De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING ONDERZOEK MARKETING, MARKTONDERZOEK & COMMUNICATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING ONDERZOEK MARKETING, MARKTONDERZOEK & COMMUNICATIE"— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING ONDERZOEK MARKETING, MARKTONDERZOEK & COMMUNICATIE
28 FEBRUARI 2003 Wilco van Gool

2 Inhoud Procedures rond het onderzoek Onderzoeksplan Onderzoeksverslag

3 Procedure Onderzoek in thema
Interviews afnemen Interviewdata invoeren Data analyseren (SPSS) Informatie vertalen

4 Onderzoeksverslag bevat:
Beschrijving onderzoeksopzet Beschrijving en analyse resultaten Rapportage

5 Onderzoeksplan/-opzet
Achtergrond en aanleiding Probleemanalyse Doel- en probleemstelling, onderzoeksvragen Methode van onderzoek / werkwijze Inhoud: vragenlijst / vraagpuntenlijst Steekproef Veldwerk Analyse en rapportage (planning en budget)

6 Achtergrond en aanleiding
Wat is de aanleiding van het onderzoek? Briefing opdrachtgever

7 Probleemanalyse Maak analyse van het probleem
Krijg inzicht in het probleem Vertaling naar probleem- en doelstelling

8 Probleem- en doelstelling
Probleemstelling: hoofdvraag Doelstelling: doel van de opdrachtgever Onderzoeksvragen: uitwerking van probleemstelling Vergeet doelgroep niet!

9 Methode van Onderzoek Desk research? Kwalitatief onderzoek? (CPO)
Kwantitatief onderzoek? (MM&C) Of een combinatie?

10 Kwantitatieve Onderzoeksmethoden
Schriftelijk Face to face Telefonisch Internet Motiveer de keuze! Doe eerst een pilot!

11

12

13 Inhoud: vragenlijst Verdere vertaling van onderzoeksvragen
Maken van vragenlijsten is vak apart Let op valkuilen! Sturende vragen Vragen die niet specifiek genoeg zijn Dubbele ontkenningen

14 Steekproef Beschrijving populatie en steekproef Steekproefgrootte
Groepen binnen de steekproef Wijze van steekproeftrekking

15 Veldwerk Netto en bruto interviewtijd
Wanneer en waar wordt geïnterviewd? Opdrachtgever meeluisteren?

16 Analyse en Rapportage Maken van analyseschema
Vorm van rapporteren? Word, PowerPoint Presentatie bij opdrachtgever?

17 En als laatste van het onderzoeksplan...
Planning per week Kostenplaatje: budget Kwaliteit: MOA / Esomar

18 Onderzoeksverslag Hfd 1: Onderzoeksopzet
Hfd 2: Beschrijving onderzoeksresultaten Hfd 3: Conclusies en aanbevelingen

19 Conclusies en aanbevelingen: Let op:
Is de probleemstelling beantwoord? Zijn ALLE onderzoeksvragen beantwoord? Sluiten de aanbevelingen goed aan op de doelstelling?

20 Fijne vakantie!


Download ppt "INLEIDING ONDERZOEK MARKETING, MARKTONDERZOEK & COMMUNICATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google