De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijkje in the Classroom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijkje in the Classroom"— Transcript van de presentatie:

1 Kijkje in the Classroom
Deelnemers Themagroep ICT 2013/14    Cathy Bediafi Roelof van den Berg Francis O’Brien Eric van Caem Marlies le Grand Messalina Heimans Jannie Hoogendoorn Johan Klijs Jeroen Mikkers Aad Monquil Lana Stilinovic Gonnie van der Zander Kijkje in the Classroom Messalina Heimans & Johan Klijs 24 juni 2014 Een andere kijk op (hoger) onderwijs: Het huiswerk samen maken in de klas en het bestuderen van de theorie met ICT buiten de les.

2 Hand-out Deze presentatie is online (live) te volgen: Presentain.com
Inloggen door PIN: Geen vragen tijdens de presentatie. Deze kunt u online stellen via Presentain. De antwoorden komen op mijn blog: leraarinopleiding.wordpress.com

3 1 Aanleiding ICT in het onderwijs ICT werkgroep
Scholen zijn op zoek naar mogelijkheden ICT werkgroep Probleem: deeltijdonderwijs minder contacttijd en niveauverschillen Lerarenopleiding Wiskunde Probleem bij kennisvak Analyse 1 : Vermindering van aantal studenten in de les Tegenvallende leerresultaten Diversiteit tussen vol- en deeltijd studenten Tempo- en niveauverschillen in de klas *afgelopen drie collegejaren

4 2 Flipping the Classroom Flipped Mastery Model (Bergmann & Sams, 2013)
Flipped the Classroom Model (Kennisnet, 2012) Bron:

5 2 Flipping the Classroom
Verkorte weergave van het ‘VOTERZ’-model (Klijs & Heimans, 2013) (Voor)kennisoverdracht activeren adhv ICT (buiten de les) Online testen van de opgedane kennis Uitslag test verdeeld in groepen Op (3) niveaus aan opdrachten werken in de klas Presenteren van opdrachten (online) Flipped Mastery Model (Bergmann & Sams, 2013) Flipped the Classroom Model (Kennisnet, 2012) Bron:

6 Zelf een eenvoudige website maken
3 Zelf een eenvoudige website maken Praktijk

7 Starten vanuit Leerdoelen
3 Starten vanuit Leerdoelen

8 3 Voorkennis activeren

9 Ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden
3 Ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden

10 Testen van bestudeerde leerdoelen en indelen in niveaugroepen
3 Testen van bestudeerde leerdoelen en indelen in niveaugroepen

11 Samen Evalueren en uitwerken van de opdrachten
3 Samen Evalueren en uitwerken van de opdrachten

12 Zelfstandig aan het werk
3 Zelfstandig aan het werk MODEL

13 Efficiënter leerproces Leerprestaties verbeteren
4 Juiste inzet van ICT zorgt voor in het primaire proces van leren voor: Kennisnet (2012) Vraag Efficiënter leerproces Leerrendement Betere motivatie Leerprestaties verbeteren Op welke wijze kan Flipping the Classroom (volgens de eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding wiskunde, cohort ) bijdragen aan: Bevorderen van motivatie Verhogen van effectiviteit van het leerproces hun (toekomstige) onderwijspraktijk

14 5 Methoden Toepassing VOTERZ-model 2. Vragenlijsten 2. Vragenlijsten
vol- en deeltijdstudenten = 70 studenten 2. Vragenlijsten Wekelijks Eindvragenlijst in week 8 (ter vergelijking) 3. Toetsresultaten Eerste toets van dit jaar Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken Voorbereiding Soorten Activiteiten Tijdsbesteding 2. Vragenlijsten Wekelijks Eindvragenlijst in week 8 (ter vergelijking) 3. Toetsresultaten Eerste toets van dit jaar Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken Voorbereiding Soorten Activiteiten Tijdsbesteding 3. Toetsresultaten Eerste toets van dit jaar Resultaten van vol- en deeltijd van vorig jaar (met dezelfde toets) 4. Logboeken Voorbereiding Soorten Activiteiten Tijdsbesteding 4. Logboeken Voorbereiding Soorten Activiteiten Tijdsbesteding

15 6 Resultaten 1.Motivatie om naar de les te komen:
Voltijd ‘moet’ aanwezig zijn Deeltijd wil het vak beheersen met medestudenten Resultaten 2.Samenwerking Voltijd ervaart geen bedrage, deeltijd wel 3.Studenten kunnen zelfstandig (samen met studenten) aan de slag met opdrachten

16 6 Resultaten 5.Deeltijdstudenten werken liever samen met digitale instructie; Voltijdstudenten: werken liever zelfstandig 4.Starttest geeft juiste niveau aan; zij kunnen zichzelf goed inschatten tov medestudenten 6.Toetsresultaten Significant geen verschil; deeltijd presteert beter

17 6 Resultaten 1.Motivatie om naar de les te komen:
Voltijd ‘moet’ aanwezig zijn Deeltijd wil het vak beheersen met medestudenten Resultaten 2.Samenwerking Voltijd ervaart geen bedrage, deeltijd wel 3.Studenten kunnen zelfstandig (samen met studenten) aan de slag met opdrachten 7.Deeltijdstudenten geven aan FTC in de eigen onderwijspraktijk te willen uitproberen 5.Deeltijdstudenten werken liever samen met digitale instructie; Voltijdstudenten: werken liever zelfstandig 4.Starttest geeft juiste niveau aan; zij kunnen zichzelf goed inschatten tov medestudenten 6.Toetsresultaten Significant geen verschil; deeltijd presteert beter

18 De drie opvallendste punten uit het onderzoeksrapport
7 Conclusies De drie opvallendste punten uit het onderzoeksrapport Onderzoeksvraag: Op welke wijze kan FtC bijdragen aan bevorderen van motivatie, verhogen van efficiëntie leerproces en eigen (toekomstige) onderwijspraktijk? 1. Studenten ervaren een actievere houding door FtC  a. voorbereid moeten zijn c. informatie terug te vinden b. beter voorbereid d. werken in de klas aan huiswerk 2. Deeltijdstudenten: Beter voorbereid de klas in  een betere samenwerking  Zorgt voor meer sociale verbondenheid 3.Studenten kunnen beter hun niveau bepalen en weten waar ze staan d.m.v. starttest en groepsopdrachten op niveau

19 8 En verder? Bent u geïnteresseerd ???? Vertel het anderen….
kennis delen en uitwisselen! Bekijk mijn blog voor het onderzoeksrapport… Nodig mij uit om onze praktijkervaringen en Flipping the Classroom te laten zien! En verder? Ondertussen… … zijn er lerarenopleidingen bezig met Flipping the Classroom … verspreid ik mijn onderzoeksrapport … deel ik mijn ervaringen met andere VO- en hogescholen in Nederland … tijdens collegiale consultatie geef ik een presentatie aan de LERO … zijn er nog meer aanbevelingen voor HR en LERO (bv. open aanbod)

20 Stel uw vragen op Of kijk voor het onderzoek op leraarinopleiding.wordpress.com Dank voor… uw aanwezigheid en nieuwsgierigheid


Download ppt "Kijkje in the Classroom"

Verwante presentaties


Ads door Google