De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verschil tussen een programma en een project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verschil tussen een programma en een project"— Transcript van de presentatie:

1 Het verschil tussen een programma en een project
Kenniscafé 14 mei 2009 Michiel Dijkman Jaap Paardekooper © copyright by Bisnez Management

2 © copyright by Bisnez Management
What’s in a name ? filmpje © copyright by Bisnez Management

3 © copyright by Bisnez Management
Wat is een programma..? Wat is een programma? Dikke van Dale: pro·gram·ma het; o -’s; -maatje 1 lijst, overzicht van wat zal plaatshebben 2 (pol) beginselverklaring en opgave vd te volgen gedragslijn 3 lijst van instructies die door de computer uit te voeren opdrachten stap voor stap beschrijven 4 radio- of televisie-uitzending Kenmerken van een programma: Beschrijven en implementeren van een verandering in een organisatie Middels een portfolio van projecten Op basis van een vision statement en een blueprint Focus op benefits, niet op deliverables of doelstelling © copyright by Bisnez Management

4 © copyright by Bisnez Management
Wat is een project…? Wat is een project? Dikke van Dale: pro·ject het; o -en vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct Kenmerken van een project: Eenduidig doel Binnen x tijd te bereiken Met n aan benodigde middelen Heldere deliverables en eindproducten Van tevoren benoemde acceptatie- en kwaliteitseisen © copyright by Bisnez Management

5 Roept u maar, programma of project…???!!
Noord-zuidlijn (metro) Rabo 2010 Deltaplan Samenvoegen Postbank en ING OV chipkaart Modernisering rechterlijke organisatie Eigen voorbeelden… © copyright by Bisnez Management

6 © copyright by Bisnez Management
Soorten programma’s Portfolio programma met weinig samenhang Focus op prioriteitstelling en delen van resources (mens, systeem en kapitaal) Portfolio programma met sterke samenhang Focus op prioriteitstelling, het managen van afhankelijkheden en het delen van resources Verander Programma Programma is verantwoordelijk voor rapportage over de benefits, niet voor het realiseren van de verandering Strategie Programma Programma is verantwoordelijk voor realiseren van een strategische verandering © copyright by Bisnez Management

7 © copyright by Bisnez Management
Soorten projecten Oorsprong doelgroep of markt product of dienst technologie organisatievorm wettelijk kader Type objectgericht, enkelvoudig en meervoudig procesgericht systeemgericht structuurgericht gedragsgericht © copyright by Bisnez Management

8 Een project is makkelijker te managen dan een programma
Stelling Een project is makkelijker te managen dan een programma © copyright by Bisnez Management

9 Organisatiestructuur Programma
Monitoren van het programma en faciliteren van de strategische verandering vanuit het perspectief van het org onderdeel Programme Steering Committee Keten Manager Senior Responsible Owner Senior (Business) Management Onderschrijven van de overall Business Case en zeker stellen dat de baten worden gerealiseerd Realiseert de doelstellingen middels het integreren en implementeren van de nieuwe functionaliteit in de ‘business’ Als hoofdaannemer primair verantwoordelijk voor oplevering van degewenste resultaten Programma Manager Business Change Manager Opleveren van nieuwe functionaliteit en besturen van het programma Programma Support Office Project Manager Produceert management informatie en richt programma-ondersteuning in © copyright by Bisnez Management

10 Organisatiestructuur Project
Neemt de nieuwe functionaliteit in gebruik Project Board Project Assurance Business excecutive Senior User Senior Supplier Leverancier van de belangrijkste resources Realiseren van de benifits die zijn vastgesteld in de business case Project Manager Opleveren van de afgesproken resultaten conform afgespoken eindtijd, kwaliteit en resources Project Support Team Manager Verantwoordelijk voor oplevering van het afgesproken deelresultaat (workpackage) © copyright by Bisnez Management

11 © copyright by Bisnez Management
Planning programma Planning Bijzonderheden Tranches (plateaus) kunnen parallel Niet alles ligt in beton gegoten (planningen flexibel) Pipelines © copyright by Bisnez Management

12 © copyright by Bisnez Management
Planning project Planning Bijzonderheden Planning staat vast Oplevering voldoet aan een vastgesteld eindresultaat en doelstelling © copyright by Bisnez Management

13 Competenties programmamanager
Bijzonderheden Overtuigingskracht Gebruikt indirecte invloed Organisatiesensitiviteit Begrijpt complexe politieke situaties binnen een organisatie Besluitvaardigheid Neemt beslissingen op basis van beperkte gegevens Aanpassingsvermogen Speelt in op nieuwe zaken Leiderschap Individugericht leiderschap © copyright by Bisnez Management

14 Competenties projectmanager
Bijzonderheden Overtuigingskracht Gebruikt directe invloed Organisatiesensitiviteit Begrijpt politieke situaties binnen een organisatie Besluitvaardigheid Neemt beslissingen op basis van zorgvuldige afweging Probleemanalyse Maakt complexe analyses (issue mgt) Leiderschap Groepsgericht leiderschap © copyright by Bisnez Management

15 Alleen een echte leider kan een project managen
Stelling Alleen een echte leider kan een project managen © copyright by Bisnez Management

16 © copyright by Bisnez Management
Structuur programma Structuur Bijzonderheden Benifits staan centraal Projecten zijn variabel (de weg ernaartoe) © copyright by Bisnez Management

17 © copyright by Bisnez Management
Structuur project Structuur Bijzonderheden Sterke onderlinge afhankelijkheid stuurvariabelen Relatie met Business case cruciaal Functionaliteit Budget Tijd Kwaliteit Business Case © copyright by Bisnez Management

18 © copyright by Bisnez Management
Samenvatting Programma (uit een veranderplan) Realiseert een strategische verandering met een grote impact op de organisatie De opleveringen en het einddoel worden bij aanvang concreet vastgesteld, maar kunnen veranderen. Focus blijft op de benefits. Lange doorlooptijd en meer flexibiliteit in de structuur dan een project. Project De (operationele) veranderingen zijn kleiner en met veel minder impact Focus ligt op oplevering met afgesproken kwaliteit binnen tijd en budget Heeft een vastgestelde einddatum en kent weinig verandering in de structuur © copyright by Bisnez Management

19 © copyright by Bisnez Management
Stelling Het doet er niet of het om een project of een programma gaat, met Prince 2 kom je er wel © copyright by Bisnez Management


Download ppt "Het verschil tussen een programma en een project"

Verwante presentaties


Ads door Google