De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke. Inhoud Blok 1. Wat is eigentijds toetsen? Blok 2. Valide en betrouwbaar toetsen Blok 3. Gebruik van technologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Desirée Joosten-ten Brinke. Inhoud Blok 1. Wat is eigentijds toetsen? Blok 2. Valide en betrouwbaar toetsen Blok 3. Gebruik van technologie."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Desirée Joosten-ten Brinke

2 Inhoud Blok 1. Wat is eigentijds toetsen? Blok 2. Valide en betrouwbaar toetsen Blok 3. Gebruik van technologie

3 Blok 1. Wat is eigentijds toetsen?

4 Aansluiten bij de eisen en ontwikkelingen van deze tijd – Rendement – Kwaliteit Effectief en efficiënt! Eigentijds toetsen

5 Toetsing is effectief als … het ingezet wordt om studenten te betrekken in leren feedback wordt gebruikt om het leren actief te bevorderen er dialoog en interactie plaatsvindt tussen docent en student het aansluit bij verwachtingen en ervaringen het een integraal onderdeel is van een opleiding er een professionele benadering wordt gebruikt het een betrouwbaar en valide beeld geeft van de bekwaamheid van leerlingen en studenten. (Boud and associates, 2010)

6 Ontwikkelingen Balans in formatief en summatief toetsen Student/leerling-gericht

7 Limburgs Dagblad, 9-10-15 Van lesgeven naar leren Nauwgezet bijhouden van prestaties Leerling heeft doel voor ogen De leerling, docent en ouders hebben inzicht in het niveau van beheersing Onderzoekende houding bij docenten

8 Ontwikkelingen Balans in formatief en summatief toetsen Student/leerling-gericht Technologische mogelijkheden Van activiteitengeoriënteerd naar maatschappijgeoriënteerd – Betrokkenheid van alle relevante actoren – Integratie van toetsing in opleidingsprocessen – Zorgen voor en borgen van kwaliteit – Doorlopen PDCA-cyclus

9 (Joosten-ten Brinke, 2011; Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012) Van toets naar toetsing (Molkenboer, 2015)

10 Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. &, Jakobs, L., 2015).

11 Blok 2. Valide en betrouwbaar

12 Meten wat je wilt meten – Keuze van de juiste toetsvorm – Niet meer meten dan dat je wilt meten Consistentie van de uitspraak Valide en betrouwbaar toetsen

13 Systematisch ontwerpen en ontwikkelen Inrichting toetsprogramma Betrouwbaarheid: – Herhaalbaarheid – Vergelijkbaarheid Constructive alignment Ontwikkelingen

14 Blok 3. Gebruik van technologie

15 Van kennistoetsen Gebruik van technologie

16 Van kennistoetsen Tot toetsen van hogere orde vaardigheden Gebruik van technologie

17

18

19

20

21

22 Van kennistoetsen Tot toetsen van hogere orde vaardigheden Formatieve toetsen – bv. Met Kahoot of met Socrates Ondersteuning van toetsproces – automatische itemconstructie – Fraudedetectie – learning analytics Gebruik van technologie

23 Welke kennis en vaardigheden zijn nodig? – Toetsdeskundigheid – ICT-vaardigheid – Kritische en onderzoekende houding Realiseren van kwaliteit van toetsing is teamwork! Assessment literacy

24 Contactgegevens desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl @desireejoostenb

25 Literatuurlijst Boud, D. & Associates (2010). Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education. Sydney: ALTC. Kerdijk, W. (2014). Cumulative assessment: strategic choices to influence students’ study effort. Groningen: RUG. Retrieved from http://www.rug.nl/research/portal/files/14003465/05Chapter_5.pdf.http://www.rug.nl/research/portal/files/14003465/05Chapter_5.pdf Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus. Deel 1. Enschede: Bureau voor toetsen en beoordelen. Onderwijsraad. (2015). Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap. Retrieved from https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/Kwaliteit-in-het- hoger-onderwijs-hr.pdfhttps://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/Kwaliteit-in-het- hoger-onderwijs-hr.pdf Sluijsmans, D. M. A., Peeters, A., Jakobs, L., & Weijzen, S. (2012). De kwaliteit van toetsing onder de loep. Tijdschrift OnderwijsInnovatie, 4, 17-25. Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. &, Jakobs, L. (2015). Het ontwerp van de methodiek De Toetsing Getoetst. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 25-36). Antwerpen: Garant.

26

27


Download ppt "Dr. Desirée Joosten-ten Brinke. Inhoud Blok 1. Wat is eigentijds toetsen? Blok 2. Valide en betrouwbaar toetsen Blok 3. Gebruik van technologie."

Verwante presentaties


Ads door Google