De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPH deeltijd jaar 2 onderzoeksvaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPH deeltijd jaar 2 onderzoeksvaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 SPH deeltijd jaar 2 onderzoeksvaardigheden

2 Doel van module Opzetten van eenvoudig kwalitatief onderzoek
Opstellen van een afgebakende onderzoeksvraag Uitvoeren van literatuur onderzoek: wetenschappelijke publicaties en HBO-bronnen Uitvoeren van kwalitatief onderzoek Het beantwoorden van de onderzoeksvraag beantwoorden, rekening houdend met validiteit en betrouwbaarheid; Het opstellen van concrete verbetervoorstellen

3 Opdracht Boek: Donk, C. van der, Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho Dit boek heb je ook nodig voor je afstuderen! Week 1-3: Ga in gesprek met mensen in je organisatie over een thema en lees beleidsdocumenten door en maak een keuze van thema voor het onderzoek Week 2-6: Neem wetenschappelijke en HBO-plus publicaties door over maatschappelijk ondernemen in welzijnsorganisaties. Week 4-6: Stel een daarbij passende kwalitatieve onderzoeksvraag en onderzoeksplan op. Week 8: Presentatie van inhoudelijke thema. Hier krijg je feedback op, het is een formatieve toets. Week 6-4: Voer het kwalitatieve onderzoek uit van minstens vier kwalitatieve diepte-interviews en werk dit zo valide en betrouwbaar mogelijk uit. Week 4-6: Voer een kwalitatieve analyse en conclusie en aanbevelingen op, waarbij je gerichte voorstellen doet voor een verbetering op het beleid met betrekking tot het thema waar jij voor hebt gekozen. Eind kwartaal 4 onderzoeksverslag

4 Toetsing 1 wetenschappelijk geschreven bron en minstens 4 HBO (+) bronnen (zowel nationaal als internationaal). Een onderzoeksverslag van 8 – 10 pagina’s. Dit verslag lever je in met literatuurlijst en relevante bijlagen. Het geheel bestaat uit: Aanleiding: Probleem of vraagstuk in de organisatie Resultaten van verkenning van de vakliteratuur Er is recente wetenschappelijke en HBO-+ literatuur gebruikt om tot een goede vraag te komen Methodologie methoden van onderzoek zijn benoemd, volgens de theorie onderbouwd en komen voort uit kwalitatief onderzoek Resultaten uit de interviews Zo valide en betrouwbaar mogelijk weergegeven Conclusie en aanbeveling Reflectie op het onderzoeksproces Aan de hand van validiteit en betrouwbaarheid

5 Toetsing ADVIES deeltijd
1 wetenschappelijk geschreven bron en minstens 4 HBO (+) bronnen (zowel nationaal als internationaal).  ADVIES deeltijd Een onderzoeksverslag van 8 – 10 pagina’s. Dit verslag lever je in met literatuurlijst en relevante bijlagen. Het geheel bestaat uit: Aanleiding: Probleem of vraagstuk in de organisatie, wat leidt tot een goede vraag te komen Methodologie De methoden van onderzoek zijn benoemd, volgens de theorie onderbouwd en komen voort uit kwalitatief onderzoek Resultaten van verkenning van de vakliteratuur Er is recente wetenschappelijke en HBO-+ literatuur gebruikt Resultaten uit de interviews Zo valide en betrouwbaar mogelijk weergegeven Conclusie en aanbeveling Reflectie op het onderzoeksproces Aan de hand van validiteit en betrouwbaarheid

6 Opzet lessen Kwartaal 3 Week 1: uitleg opdracht Week 3:
presentatie aanleiding + hoofd-deelvragen in COP instructie uitwerking methoden Week 5: instructie interview + vragenlijst/checklist Week 7: Feedback vragenlijsten/checklisten Kwartaal 4 Week 1: instructie analyse Week 3: Conceptueel model Week 5: presentatie conceptueel model in COP Week 7: Spreekuur (als er 4 weken zijn) Week 8: inleveren verslag in


Download ppt "SPH deeltijd jaar 2 onderzoeksvaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google