4 Een Issue is een relevante, ongeplande, opgetreden gebeurtenis waarop managementactie moet worden ondernomen. Issues kunnen zijn: Wijzigingsverzoek  Change Afwijking van de specificatie  Change Probleem/Zorg (ander issue door de PM op te lossen of te escaleren, bijvoorbeeld een risico) Issue en Change

5 OK, ik denk dat ik aardig in control ben, als er maar geen issues optreden…

6 Bronnen van issues Benefits Management, transitie activiteiten, kosten, scope en tijd of mijlpalen Dependencies, kwaliteit van de operatie, resources en programma deliverables Alles dat niet in de projecten kan worden opgelost of issues over meerdere projecten heen Stakeholders, organisatie en programma staf, en vendoren of andere derden Afname van operationele performance Andere projecten en programma’s in de organisatie Issue management op programma niveau

7 YesNo Risk actions ineffective? Escalated project issue Stakeholder issue Issue raised from other source Capture and log issue Assessment Prioritisation of issue Programme change Programme risk Escalate issue and track, update Issue Log and feed back to source Change control Take action to resolve issue, update Issue Log and feed back to source Can it be resolved within current limits? Risk Management Three types of Issues after Assessment A previously identified risk that now hits A required change to some aspect of the programme A Problem or question affecting all or part of the programme in some way Issue management op programma niveau

8 Tijdig en goed escaleren KnelpuntOplossingenOorzaakGevolgConsequenties (neveneffecten)

9 Procedures for change control: Maintaining a central log of potential changes – the Issue Log Establishing a mechanism for prioritising the potential changes Carrying out formal impact assessments of the potential changes against the programme’s Business case Programme Plan Project Portfolio Blueprint etc. Assessing the impact of the change on the risks of the programme, or the expected benefits Re-evaluating the priority status Decision process for deciding which changes to accommodate Updating the Issue Log with the decision and maintaining the audit trail Implementing the approved changes appropriately and communicating the outcome to those affected Change management op programma niveau

10 Aandachtspunten: Wie beslist..... In een programma Wat is de rol van de Programmamanager ? Wijzigingsbudget? Etc. Meer benefits Gereduceerde kosten/tijd/ risico’s Risico van de optie Kosten/duur van de optie Verworven voordelen Impact van implementatie Wijzigingsbeheer

11 What future will the programme deliver? Is the programme affordable? Who will be involved in the programme? How will the programme undertake key aspects of work? Vision Risico management Why do we need the Programme? Organisation Leadership and Stakeholder Engagement Risico en Issue Management Business Case Blueprint Design and Delivery Benefits Management Planning and Control Quality Management Minor project- en programma management Lia de Zoete 12-12-2015 / 11

12 Risico o positief (KANS) of o negatief (BEDREIGING) Risicomanagement o Identificeren, onderzoeken en beheersen van de risico’s o Op strategisch, operationeel, programma en project niveau. Ten aanzien van de projectdoelstelling (Tijd, geld, scope kwaliteit, baten en risico’s) Lange termijn Midlange termijn Korte termijn Strategisch Operationeel Project Programma Business change © Crown Copyright 2009. Reproduced under Licence from OGC. Risico management

13 Risicomanagementstrategie o Hoe wordt risicomanagement toegepast in dit programma o Hoeveel risico wordt in dit programma getolereerd (risicotolerantie) Risk Register o Vastleggen van alle kansen en bedreigingen Risicomanagement procedure o Identificeren o Beoordelen o Plannen o Implementeren o Communiceren Aanpak Identificeren Beoordelen Plannen Implementeren Communiceren

14 Relaties tussen risico’s op diverse niveaus Change Management Objectives Day-to-day Management Objectives Strategic Risks Programme Risks Operational Risks Project Risks

15 Identificeren context (IP) o Input voor Risk Management Strategy Identificeren risico’s o Vastleggen van de risico’s in het Risk Register o Identificeren early warnings en risico bronnen o Bepalen van houding van stakeholders Identificeren Beoordelen Plannen Implementeren Note: Omschrijf de oorzaak, gebeurtenis en gevolg van het risico Communiceren Identificeren

16 Opdracht Op basis van de case ‘Fles en Trekker’; Het is nog onduidelijk of het bestratingsbedrijf tijdig kan beginnen met de aanleg van parkeerterrein vanwege resourceproblemen. De facilitair manager maakt zich hier druk over, want hij kan niet starten met de inrichting van de kamers indien de oprit en het parkeerterrein niet gedeeltelijk gereed zijn. In dat geval zal het deel van het meubilair dat nu opgeslagen is, langer in de opslag moeten blijven tegen de huurkosten. Opdracht: Omschrijf de oorzaak, gebeurtenis en gevolg van het risico

17 Schatten o Kans van optreden o Impact o Nabijheid o Hoe verandert de impact gedurende de levenscyclus van het project Evalueren o Evalueer de impact van alle risico’s tesamen op het project Beoordelen (Schatten + Evalueren) Identificeren Beoordelen Plannen Implementeren Communiceren

18 Maatregelen bij bedreigingen - Probability + + - Impact Overdragen / Verminderen (Impact) Verminderen (Probability) Aanhouden (= Accepteren) Delen (pain & gain) Verwijderen

19 Maatregelen bij Opportunities Realiseren (doen) Vergroten van de kans en/of de impact. (De omgekeerde ‘verminderen’ Uitbuiten. Een opportunitie zien die niet direct in het programma past, de scope aanpassen en hem realiseren

20 risicotolerantielijn Very high High Medium Low Very low LowMediumHigh Very high Prob. Impact 2 9 8 10 2 13 6 7 4 5 Beoordelen

21 Opdracht Op basis van het eerder beschreven risico Maak een inschatting van het risico op kans en impact Bedenk tegenmaatregelen Kies de beste (set van) tegenmaatregelen en beargumenteerd

22 Kosten van de actie Kans en impact van risico Plannen Evalueren tegenmaatregelen o Is de maatregel proportioneel ten opzichte van het risico ? Identificeren Beoordelen Plannen Implementeren Communiceren

23 Zijn tegenacties gepland en worden ze bewaakt ? Zijn de verantwoordelijkheden toegewezen ? o Risico-eigenaar: Wie kan het best een oogje in het zeil houden? o Risico-actiehouder: Uitvoeren van de risico acties aangestuurd door de risico eigenaar / risk owner. Implement Implementeren Identificeren Beoordelen Plannen Implementeren Communiceren

24 Communicatie binnen het project vindt plaats mbv o Checkpoint reports o Highlight reports o End Stage Reports o End Project Reports o Lessons Learned reports Communicatie buiten het project o Communicatie naar stakeholders vastleggen in de Communication Management Strategie Communiceren Identificeren Beoordelen Plannen Implementeren Communiceren

25 Assignment 6 – Risico Management Bedenk uit de Mediq situatie een Bedreiging en een Opportunity. Werk deze uit conform het risico management proces zoals beschreven. Denk aan: – Goede beschrijving – Beoordelen – Tegenmaatregel van elke categorie – Kies een (set van) tegenmaatregelen en beargumenteerd


Download ppt "Minor Project- en Programmamanagement Les 6 Risico- en issuemanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google