De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsopdracht 4 In het cluster Talen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsopdracht 4 In het cluster Talen."— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsopdracht 4 In het cluster Talen

2 Voorstellen Femke Kitslaar Docentopleider Engels.
Instituutsopleider College de Brink, Goois Lyceum. Trekker Beroepsopdracht 4

3 Overzicht beroepsopdrachten.
Semester 1 Semester 2 Jaar 1 Beroepsopdracht 1 Beelden van het onderwijs Beroepsopdracht 2. De basis van het lesgeven Jaar 2 Beroepsopdracht 3 Het effectief leren van leerlingen Beroepsopdracht 4 Kritisch gebruik maken van een methode (en toetsen) Jaar 3 Beroepsopdracht 5 Differentiatie MINOR Jaar 4 Beroepsopdracht 6 De context van de school. Beroepsopdracht 7 Praktijkonderzoek.

4 Ontwikkeling Beroepsopdrachten
Curriculumcommissie Schrijft opzet beroepsopdrachten Per cluster wordt een trekker aangewezen. 3 clustertrekkers schrijven een halffabricaat. Halffabricaat wordt uitgewerkt door de opleidingen. Beroepsopdracht wordt geëvalueerd en bijgesteld.

5 Producten 2015-2016 Leerdoelen
Aan het einde van deze module kan de student: Bewezen in een onderbouwde keuze maken uit bestaand lesmateriaal voor het vormgeven van zijn eigen lessen nav een systematische analyse. een lessenserie ontwerpen, uitvoeren en evalueren, met behulp van bestaand lesmateriaal en online instructie. de keuzes van het ontwerp van zijn lessenserie theoretisch verantwoorden. met behulp van videoanalyse systematisch reflecteren op de uitvoering van de lessenserie. Summatief product BO4A: Methode analyse Lessenserie en evaluatie. Een formatieve toets ontwerpen, afnemen en analyseren. Dit kan gaan om een analoge of digitale toets. Summatief product BO4B: Toetsontwerp, afname en evaluatie.

6 Bo4a. Lessenserie+uitvoering+evaluatie.
Bij Engels. Lessenserie van minimaal drie lessen. (constructive alignement) Communicatieve vaardigheden lessen.( lezen, luisteren, spreken, schrijven waarbij interactie centraal staat) Er wordt in het ontwerp gebruik gemaakt van bestaand lesmateriaal dat eerder geanalyseerd is om lesdoelen te bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van minstens 1 ICT toepassing. ( PPt , Prezie, flipping the classroom, online intructie, interactieve bord ect.) De lessen worden op de stageschool uitgevoerd, gefilmd, geevalueerd en theoretisch onderbouwd. De studenten leveren de lesplannen de evaluatie, de theoretische onderbouwing en het filmmateriaal in.

7 Bo4B. Toetsconstructie en afname
Ontwerp van een FORMATIEVE toets die aansluit bij de lessenserie. Ontwerp van een evaluatie-instrument een RUBRIC. Deze toets neemt men af op de stageschool bij dezelfde groep als de lessenserie. (het liefst aansluitend) Een verslag van de toetsconstructie en de afname onderbouwd met relevante theorie. Een verslag van de persoonlijke ontwikkeling nav de lessenserie en de toets.

8 Speerpunten in de Bo4. Kritisch bekijken en gebruik maken van bestaand les- en toetsmateriaal. Constructive alignement tussen lange termijn lesdoelen, lesactiviteiten en toetsing. Onderzoek: Document analyse. Zowel de methode-analyse als de toets-analyse worden objectief en systematisch geanalyseerd. ICT. Studenten worden gestimuleerd om ICT toepassingen waar mogelijk te gebruiken in hun lessenserie. Inclusief een smartboardtraining tijdens de lessen.

9 Waar liepen we tegen aan tijdens de eerste keer Bo4?
Grootte: De opdrachten waren te groot! Nu 3 opdrachten ipv 2.Te veel onderdelen in de opdrachten. Bijv. Remediërend traject voor leerlingen ontwerpen en deze leerlingen interviewen over de toets. Timing: Bo4 valt aan het einde van het schooljaar, veel studenten hadden moeite om een lessenserie ( minstens drie lessen) plus een formatieve toets af te nemen in de praktijk nadat alle nodige informatie gegeven was. Aansluiting: Verbinding tussen lessenserie en toets was in de praktijk vaak moeilijk te realiseren. Pedagogische lijn mag sterker.

10 Wat merken jullie van Bo4 in de praktijk?
Studenten geven een lessenserie van minimaal drie lessen plus een formatieve toets. (geen invloed op het PTA) Studenten zullen de lessen in de praktijk filmen. Studenten zullen om materiaal vragen. Methodes en toetsen voor de analyse. Studenten zullen feedback vragen op de lessenserie en de toetsen. Zij kunnen het beste de beoordelingscriteria met jullie delen. Studenten zullen experimenteren met ICT toepassingen.

11 Een vragen ronde mbv ICT.
Ga op je device naar Wachtwoord: OPLIS Wat ik echt nog wil weten over de beroepsopdracht 4 is….

12 Taxonomieën Validiteit (meet de toets wat je wil meten?)
Soorten en functies van toetsen. (bijv. summatieve en formatieve toetsen) Taxonomieën Validiteit (meet de toets wat je wil meten?) Analoog en digitaal toetsen Betrouwbaarheid (herhaalbaarheid van toetsscore) TOETSCONSTRUCTIE ( bijv. Ontwikkeling toetsvragen). Kennistoetsen en vaardigheden toetsen

13 Vragen? Opmerkingen? Graag input voor aanpassing van Bo4 vanuit het perspectief van de stageschool. Wat hebben jullie tot nu toe gemerkt van de beroepsopdrachten en dan in het bijzonder beroepsopdracht 4.


Download ppt "Beroepsopdracht 4 In het cluster Talen."

Verwante presentaties


Ads door Google