De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestaat er zoiets als een ideale blend?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestaat er zoiets als een ideale blend?"— Transcript van de presentatie:

1 Bestaat er zoiets als een ideale blend?
Een gezamenlijke zoektocht

2 de oplossing blend =√ (doelgroep) x ⅔ (kennis÷attitude)
∑ (leermiddel) ≥ toetsvorm 2

3 ingrediënten en factoren
organisatiedoelen doelgroep leerdoelen toetsing functie van media leeromgeving randvoorwaarden ……

4 Wat is Blended Learning?
Blended Learning is “Een mix van e-Learning en andere vormen van leren, waarbij het gaat om distributie van leerinhouden, vormen van communicatie en didactische methoden in relatie tot soorten leerprocessen, of combinaties hiervan.“ Bron: Fransen, J. [2006] Een nieuwe werkdefinitie van blended learning. Open Universiteit Nederland: Tijdschrift OnderwijsInnovatie, jaargang 8, nummer 2, pagina 26 t/m 29.

5 houding – ego - motivatie
welke leerinhoud? Vaardig-heden Attitude Kennis weten begrijpen procedures inzicht creatie ….. kunnen doen handelen construeren vervaardigen …. houding – ego - motivatie denken over waarde – betekenis

6 waar ligt de nadruk? Vaardig-heden Attitude Kennis

7 Blended is afstemmen Bij het ontwerpen van leren (instructional design) gaat het om de afstemming tussen doelen – leerproces – toetsing wat is het doel? (analyse) hoe komen we daar? (strategie) en hoe weten we dat het doel bereikt is? (evaluatie)

8 Constructive Alignment
Afstemming tussen doelen, leerproces en toetsing is noodzakelijk voor een effectieve leerweg Doelen vragen om het ontwerp van een bepaald type leerprocessen Doelen en leerprocessen vragen om een bepaald type van toetsing Keuze voor toetsing bepaalt leerproces en daarmee of doelen kunnen worden behaald.

9 Constructive Alignment – schematisch versie 1.0
Doelgroep Leerdoelen ontwerpproces leerproces toetsing stuurt leerproces zijn de doelen behaald? toetsing validiteit = meten we wat we willen meten? betrouwbaarheid = is de uitslag juist?

10 Constructive Alignment – schematisch versie 2.0
Doelgroep Leerdoelen evaluatie leerproces doelen sturen leerproces ontwerpproces zijn de doelen behaald? doelen bepalen toetsing organisatiedoelen evaluatie leerproces toetsing stuurt leerproces toetsing validiteit = meten we wat we willen meten? betrouwbaarheid = is de uitslag juist?

11 Leerprocessen Positie van de lerende Functie van de media Zelfstudie
Begeleide leerprocessen Samenwerkend leren Functie van de media Distributie leerinhoud Interactie met de leerstof, of kennisconstructie

12 Leerprocessen Positie van de lerende E-learning by collaborating
Learning from different perspectives Learning from feedback E-learning by interacting E-learning by distributing Learning from information Functie van nieuwe media distribution interaction collaboration

13 Keuze media doel categorie media Kennismaken, inzicht presentatie
College, tekst, video, animatie Onderzoeken, verkennen interactie Web, kennisbank, mediatheek Discussiëren, debatteren communicatie Seminar, forum, live Experimenteren, maken productie Atelier, simulatie, rollenspel, product

14 onderlinge relatie? Leerpraktijk Type leerproces Soort leerdoelen
Doelgroep Beschikbaarheid Visie op leren Juiste blend Werkvormen Media inzet Communicatie Leeromgeving Mengvorm

15 Leerinhoud / leermiddel
Lokaal Vastgelegd, immobiel Leerinhoud / leermiddel Verspreid LAN of internet Synchroon Different place, Same time Communicatie Asynchroon Different place, different time Individueel Leren naar eigen behoefte Leerproces Groepswerk Samenwerkend leren in een groep Interactief Interactie mogelijk met sturing van het leerproces Statisch Cursorische opbouw, lineaire navigatie Leerstrategie

16 blended learning werkplek

17 Blended learning C-leren E-leren W-leren Transfer
(contact) C-leren (elektronisch) E-leren Samen leren in een (tijdelijke) leeromgeving Individueel of collectief leren via e-learning Transfer (werkplek) W-leren Individueel of collectief leren op de werkplek

18 Blended learning C-leren E-leren W-leren (functie) gedrag
(Psycho- motorische) vaardigheden cognitie & (cognitieve) vaardigheden attitude (functie) gedrag W-leren

19 Hoe en waar plaats je deze elementen in een blended learning traject?
start Formele leerproces afronding Hoe en waar plaats je deze elementen in een blended learning traject? contact leren werkplek leren e-learning

20 Blended learning traditioneel? start Formele leerproces afronding
e-learning contact leren werkplek leren

21 Blended learning optimale blend? start Formele leerproces afronding
e-learning contact leren werkplek leren

22 Blended learning optimale blend? start Formele leerproces afronding
e-learning contact leren contact leren werkplek leren werkplek leren

23 toetsing e-learning contact leren werkplek

24 waar, hoe en waarom zou ik toetsen?
Blended learning start Formele leerproces afronding e-learning contact leren contact leren werkplek leren werkplek leren waar, hoe en waarom zou ik toetsen? toetsing

25 Blended learning start Formele leerproces afronding toetsing
e-learning toetsing contact leren contact leren werkplek leren werkplek leren

26 Wat je al weet of kunt hoef je niet meer te leren!
Blended learning start formele leerproces afronding toetsing toetsing e-learning contact leren contact leren werkplek leren werkplek leren toetsing toetsing Toetsing: Wat je al weet of kunt hoef je niet meer te leren!

27 informele werkplek leren
Blended learning start formele leerproces afronding toetsing toetsing e-learning contact leren contact leren werkplek leren werkplek leren toetsing toetsing informele werkplek leren

28 Blended learning sturing van het leerproces
ondersteuning van de lerende pre start Formele leerproces afronding presentatie van inhoud aansluiten op voorkennis differentiatie leerstijlen logische ordening behapbare brokjes kennis opdoen inzicht & begrijpen betekenis geven oefenen reflecteren op inhoud/proces formatieve feedback motiveren / belonen formatief toetsen toetsing op leerdoelniveau uitvoeren op werkplek toetsing op gedragsniveau transfer naar werkplek reflectie op performance evaluatie op reactieniveau uitvoeren op de werkplek keep it alive instap- toets kick off /introductie committent van omgeving oriëntatie op inhoud start with the end in mind managen verwachtingen afspraken maken

29 sturing versus ondersteuning
door leermiddel via e-learning: software matig uitleg leerpad formatieve toetsing (beperkte) keuze summatieve toetsing oriëntatie bevestiging medaille/badge pluim compliment inzicht voortgang behaald resultaat via personen: trainer leerprocesbegeleider werkplekbegeleider leidinggevende coach mede lerenden collega’s (externe) sturing van het leerproces (externe) ondersteuning van de lerende van leermiddel

30 Mate van sturing (Vermunt)
externe- sturing sterk gedeeld los zelf- sturing hoog destructieve frictie destructieve frictie congruentie constructieve frictie gemiddeld destructieve frictie congruentie laag congruentie constructieve frictie destructieve frictie


Download ppt "Bestaat er zoiets als een ideale blend?"

Verwante presentaties


Ads door Google