De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuuronderzoek en veldonderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuuronderzoek en veldonderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Literatuuronderzoek en veldonderzoek

2 Soorten onderzoeksvragen
Beschrijvend Verklarend Toetsend Adviserend Op bord: voorbeelden laten geven van deze soorten onderzoeksvragen. Onderwerp aangeven: files Beschrijvend: Vb: hoeveel km. File staat er om 8.00 uur Verklarend: Vb: Waardoor worden files veroorzaakt Toetsend: Vb. Zijn file-meldingen effectief? Adviserend: Hoe kunnen de files worden opgelost Voorschrijvend: Hoe te handelen als je in de file beland JE HEBT KWALITATIEF EN KWANTITATIEF ONDERZOEK; VRAGEN OF ZE WETEN WAT HET IS. (OP BORD)

3 Definitiefase Richting van het onderzoek.
Onjuiste of onbepaalde verwachtingen en belangen Belangentegenstelling en oriëntatie op de het organisatieprobleem en het omliggende krachtenveld Aanpassing van de informatiebehoefte en de probleemstelling. De oriëntatie en de bezinning in de onderzoeksverantwoording. De methodologische verantwoording.

4 Van probleemstelling naar operationaliseren
Probleemstelling en onderzoekbare vragen Waardeoordelen, beslissingen en feiten Operationaliseren validiteit en de geldigheid van de conclusies.

5 Methoden van onderzoek
Kwalitatief/Kwantitatief Kwalitatief onderzoek: exploratief, kleine aantallen, niet representatief Interviews, Groepsdiscussies Kwantitatief: beschrijvend, grote aantallen, representatief Schriftelijk, Face-to-face, Telefonisch, Internet Kwalitatief: kleine aantallen WAT HEB J ER DAN AAN? Kwalitatief IS NIET kwaliteit Heel vaak : Eerst – kwalitatief , verschillen beschrijven, zoveel mogelijk meningen verzamelen Daarna kwantiatief: hoeveel mensen hebben die mening? OOK PANELS

6 Kwalitatief en kwantitatief
Verkennen onderzoeksgebied met interviews Sleutelinterviews als aanvulling. De sneeuwbalmethode Onderzoek, variabel, score verdeling Primaire en secundaire bronnen Na- en voordelen van desk research

7 Literatuuronderzoek Hoe vind je literatuur? Wat zijn goede bronnen?
Hoe lees je een boek/artikel? Denk aan juiste bronvermelding!

8 Criteria ter beoordeling van onderzoek
Steekproeftrekking: representatief niet te kleine aantallen Respons Betrouwbaarheid en validiteit Steekproeftrekking: -> zowel voor kwal als voor kwant. Representatief = afspeigeling van doelgroep?? A-select of selectief niet te kleine aantallen -> i.g.v. kwantitatief Respons: m.n. Voor kwant. Bij kwal: mensen die goed kunnen praten Betrouwbaarheid en validiteit betrouwbaar = weinig fluctatue bij herhaling betrouwbaarheidsintervvallen (NIPO-meter) Validiteit: \ goede vraagstelling invloed interviewer Wenselijke antwoorden Volgorde herinneringsfouten

9 Onderzoeksplanning 1. Formuleren probleemstelling
2. Raadplegen beschikbare bronnen/gegevens 3. Opstellen/aanpassen onderzoeksvragen Onderzoeksopzet kiezen Kwalitatief/kwantitatief Steekproef Verzamelen van gegevens Analyse en interpretatie 6. Rapportage


Download ppt "Literatuuronderzoek en veldonderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google