De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibel curriculum met behulp van ICT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibel curriculum met behulp van ICT"— Transcript van de presentatie:

1 Flexibel curriculum met behulp van ICT
VELON Congres, 26 maart 2015 Leike van der Leun Cartoon gemaakt door Bas Kohler

2 Doel (van vandaag): Delen van werkzame bestanddelen voor een flexibel curriculum
minor ‘Digitale didactiek en nieuwe media’

3 Doel (van flexibiliteit in de minor): Afstemming op verschillen
Niveauverschillen Deeltijdstudenten Professionals Beroepspraktijken (PO, VO, Beroepsonderwijs) Interesses en leerstijlen Doel (van flexibiliteit in de minor): Afstemming op verschillen Kenmerken van vakgebied ICT, ICT kloof kleiner maken  professionaliseren Speerpunten van beleid IVL

4 POLL Heeft u ervaring met blended of online onderwijs? Gevolgd of zelf aangeboden?

5 Ontwikkeling van de minor ‘Vrijheid binnen de kaders’
Feb 14 start ontwikkeling Team docenten met affiniteit ICT, gevarieerd Gezamenlijk kaders vastgesteld, vervolgens taken verdeeld Kaders: ook keuze ELO en inrichting van de startpagina en de structuur van de ELO Portfolio van Quests Eindredacteur per module

6 Meer info:

7 Werkzame bestanddelen
Basismodules en keuzemodules Leerroutes Beginnersniveau vs gevorderd Blended vs online Optioneel aanbod: teveel vrijheid, juist minder flexibel gemaakt Voorbeelden van basismodules en van keuzemodules (online onderwijs, e-boeken, specifieke doelgroepen, mobiel leren, maker movement) Vrije keuzemodule. Keuzes vastleggen in logboek en begeleiden.

8 Werkzame bestanddelen
Maandag Dinsdag 8:30 – 10:10 Begeleiding 10:30 – 12:10 Keuze 1 12:10 – 14:40 Centraal 15: :40 Keuze 2 15:50 – 17:50 Begeleiding 17:50 – 19:30 Begeleiding 17:50 – 20:20 Centraal 20:20 – 22:00 Keuze 1 + 2 Parallelle roostering van bijeenkomsten in ochtend en avond Begeleiding leerteams op maat, naar voorkeur Online handleiding met heldere info Presentielijsten in de ELO Moment van begeleiding, frequentie en mate van online-inline in overleg tussen student en docent Groot leerpunt: communicatie over hele opzet heel belangrijk, lastig bij een cursus in ontwikkeling.

9 Werkzame bestanddelen
Flipping the classroom Inhouden openstellen vanaf start Overzichtelijk navigeren Het doornemen van de lesinhouden gebeurt zelfstandig, voorafgaand aan de bijeenkomsten. Vooruitwerken Inhouden benutten voor praktijkonderzoek Je wilt vanuit de ELO en binnen de ELO heen en weer kunnen springen en in één oogopslag zien waar je was en hoeveel je nog moet doorwerken.

10 Werkzame bestanddelen
Passieve teksten en filmpjes afwisselen met actieve verwerking Adaptieve digitale lessen Linkjes naar remediërende of verdiepende info De opdrachten waren contextrijk en op een hoog denkniveau (in termen van Bloom), zodat er afstemming mogelijk was op verschillen tussen studenten in beroepscontext, interessegebieden en niveau. Inleveren in ELO, helpt docent ook bij voorbereiding van bijeenkomst. Sommigen kozen aanvankelijk voor het arrangeren van een lineair leeraanbod van teksten, filmpjes en plaatjes, waaraan opdrachten gekoppeld werden voor de verwerking van de leerstof. Anderen zochten al meer de interactiviteit en adaptiviteit op van de leeromgeving, door de teksten in te korten, vervolgstappen binnen lessen te laten afhangen van eerdere opdrachten, door een deel van de stof niet als tekst aan te bieden maar te verwerken binnen de opdrachten, waarbij de leerstof voor een deel door studenten zelf geconstrueerd moest worden tijdens het verwerken. Adaptieve les: Afhankelijk van het antwoord, leidt het systeem de student naar een passende vervolgstap. Benutten ICT cursussen uit eerste en tweede jaar voor remediëring.

11 POLL Als alle leerstof in ‘learning nuggets’ wordt verpakt, bereik je dan nog wel diepgang? Dit waren werkzame bestanddelen bij het ontwerpen van de leerstof in de ELO. Om ook in deze presentatie te schakelen tussen passief luisteren en actief bezig zijn, nu een korte discussievraag. De ‘didactiek van het beeldschermlezen’. Lange teksten worden gescand, niet gelezen. De teksten in een ELO moeten dus in hapklare brokjes verdeeld worden.

12 Werkzame bestanddelen
Overzicht houden van vorderingen en opdrachten Feedback op gemaakt werk Beoordeling van kwaliteit van voorbereiding Vervolg werkzame bestanddelen: als de ELO gevuld is en de cursus draait, wat is er dan nog belangrijk? We gingen er aanvankelijk vanuit dat studenten binnen de context van betekenisvolle opdrachten ‘vanzelf’ met de leerinhouden aan de slag zouden gaan. De intrinsieke motivatie was niet altijd voldoende. Sommige studenten gaven ronduit toe dat zij zich nauwelijks voorbereidden op de centrale bijeenkomsten en dat zij de leerinhouden van de elo niet lazen. Dit was ook terug te zien in de logfiles van bijeenkomsten vanuit de elo. We hebben geconcludeerd dat meer zichtbaarheid nodig is van de voorbereidingen. Niet alleen als spiegel voor studenten, maar ook voor docenten om dat makkelijker te kunnen bijhouden welke studenten op schema lopen en welke niet, wie meer begeleiding nodig heeft. Learning analytics Feedbacksysteem, zeker bij een docententeam: wie doet wat en wanneer?

13 Werkzame bestanddelen
Interactieve, samenwerkende werkvormen Leerdoelen  tools Variëren, experimenteren en evalueren Je leert pas wat je met bepaalde werkvormen en tools kunt, door ze uit te proberen. Sommige dingen kun je ook alleen in de groep zelf testen. Dan gaan er ook dingen mis: Mindmap met een hele klas maken over digitale didactiek, en dan blijkt de gekozen tool een maximum aantal bewerkers van één mindmap te zitten en loopt de boel vast. Een paar studenten kozen de tool ‘Questbase’ voor een digitale toets en in de hele kleine lettertjes staat dat de gemaakte inhouden bij een gratis account na twee weken vervallen…. Quest kwijt. Laatst Todaysmeet gebruikt voor een opdracht om met een groep studenten ideeën uit te wisselen in een beperkte chatruimte. Na de werkvorm was de groep heel onrustig, lacherig. Kwam ik er een week later achter dat ik weliswaar na de werkvorm de tool had weggeklikt, maar dat de studenten via hun eigen devices gewoon door waren blijven chatten….. Wanneer je met de studenten bespreekt wat er mis gaat bij het gebruik van een tool, kun je ook bespreken hoe je dit in een volgende onderwijssituatie zou kunnen voorkomen. Heel leerzaam dus.

14 Werkzame bestanddelen
Questgame E-portfolio Mobiele ELO Ruimte voor delen van ‘good practices’ door studenten Gamification element in de cursus: ranking van leerteams, prijs voor leerteam dat hoogste gemiddelde ranking kreeg van de andere leerteams over de vijf quests. Kennisgestuurde leerlijn werd beoordeeld aan de hand van het e-portfolio met de vijf quests, aangevuld met een beoordeling van de individuele voorbereiding van studenten en de kwaliteit van de feedback die ze elkaar gaven. Het zou handig zijn als studenten het gemaakte werk konden meenemen buiten de elo, zodat ze het kunnen demonstreren en gebruiken binnen andere organisaties en netwerken. Er waren zelfs studenten die zelf een nieuw onderwerp wilden inbrengen en er een presentatie over wilden geven, zoals een kritische student die ons steeds op de vingers wilde tikken over onze omgang met persoonsgegevens. Deze student bleek zich hier uitgebreid in verdiept te hebben en het min of meer als zijn missie zag om zijn omgeving hier bewust van te maken. We hebben deze student gevraagd mee te denken over nodige aanpassingen binnen de minor en om een presentatie te geven over veilige opslag van data en over voldoen aan privacy wetgeving.

15 Werkzame bestanddelen
Minimaliseren van aanwezigheidsplicht Centrale bijeenkomsten deels uitvoeren als webinar Vrije keuzemodule (MOOCs?) Deeltijdstudenten voelen zich betutteld of beperkt door aanwezigheidsplicht. Het meer online aanbieden van een cursus maakt hem toegankelijker voor deeltijders en ook voor professionals die willen professionaliseren. We beperken de aanwezigheidsplicht waar mogelijk, dus door al veel studie-uren zelfstandig te laten verlopen volgens Flipping the classroom. Ook meer online onderwijs. Echter, we houden bij de basismodules wel vast aan aanwezigheidsplicht, enerzijds om het persoonlijke contact te kunnen benutten in het bereiken van prettig leerklimaat en een gevoel van een leergemeenschap (zowel voor de interactie tussen studenten onderling als voor de interactie tussen studenten en docenten). Mooi uitgangspunt gelezen in de SURF kennisbank: We zouden niet langer moet zeggen: ‘Leg mij maar uit waarom het online moet’, maar ‘Leg mij maar uit waarom het face-to-face moet.’ thema-uitgave OPEN EN ONLINE ONDERWIJS editie DIDACTIEK

16 POLL Zou u deze minor als professionaliserings- activiteit willen volgen? In een blended traject of volledig online?

17 Succes! Leike van der Leun


Download ppt "Flexibel curriculum met behulp van ICT"

Verwante presentaties


Ads door Google