De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Literatuuronderzoek en veldonderzoek. 2 Soorten onderzoeksvragen Beschrijvend Verklarend Toetsend Adviserend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Literatuuronderzoek en veldonderzoek. 2 Soorten onderzoeksvragen Beschrijvend Verklarend Toetsend Adviserend."— Transcript van de presentatie:

1 1 Literatuuronderzoek en veldonderzoek

2 2 Soorten onderzoeksvragen Beschrijvend Verklarend Toetsend Adviserend

3 3 Definitiefase Richting van het onderzoek. Onjuiste of onbepaalde verwachtingen en belangen Belangentegenstelling en oriëntatie op de het organisatieprobleem en het omliggende krachtenveld Aanpassing van de informatiebehoefte en de probleemstelling. De oriëntatie en de bezinning in de onderzoeksverantwoording. De methodologische verantwoording.

4 4 Van probleemstelling naar operationaliseren Probleemstelling en onderzoekbare vragen Waardeoordelen, beslissingen en feiten Operationaliseren validiteit en de geldigheid van de conclusies.

5 5 Methoden van onderzoek Kwalitatief/Kwantitatief Kwalitatief onderzoek: exploratief, kleine aantallen, niet representatief –Interviews, Groepsdiscussies Kwantitatief: beschrijvend, grote aantallen, representatief –Schriftelijk, Face-to-face, Telefonisch, Internet

6 6 Kwalitatief en kwantitatief Verkennen onderzoeksgebied met interviews Sleutelinterviews als aanvulling. De sneeuwbalmethode Onderzoek, variabel, score verdeling Primaire en secundaire bronnen Na- en voordelen van desk research

7 7 Literatuuronderzoek Hoe vind je literatuur? Wat zijn goede bronnen? Hoe lees je een boek/artikel? Denk aan juiste bronvermelding!

8 8 Criteria ter beoordeling van onderzoek Steekproeftrekking: –representatief –niet te kleine aantallen Respons Betrouwbaarheid en validiteit

9 9 Onderzoeksplanning 1.Formuleren probleemstelling 2.Raadplegen beschikbare bronnen/gegevens 3.Opstellen/aanpassen onderzoeksvragen Onderzoeksopzet kiezen –Kwalitatief/kwantitatief –Steekproef Verzamelen van gegevens Analyse en interpretatie 6.Rapportage


Download ppt "1 Literatuuronderzoek en veldonderzoek. 2 Soorten onderzoeksvragen Beschrijvend Verklarend Toetsend Adviserend."

Verwante presentaties


Ads door Google