De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Desirée Joosten-ten Brinke"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Desirée Joosten-ten Brinke

2 Inhoud Blok 1. Wat is eigentijds toetsen?
Blok 2. Valide en betrouwbaar toetsen Blok 3. Gebruik van technologie

3 Blok 1. Wat is eigentijds toetsen?

4 Eigentijds toetsen Aansluiten bij de eisen en ontwikkelingen van deze tijd Rendement Kwaliteit Effectief en efficiënt!

5 Toetsing is effectief als …
het ingezet wordt om studenten te betrekken in leren feedback wordt gebruikt om het leren actief te bevorderen er dialoog en interactie plaatsvindt tussen docent en student het aansluit bij verwachtingen en ervaringen het een integraal onderdeel is van een opleiding er een professionele benadering wordt gebruikt het een betrouwbaar en valide beeld geeft van de bekwaamheid van leerlingen en studenten. (Boud and associates, 2010)

6 Ontwikkelingen Balans in formatief en summatief toetsen
Student/leerling-gericht

7 Onderzoekende houding bij docenten
Limburgs Dagblad, Onderzoekende houding bij docenten De leerling, docent en ouders hebben inzicht in het niveau van beheersing Van lesgeven naar leren Leerling heeft doel voor ogen Nauwgezet bijhouden van prestaties

8 Ontwikkelingen Balans in formatief en summatief toetsen
Student/leerling-gericht Technologische mogelijkheden Van activiteitengeoriënteerd naar maatschappijgeoriënteerd Betrokkenheid van alle relevante actoren Integratie van toetsing in opleidingsprocessen Zorgen voor en borgen van kwaliteit Doorlopen PDCA-cyclus

9 Van toets naar toetsing
(Joosten-ten Brinke, 2011; Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012) (Molkenboer, 2015)

10 Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. &, Jakobs, L., 2015).

11 Blok 2. Valide en betrouwbaar

12 Valide en betrouwbaar toetsen
Meten wat je wilt meten Keuze van de juiste toetsvorm Niet meer meten dan dat je wilt meten Consistentie van de uitspraak

13 Ontwikkelingen Systematisch ontwerpen en ontwikkelen
Inrichting toetsprogramma Betrouwbaarheid: Herhaalbaarheid Vergelijkbaarheid Constructive alignment

14 Blok 3. Gebruik van technologie

15 Gebruik van technologie
Van kennistoetsen

16 Gebruik van technologie
Van kennistoetsen Tot toetsen van hogere orde vaardigheden

17

18

19

20

21

22 Gebruik van technologie
Van kennistoetsen Tot toetsen van hogere orde vaardigheden Formatieve toetsen bv. Met Kahoot of met Socrates Ondersteuning van toetsproces automatische itemconstructie Fraudedetectie learning analytics

23 Assessment literacy Welke kennis en vaardigheden zijn nodig?
Toetsdeskundigheid ICT-vaardigheid Kritische en onderzoekende houding Realiseren van kwaliteit van toetsing is teamwork!

24 Contactgegevens @desireejoostenb

25 Literatuurlijst Boud, D. & Associates (2010). Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education. Sydney: ALTC. Kerdijk, W. (2014). Cumulative assessment: strategic choices to influence students’ study effort. Groningen: RUG. Retrieved from Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus. Deel 1. Enschede: Bureau voor toetsen en beoordelen. Onderwijsraad. (2015). Kwaliteit in het hoger onderwijs. Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap. Retrieved from https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/Kwaliteit-in-het-hoger-onderwijs-hr.pdf Sluijsmans, D. M. A., Peeters, A., Jakobs, L., & Weijzen, S. (2012). De kwaliteit van toetsing onder de loep. Tijdschrift OnderwijsInnovatie, 4, Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. &, Jakobs, L. (2015). Het ontwerp van de methodiek De Toetsing Getoetst. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp ). Antwerpen: Garant.

26

27


Download ppt "Dr. Desirée Joosten-ten Brinke"

Verwante presentaties


Ads door Google