De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onder welke voorwaarden kan online toetsen effectief zijn? •Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam) •Jan de Goeijen (Universiteit Twente) •Pierre.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onder welke voorwaarden kan online toetsen effectief zijn? •Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam) •Jan de Goeijen (Universiteit Twente) •Pierre."— Transcript van de presentatie:

1 Onder welke voorwaarden kan online toetsen effectief zijn? •Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam) •Jan de Goeijen (Universiteit Twente) •Pierre Gorissen (Fontys Hogescholen / SURF SiX) •Anton Negger (Fontys Hogescholen) - voorzitter

2 Onder welke voorwaarden kan online toetsen effectief zijn? Toetsen met ICT is sterk in opkomst, maar vergt een belangrijke organisatorische verandering, zowel voor de toetsontwikkeling als voor de toetsuitvoering. In deze sessie wordt vanuit technisch en organisatorisch perspectief een aantal aspecten uitgewerkt. nuttig, bruikbaar, handig, praktisch, doeltreffend

3 Online toetsing •Kennistoetsing –Vooral spelend rondom inzet van gesloten vragen in onderwijs (automatisch afhandelbaar) •Vaardigheden toetsing –Geschikt voor hogere orde cognitieve kennis, probleemoplossing of zelfs vaardigheden, vb toets communicatievaardigheden Fontys

4 Wat is het belang van toetsing Functies van toetsen •Als middel en/of als doel •Formatief en/of summatief •Summatieve toetsing stuurt het leerproces in sterke mate •Met ICT middelen zou toetsing nuttiger, praktischer, doeltreffender, handiger, goedkoper kunnen worden?

5 •Wat is effectief en efficiënt toetsen •Vertrouwd rijtje criteria –Betrouwbaarheid –Validiteit –Uitvoerbaar (evenwicht in baten en kosten)

6 Voor- en nadelen, kansen en bedreigingen van (online) toetsen met ICT –Voordelen/kansen/baten •Meer tijd- en plaatsonafhankelijk •Integratie met e-learning •Gestructureerder itembanking -> hogere kwaliteit toetsvragen en toetsen •Directe feedback •Multimediale elementen/simulaties •Adaptief toetsen –Nadelen/bedreigingen/kosten •Arbeidsintensief •Afhankelijk van techniek •Andere organisatie noodzakelijk

7 Toetscyclus voor (kennis)toetsing

8 Drie Organisatieregels •ontkoppelen - specialisatie - schaalvergroting - continuïteit –Ontkoppelen van toetsinhoud en toetsuitvoering –Ontkoppelen van onderwijs en toetsing –Ontkoppelen van toetsmateriaal en toetsmiddel

9 Organisatieregel A: ontkoppelen van toetsinhoud en toetsuitvoering •Docent (of groep) verzorgt onderwijs, docent maakt toetsvragen, docent geeft opzet toets aan toets- en IT- specialist verenigd in ‘toetsservicecentrum’ → toetsservicecentrum organiseert toetsafname / toetsverwerking / terugkoppeling •Voordelen: –Uitvoeringskosten lager voor de organisatie –Docent meer tijd voor doceren (effectief voor docent)

10 Organisatieregel A: ontkoppelen van toetsinhoud en toetsuitvoering - pogingen • HBO –Hanzehogeschool •WO –Technische Universiteit Delft •Mechanica onderwijs, toetsing met Tempo+ en Presto+ –KU Leuven en Dundee University •Bank/Verzekering (Lamark) –Borging van kwaliteit toetsing bij Bank

11 Organisatieregel A: ontkoppelen van toetsinhoud en toetsuitvoering •Problemen om dit op korte termijn op te lossen –Geen organisatie –Geen beveiligde toetszaal •Toetszaal is duur? •Baten onduidelijk? •Vergt: –Relatief weinig visie –Een redelijke dosis geld

12 Stelling A •Het is noodzakelijk om toetsinhoud en toetsuitvoering van elkaar los te koppelen!

13 Organisatieregel B: ontkoppelen van onderwijs en toetsing •Toetsing wordt door ‘extern’ lichaam vormgegeven en uitgevoerd (beroepsorganisatie, speciale commissie, speciale organisatie intern). M.a.w. naast uitvoering, ook inhoudelijke ontkoppeling docent-toetsing of zelfs opleiding-toetsing •Waarom: –Een hogere kwaliteit van toetsing –Een onderling vergelijkbare kwaliteit en niveau van toetsing –Uitvoeringskosten lager voor de organisatie –Docent meer tijd voor doceren

14 Organisatieregel B: ontkoppelen van onderwijs en toetsing –Voortgangstoets (Maastrichts model) –Gestandaardiseerde vaktoets (2e graads lerarenopleiding Ton Plug) –Anders WO/HBO?

15 Organisatieregel B: ontkoppelen van onderwijs en toetsing •Waarom moeilijk! –Vergt visie –Vergt beleid –Vergt doorzettingsvermogen –Vergt stabiel vakgebied –Vergt leiderschap –Vergt tijd –Vergt consensus –Vergt veel

16 Stelling B •Onderwijs en toetsing moeten van elkaar losgekoppeld worden!

17 Aandeel diverse actoren in toetscyclus inhoud (toets)techniek docent toetsservice bureau (itembankbeheer, toetsdeskundige, beveiligde toetsomgeving docent opleiding, beroepenveld Gewenste ontwikkelrichting

18 Efficiëntie-gebied formatief toetsen Individuele docent Veel afnamesWeinig afnames open vragen Serie MC vragen, pen en papier serie MC toetsen, online met ELO complexe vaardigheden toetsen met speciaal toetsprogramma Beveiligde toetsomgeivng met toetsservice bureau toetsservice bureau

19 Efficiëntie-gebied summatief toetsen Individuele docent Veel afnamesWeinig afnames open vragen Serie MC vragen, pen en papier serie individuele kennistoetsen, online met toetsprogramma in kleine zaaltjes serie individuele kennistoetsen, online met toetsprogramma in beveiligde omgeving serie individuelevaardigheden toetsen, online met toetsprogramma in beveiligde omgeving toetsservice bureau Beveiligde toetsomgeving met toetsservice bureau

20 Organisatieregel C: Ontkoppelen toetsmaterialen en toetsmiddel •Toetsmaterialen worden onafhankelijk van de “afspeelomgeving” (het toetsmiddel) opgeslagen •Gebruik is mogelijk voor zowel online als offline toetsen (beeldscherm en papier)

21 Organisatieregel C: Ontkoppelen toetsmaterialen en toetsmiddel •Voordelen / Kansen –Itembanking → uitwisseling –Voorkomt ‘vendor-lockin’ •Nadelen/bedreigen –Kleinste gemene deler (?) –Nog geen stabiele afspraken

22 Organisatieregel C: Ontkoppelen toetsmaterialen en toetsmiddel •Waarom? –Levensduur items v.s. levensduur software –Diversiteit gebruikte software (= goed!) –Noodzaak van schaalvergroting •Waarom niet? –Technisch niet eenvoudig –Cultuur •Not invented here… (geloof ik niet) •Docent wil in ELO ontwikkelen (!)

23 Organisatieregel C: Ontkoppelen toetsmaterialen en toetsmiddel Wie is er al mee bezig? •Digitale Universiteit –Grafische integratie •SURF –Tender 2004 •Thieme Meulenhoff –Onderzoek hergebruik toetsmaterialen

24 Organisatieregel C: Ontkoppelen toetsmaterialen en toetsmiddel Wie is er al mee bezig? •TOIA –QTI gebaseerd systeem voor HO in VK •Fontys –Elektronische beheren en verwerken van papieren toetsen

25 Stelling C moeten •Toetsmaterialen en toetsmiddel moeten van elkaar los gekoppeld worden!

26 Organisatorische en technische stellingen op een rij…. •Het is noodzakelijk om toetsinhoud en toetsuitvoering van elkaar los te koppelen! –Sterker nog: onderwijs en toetsing moeten van elkaar losgekoppeld worden! •Toetsmaterialen en toetsmiddel moeten van elkaar los gekoppeld worden!


Download ppt "Onder welke voorwaarden kan online toetsen effectief zijn? •Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam) •Jan de Goeijen (Universiteit Twente) •Pierre."

Verwante presentaties


Ads door Google