De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwerken van een Wiskundige In- en UitStapToets en een Individuele Leerlijn bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs uniform voor al de lerarenopleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwerken van een Wiskundige In- en UitStapToets en een Individuele Leerlijn bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs uniform voor al de lerarenopleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Uitwerken van een Wiskundige In- en UitStapToets en een Individuele Leerlijn bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs uniform voor al de lerarenopleidingen in Vlaanderen. KHLeuven KHBrugge/Oostende KHKempen KHLimburg Lessius Mechelen

2 Doelstellingen  Uniforme instap- en uitstaptoetsen voor basiskennis wiskunde  Inspelen op de gewijzigde instroom van de studenten via de ontwikkeling van een individuele leerlijn

3 Operationele doelen  Éénduidige eindnorm  Ontwikkelen van een blauwdruk  Ontwikkelen van een gestandaardiseerde uitstaptoets 1 ste jaar  Ontwikkelen van een uniforme instaptoets  Uitbouwen van flexibele leertrajecten 2 de jaar  Transfer naar andere instellingen

4 I. Eenvormige afstemming binnen de verschillende hogescholen  Organisatie  Hoe?  Wanneer? itembase en toets moeten flexibel inzetbaar zijn  Itembase opsplitsen in deelrubrieken volgens het leerplan VVKSO  Bewerkingen  Getallenkennis  Meetkunde  Meten en metend rekenen  Probleemoplossend denken  Absolute normering van 70% Eerste jaar toets

5  Digitale implementatie:  QMP voor toets ○ Formatieve Instaptoets ○ Summatieve Uitstaptoets  Toledo voor individuele leerlijn  Type vragen:  numerische vragen  Invulvragen  multiple choice ○ correct antwoord ○ 3 afleiders ○ het antwoord is niet gegeven  Duur van de toets: 3 uur maximaal Eerste jaar toets

6 II. Ontwikkelen van een blauwdruk  Doel instaptoets: studenten vergelijken hun eigen niveau met het beoogde niveau zelfde vraagstelling, moeilijkheidsgraad en normering voor instap- en uitstaptoets 1 blauwdruk  Blauwdruk:  Indeling volgens de rubrieken uit het leerplan (hoofdrekenen, getallenkennis, meetkunde, meten en metend rekenen, probleemoplossend denken)  Rubrieken worden verder onderverdeeld in deelrubrieken  Gewicht van verschillende deelrubrieken vastleggen  Aantal vragen uit elke deelrubriek vastleggen Eerste jaar toets

7

8 Instaptoets: Formatieve toets  Drie standaardversies  Voordeel standaardversie versus item-based  Kleiner aantal vragen is noodzakelijk  Opvolging van niveau instroomstudenten over de jaren  Minder veeleisend  Aantal jaren bruikbaar  Nadeel standaardversie versus item-based  Geheimhouding van vragen Eerste jaar toets

9 Uitstaptoets: summatieve toets  Item-based-toets  Toets ad random samengesteld door de computer overeenkomstig blauwdruk  Voordeel item-based versus standaardtoets  Minder kans op uitlekken van toetsen  Nadeel item-based-toets versus standaardtoets  Itembase aanpassen  Meer vragen noodzakelijk  Betrouwbaarheid is lager tov standaardtoets Eerste jaar toets

10 Methodologische basis  Standaardisatie  Enkel gesloten vragen  Even veel punten per vraag  Standaardisatie van afnamecondities  Afnameduur vastgelegd in blauwdruk  Moeilijkheidsgraad  Differentiëren tussen studenten: Drie niveaus van vragen ○ Criteria niveaubepaling ○ Moeilijkheidsgraad na toetsafname  Meerkeuzevragen: geloofwaardigheid afleiders nagaan en eventueel aanpassen  Aantal vragen per moeilijkheidsgraad wordt vastgelegd in blauwdruk  Betrouwbaarheid: halveringsbetrouwbaarheid  Validiteit  Inhoudsvaliditeit: blauwdruk  Predictieve validiteit: per item % juist van groep sterke versus zwakke studenten  IJking of normering van 70% Aanpassen van itembase en toetsen Eerste en tweede jaar toets

11 Resonantiegroep  Blauwdruk en voorbeeld instaptoets  Docenten binnen eigen hogeschool  Resonantiegroep ○ Blauwdruk ○ Moeilijkheidsgraad ○ Normering  Aanpassingen op basis van feedback Eerste jaar Toets

12 Ontwikkelen van individuele leerlijn  Richtlijnen voor de individuele leertrajecten met bijhorend draaiboek  Opstellen van oefeningen  Feedback bij de oefeningen voor de student  Basiscursus  Feedback resonantiegroep  Digitaliseren  Uittesten in partnerscholen  Bevraging studenten  Analyse resultaten  Bijsturing Tweede jaar Leerlijn

13  Implementeren in andere hogescholen  Evaluatie project Tweede jaar leerlijn


Download ppt "Uitwerken van een Wiskundige In- en UitStapToets en een Individuele Leerlijn bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs uniform voor al de lerarenopleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google