De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© de vries business consultancy, 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "© de vries business consultancy, 2008"— Transcript van de presentatie:

1 © de vries business consultancy, 2008
Introductie ISO 14001 ISO is een netwerk van nationale instituten die standaarden beheren in 148 landen. Ze werken samen met internationale organizaties, overheden, industrie en consumenten organisaties. De laatste jaren hebben ze veel internationale standaarden gepubliceerd, die in alle landen zijn geaccepteerd en worden toegepast. Deze module introduceert ISO voor milieu management. 14000 gaat over hoe we onze impact op het milieu vaststellen en hoe we vervolgens proberen die impact te minimaliseren. © de vries business consultancy, 2008

2 © de vries business consultancy, 2008
ISO in het kort De ISO standaard wordt wereldwijd erkend als “De standaard” voor milieu management De ISO 9001 and ISO standaarden zijn geimplementeerd door ca organisaties in 160 landen. ISO 9001: Kwaliteits management ISO 14001: Milieu management © de vries business consultancy, 2008

3 ISO 14001 - Milieu Management
Wat de organisatie doet om: de milieu impact als gevolg van haar activiteiten te minimaliseren, en continue verbetering van haar milieu prestaties te realiseren. ISO houdt zich bezig met: Hoe we onze impact op het milieu bepalen Hoe we ons aan alle wettelijke eisen hieromtrent houden - Hoe we continu onze milieu impact verder minimaliseren © de vries business consultancy, 2008

4 © de vries business consultancy, 2008
Management Systeem Zowel ISO 9000 als ISO zijn Management Systeem Standaarden: "Management systeem" refereert aan de wijze waarop de organisatie haar processen beheerst die inkomende producten bewerken tot eindproducten of diensten die voldoen aan de doelen van die organisatie gebruik makend van allerlei capaciteits bronnen (mensen, geld, machines etc.). © de vries business consultancy, 2008

5 © de vries business consultancy, 2008
ISO – het milieu Motto: “Think Globally – Act Locally” De ISO standaarden voor milieu management zijn ontwikkeld als een praktische aanpak om te komen tot duurzame bedrijfsvoering voor zover het milieu betreft. De standaard is eenvoudig breder te interpreteren in de richting van people, planet en profit. ISO is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieu management. Hij wordt toegepast door vele bedrijven in de profit zowel als de non profit sector. De werkwijze die de standaard voorschrijft laat zich eenvoudig uitbreiden tot andere dan milieu aspecten. Denk aan health en safety. © de vries business consultancy, 2008

6 ISO 14000 – Opzet van het systeem
Milieu beleid Evalueer en plan Implementatie Check/ Correctieve Acties Management Review Continu verbeteren Het opzetten van een milieu management systeem is vergelijkbaar met het opzetten van een ISO9001 systeem. Het gaat er om de Plan Do Check Act cyclus in de organisatie in te bedden als het om milieu gaat. De eerste stap is het formuleren van concrete milieu doelen en doen van een impact analyse en het maken van een plan voor de beheersing en verbetering van de werkwijzes (processen). Dan volgt de implementatie waarbij een aantal basis werkwijzes in procedures en documenten moeten worden vastgelegd. Dan volgt de check door het opzetten van regelkringen rond de belangrijke prestatie indicatoren (KPIs) en het uitvoeren van interne audits door getrainde interne auditors. (een training van 1 a 2 dagen). Sluitstuk is de management review waarbij het senior management beoordeeld of aan alle eisen is voldaan en of de processen leiden tot de gestelde doelen. © de vries business consultancy, 2008

7 © de vries business consultancy, 2008
Voordelen van ISO14000 De ISO standaarden voorzien in gereedschap voor de organisatie om hun miliey aspecten te beheersen en hun milieu impact te minimaliseren. Deze aanpak kan significante economische voordelen opleveren: Reductie van materiaal gebruik Reductie van energie gebruik Verbeterde lijn rendementen Reductie van afval Vermindering van kosten van afval Hergebruik van recyclbare materialen © de vries business consultancy, 2008

8 © de vries business consultancy, 2008
De ISO familie ISO beschrijft de eisen te stellen aan het milieu management systeem van de organisatie (vaak afgekort als EMS – environmental management system) ISO 14010, en beschrijven de eisen te stellen aan milieu audits ISO vertelt hoe een organisatie haar milieu impact kan evalueren. ISO beschrijft een aantal opties voor milieu labels en declaraties ISO geeft richtlijnen voor het uitvoeren van Life Cycle Assessment (LCA) studies ISO geeft communicatie richtlijnen en voorbeelden om bedrijven te helpen om contact te maken met de externe belanghebbenden (stakeholders). . © de vries business consultancy, 2008

9 © de vries business consultancy, 2008
U wilt meer weten? Gewoon even een mailtje sturen naar: © de vries business consultancy, 2008


Download ppt "© de vries business consultancy, 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google