De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joke Voogt Nnoal themabijeenkomst 13 december 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joke Voogt Nnoal themabijeenkomst 13 december 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Joke Voogt Nnoal themabijeenkomst 13 december 2011
21st century skills Joke Voogt Nnoal themabijeenkomst 13 december 2011

2 Onze samenleving verandert van een industriële…..

3 …in een kennismaatschappij
Create tomorrow

4 21st century skills: Aanleiding
Industriële samenleving: massaproductie Kennissamenleving: kennis Drijfveren voor de veranderingen: ICT Globalisering Multiculturele samenleving Jongeren moeten worden opgeleid voor banen die nu nog niet bestaan Minder routinematige functies – meer ‘mensen’werkers en ‘kennis’werkers Een aantal kerntaken zijn vergelijkbaar 21st century ‘skills’

5 21st century skills: Aanleiding
Industriële samenleving: massaproductie Kennissamenleving: kennis Drijfveren voor de veranderingen: ICT Globalisering Multiculturele samenleving Jongeren moeten worden opgeleid voor banen die nu nog niet bestaan Minder routinematige functies – meer ‘mensen’werkers en ‘kennis’werkers Een aantal kerntaken zijn vergelijkbaar 21st century ‘skills’

6 Veranderingen in het onderwijs?

7 Wat wordt onder 21st century skills verstaan?
Wat betekenen 21st century skills voor de onderwijspraktijk OK …….of……NIET OK?

8 Acht raamwerken voor 21st century skills
internationale overheden private sector onderwijs

9 Acht raamwerken voor 21st century skills
EU: Europese Unie OESO: Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling UNESCO: United Nations Educational and Cultural Organisation Partnership for 21st Century Skills (P21) EnGauge Assessment and Teaching of 21st century skills (ATCS) National Educational Technology Standards (NETS) Technological Literacy Framework for the 2012 National Assessment of Educational Progress (NAEP)

10 didactische benaderingen
Onderzoeksvragen 21st century skills (Wat moet worden geleerd) Welke uitkomsten en hoe die te beoordelen Hoe wordt geleerd/ didactische benaderingen ICT

11

12 Burgerschap – normen en waarden - multiculturele samenleving
De binnenring Samenwerking & communicatie Burgerschap – normen en waarden - multiculturele samenleving ICT competenties

13 ICT competenties Informatievaardigheden:
Zoeken, Vinden, Kiezen, Gebruiken van informatie

14 ICT competenties ICT gebruiken als hulpmiddel bij het leren:
Kennis ontwikkelen, Probleemoplossen, Samenwerken, Communiceren, Samenwerken, Creativiteit….

15 ICT competenties ICT ‘begrijpen’ ICT ontwikkelingen begrijpen om veilig en effectief te kunnen toepassen

16

17 Probleemoplossen Kritisch denken Creativiteit Productiviteit
De buitenring Probleemoplossen Kritisch denken Creativiteit Productiviteit

18

19 Implementatie Toevoegen aan bestaande curriculum Nieuwe vakken
Nieuwe inhouden binnen vakken Integreren in het bestaande curriculum Curriculumoverstijgende competenties Onderdeel van een nieuw curriculum Verlaten van de traditionele vakkenstructuur; De school als lerende organisatie Zijn 21st century skills alleen een taak voor de school: Nieuwe relatie tussen formeel en informeel leren?

20 Activiteiten voorgeschreven door de docent Frontale instructie
21st century learning: Meer-minder model: - Op zoek naar een nieuwe balans Aspect Minder (didactiek kenmerkend voor de industriële samenleving) Meer (didactiek kenmerkend voor de kennismaatschappij) Actief Activiteiten voorgeschreven door de docent Frontale instructie Weinig variatie in activiteiten Tempo bepaald door het programma Activiteiten bepaald door van de leerling Kleine groepen Veel verschillende activiteiten Tempo bepaald door de leerling Collaboratief Individueel Homogene groepen Iedereen voor zichzelf Werken in teams Heterogene groepen Elkaar ondersteunen Creatief Reproductief leren Toepassen van bekende oplossingsstrategieën Productief leren Zoeken naar nieuwe oplossingsstrategieën Integratief Geen koppeling tussen theorie en praktijk Monodisciplinair Afzonderlijke vakken Individuele docenten Integratie van theorie en praktijk Interdisciplinair Thematisch Teams van docenten Evaluatief Vanuit de docent Summatief Vanuit de leerling Diagnostisch

21

22 Beoordeling van 21st century skills

23 Beoordeling van 21st century skills
Huidige beoordelingsmodellen zijn niet toereikend Kenmerken van de beoordeling van 21st century skills Afgestemd op de ontwikkeling van 21st century skills Flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikelingen Gericht op het tonen van de prestatie (performance-based) Niet alleen om verantwoording af te leggen (summatief – assessment of learning), maar vooral ook gericht op productieve en bruikbare feedback (formatief – assessment for learning) Voldoen aan de eisen voor een goede beoordeling

24 Tot slot: Een sleutelrol voor de docent
Over dezelfde competenties beschikken als leerlingen Variatie in didactiek/ gebruik van ICT tools Multidisciplinaire benaderingen Life long learner: professionele groei en leiderschap

25 Agenda setting Aanscherping 21st century skills:
BeschrijvIng: kennis, vaardigheden, attitudes, en ethiek Aandacht voor de ontwikkeling van 21st century skills: leerlijn Aandacht voor ICT competenties Koppel 21st century skills aan kernvakken en interdisciplinaire thema’s Actieplan voor 21st century skills Inbedding in curriculum en evaluatie Professionalisering van docenten Ontwikkel strategieën voor de koppeling van formeel en informeel leren Flankerend onderzoek

26 Ontwerp met oog op implementatie
 Creeër bewustzijn: Publiek debat tussen de diverse stakeholders Creeër eigenaarschap bij docenten Bouw voort op hetgeen aanwezig is in het onderwijs Stimuleer samenwerking/netwerkvorming (binnen en buiten het onderwijs) Think big, start small, scale fast!

27 Vragen?


Download ppt "Joke Voogt Nnoal themabijeenkomst 13 december 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google