De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop : Zicht op de omgeving (Stakeholder Analysis)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop : Zicht op de omgeving (Stakeholder Analysis)"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop : Zicht op de omgeving (Stakeholder Analysis)
Impulsis Partnerdag 29 november 2008

2 Eerste oefening Schrijf de naam van uw project op een geel vel
Schrijf het doel van het project eronder Op tweede A4 ( WIT) : Met wie praat u als u daarginds bent ? Bijvoorbeeld: uw doelgroep? uw project partner ginds? Anderen ?

3 Armoede gebaseerd op een oude definitie van de Wereldbank
Armoede kun je meten in de mate waarin mensen greep hebben Op actoren en factoren Die hun leven en toekomst bepalen Actoren zijn mensen die invloed hebben op het project Factoren zijn invloeden waarop je meestal geen of weinig greep hebt Armoedebestrijding is dus eigenlijk met je doelgroep werken aan grip krijgen op actoren en factoren die hun leven en toekomst bepalen.

4 Actoren en factoren Actoren zijn (groepen van) mensen die invloed hebben op je project. Zoals: X Y Z Schrijf zelf een aantal actoren op die belangrijk zijn voor je project en je doel Factoren zijn omstandigheden / krachten die invloed hebben op het project Zoals : A B C Schrijf zelf een aantal factoren op die een belangrijke invloed hebben op je project en je doel

5 Wat is een Stakeholder analyse ?
In een Stakeholder Analyse is identificeren we invloeden van factoren en actoren op de situatie die we willen verbeteren. Wat zijn hun belangen? Wat is hun houding tegenover onze plannen? Hoe zullen hun belangen het proces beïnvloeden? Hoe kunnen we greep krijgen op hun invloed? Hoe kunnen we zorgen dat we daarbij stevig in onze schoenen staan?

6 Waarom zou je een stakeholder analyse doen ?
Betere plannen De juiste partijen doen mee Grotere kans dat de doelen behaald worden Meer kans op duurzaamheid Het is duidelijke wie er mee doet en wat hun verantwoordelijkheden zijn Verantwoordelijkheden zijn duidelijker verdeeld Aannames worden duidelijker Invloeden en mogelijkheden voor beinvloeden zijn in kaart gebracht (Lobby & advocacy)

7 Wat zijn Stakeholders ? Personen, groepen of instituties die belang hebben bij het slagen ( of juist niet slagen) van ons project Personen, groepen of instituties die het proces beinvloeden of er zelf door beinvloed worden Ze hebben iets te winnen of iets te verliezen bij het proces Er worden primaire en secondaire stakeholders onderscheiden

8 Primaire en secondaire stakeholders
Primaire stakeholders ondervinden direct of uiteindelijk de gevolgen van ons project. Leer ze kennen: Zijn het mannen of vrouwen ? Hoe oud zijn ze? Wat voor opleiding hebben ze? Wonen ze in de stad of op het platteland? Hoe voorzien ze in hun levensonderhoud (livelihood)? Hoeveel controle hebben ze over de productiemiddelen van hun levensonderhoud? Secondaire stakeholders zijn tussenpersonen /groepen / instituties. Ze worden meestal ingedeeld naar het belangrijkste wat ze doen of hoe ze bijdrage aan het proces. Financieren (wijzelf bijvoorbeeld) , adviseurs, uitvoerders , beleidmakers, mensen die monitoren, belangen behartigen, regels handhaven, producten kopen etc.

9 Soorten analyses die je kunt doen ?
Krachtenveld in kaart brengen, wie heeft er belang bij ons project ? Hoeveel invloed hebben ze? Welke relaties moet je aanhalen ? Welke mensen of groepen moeten we met voorrang energie in steken . Wat kunnen we laten lopen ? Krachten en zwakheden inschatten Belangentegenstellingen helder maken Wie zijn je (mogelijke) bondgenoten? Wie zijn je tegenstanders? Hoe kun je de invloeden beïnvloeden?

10 Stakeholder analyse stakeholder -- - o + ++ L M H
Hoe positief is deze SH over het doel? Hoe belangrijk is het doel voor deze SH? Hoeveel invloed heeft deze SH op het bereiken van het doel? o L M H

11 Audience priorisation Matrix
(hoe belangrijk is het dat we met deze mensen gaan praten?) Hoe belang- rijk is ons doel voor deze SH? Heel belangrijk Ook doen Prioriteit Matig Laat maar gaan Laag (on belangrijk) Lage invloed Matige invloed Hoge invloed Hoeveel invloed heeft deze stakeholder op het slagen van het doel?

12 Importance and influence matrix
B stakeholders appearing to have a high degree of influence on the project, and who are also of high importance for its success. A good working relationship must be created with this group to ensure an effective coalition of support for the project A stakeholders of high importance to the project, but with low influence. They will require special initiatives to protect their interests High importance C stakeholders with high influence who can therefore affect the project outcomes, but whose interests are not the target of the project. This group may be a source of risk, and will need careful monitoring and management. D stakeholders with low influence on or importance to project objectives may require limited monitoring or evaluation, but are relatively of low priority, They are unlikely to be the subject of project activities or management. Low importance Low influence High influence

13 Bondgenoten en Tegenstanders Matrix
Hoe positief is deze SH over ons doel? Pro voornaamste bondgenoten Neutraal Belangrijkste strijdperk Anti Belangrijkste tegenstanders Lage invloed Matige invloed Hoge invloed Hoeveel invloed heeft deze stakeholder op het slagen van het doel?

14 De doelgroep die we willen bereiken
Het onderwerp / het beleid/ De beslissing Hoe staan we er tegenover? /Onze positie Audience Targeting De doelgroep die we willen bereiken Kennis Meningen belangen Beschrijving van de doelgroep Wat weet de doelgroep over het onderwerp? Wat gelooft de doelgroep over het onderwerp? (meningen) Wat is voor de doelgroep het belangrijkst? Zelfs als het niks met het onderwrrp te maken heeft.

15 CLASP (greep op de relaties waar je mee te maken hebt)
Credibility, waarom vertrouwen mensen ons? Legitimacy, wie of wat geeft ons het recht om ons er mee te bemoeien? Accountability, Hoe verantwoorden we onze acties naar de mensen die ons hun geld en steun toevertrouwen? En hoe verantwoorden we ons naar de mensen waar we het voor doen (de doelgroep) ? Service, Wat dragen wij bij aan het geheel? Power, wat is onze ‘’power’’ ? En hoe gebruiken we onze kracht/macht?


Download ppt "Workshop : Zicht op de omgeving (Stakeholder Analysis)"

Verwante presentaties


Ads door Google