De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Fontys Pabo Limburg 30 november jaar 4C-ID model

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Fontys Pabo Limburg 30 november jaar 4C-ID model"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Fontys Pabo Limburg 30 november 2007 10 jaar 4C-ID model
Fontys Hogescholen

2 Intro Pabo Fusie 2000 Drie locaties Omvang Fontys Hogescholen

3 Schets ontwikkeltraject
04-05: Voorbereidingsfase 05-06: Ontwikkeling propedeuse 06-07: Ontwikkeling Hoofdfase A 07-08: Ontwikkeling Hoofdfase B en afstudeerfase Fontys Hogescholen

4 Ervaringen 04-05 Veel kwaliteitsverschil in L.A.
Onvoldoende koppeling theorie –praktijk Te weinig gericht op competentie-ontwikkeling Conclusie: Docent ≠ Ontwerper Fontys Hogescholen

5 Keuze 4C-ID model (dec. 06) Authentieke leertaken uitgangspunt
Koppeling werkplek - opleiding Afneming sturing en ondersteuning Toenemende complexiteit Feedback op ervaringen van student Methodiek in ontwerpactiviteiten Fontys Hogescholen

6 Werkwijze 06-07 Thema --> analyse (projectgroep) Training collega’s
Collega’s en werkveld uitwerken van taakklassen in leertaken Vervolgstappen resulterend in L.A. Fontys Hogescholen

7 Structuur major hoofdfase
4 thema’s van een semester: “Kinderen laten leren” “Creëren en organiseren van boeiend activerend onderwijs” “Alle talenten ontwikkelen” “Functioneren in een leer/leefgemeenschap” Fontys Hogescholen

8 Taakklassen Thema 1 1. Observeren
2. Observeren en interactie afstemmen 3. Lessen ontwerpen en uitvoeren op basis van observatiegegevens 4. Lessen ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen op basis van observatiegegevens Fontys Hogescholen

9 Fontys Hogescholen

10 Ervaringen met 4C-ID + Ontwerpers gericht op beroepstaak
+ Structurele feedbackmomenten op .. + Wisselwerking theorie en praktijk + Afstemming tussen L.A. + Discussie en accentverschuiving rol docent (meer coachend) + Discussie over concept Fontys Hogescholen

11 Ervaringen met 4C-ID - Terminologie moeilijk (leertaak)
Transfer vanuit training moeilijk focus op eigen domein i.p.v hele taak Opbrengst in producten valt tegen dilemma draagvlak hele team / indiv. begeleiding Analyse kost veel tijd (= basis) Fontys Hogescholen

12 Werkwijze 07-08 Thematische benadering handhaven
Aanpassing strategie: - projectgroep (taakverdelend) - ontwerpgroepjes per thema (selectie) - facilitering - incidenteel alle collega’s Veel aandacht voor implementatie Fontys Hogescholen

13 Implementatie Themateams SLB-teams Miniconferentie per locatie
Gezamenlijke startbijeenkomst Fontys Hogescholen

14 Kwesties Docenten beschouwen leertaken als verplichte opdrachten en verliezen integrale beroepstaak uit het oog. Weerstand tegen uitwisselbaarheid van leertaken. Afstemming opleiding - werkveld Fontys Hogescholen

15 Bedankt voor jullie aandacht en succes toegewenst !
Fontys Hogescholen


Download ppt "Presentatie Fontys Pabo Limburg 30 november jaar 4C-ID model"

Verwante presentaties


Ads door Google