De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Onderzoek opzetten en uitvoeren Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Onderzoek opzetten en uitvoeren Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Onderzoek opzetten en uitvoeren Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management

2 Kom verder. Saxion. Iets over mijzelf

3 Kom verder. Saxion. En mijn werkzaamheden •Docent Statistiek, Methoden en technieken van onderzoek •Minor Internetmarketing –Joomla! (content management systeem) •SPSS, Office Toepassingen •Ontwikkelaar database gestuurde websites –Koala mentormenu

4 Kom verder. Saxion. Auteur

5 Kom verder. Saxion. Mentormenu

6 Kom verder. Saxion. Front end ontwikkelaar •Database gestuurde website –PHP5 •Object georiënteerd programmeren –MySQL –Javascript –CSS –Prototype –Zend Framework

7 Kom verder. Saxion. Onderzoeker bij Saxion Market Research •Evaluaties: –Onderwijsmodulen –Docenten •Studenttevredenheidsonderzoek •Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Kinderopvang Enschede •Vestigingsonderzoeken •Onderzoek Koopavond Borne

8 Kom verder. Saxion. Onderzoek •Bronnen: –Marktonderzoek, Roelof Kooiker –Wat is onderzoek? Nel Verhoeven –Principes van marktonderzoek, Alvin C. Burns & Ronald F. Bush –Basisboek Methoden en Technieken Ben Baarda & Martijn de Goede

9 Kom verder. Saxion. Kenmerken onderzoeksvormen VerkennendBeschrijvendVerklarend VormKwalitatief onderzoek Kwantitatief onderzoek Experimentele testopzet OmvangKleinschalig (tientallen) Grote steekproef (>200) Kleine steekproef (60 à 200) ProbleemVooronderzoek Communicatie Marktstudie Distributie- onderzoek Productonderzoek Verpakkings- onderzoek Prijsonderzoek

10 Kom verder. Saxion. Andere indelingen •Naar marketinginstrumenten (4 P’s) •Ad hoc-, monitor- en continuonderzoek –Incidenteel voor een opkomend marketingprobleem –Herhaling op regelmatige tijdstippen –Permanent verzamelen van informatie via panels van consumenten of detaillisten

11 Kom verder. Saxion. The Research Road Probleemstelling  Deelvragen  Onderzoeksvragen

12 Kom verder. Saxion. Stadia in het onderzoeksproces 1.Formuleren probleemstelling 2.Vaststellen informatiebehoefte 3.Vaststellen gegevensbronnen 4.Verrichten van desk research (DR) 5.Formuleren onderzoeksopzet (FR)

13 Kom verder. Saxion. Stadia in het onderzoeksproces (vervolg) 6.Gegevensverzameling 7.Gegevensverwerking 8.Analyse 9.Interpretatie, conclusies, aanbevelingen 10.Rapportage, publicatie

14 Kom verder. Saxion. Kwaliteitscriteria onderzoek •Validiteit •Betrouwbaarheid •Representativiteit •Nauwkeurigheid •Objectiviteit •Bruikbaarheid (Verhoeven)

15 Kom verder. Saxion. Validiteit van een onderzoek •‘ Meten wat men beoogt te meten ’ •Vrij van systematische fouten •Geldigheid van meetinstrument (interne validiteit) en van onderzoeksgroep (externe validiteit) (Verhoeven: als de steekproef representatief is dan mag je de resultaten generaliseren naar de populatie = populatievaliditeit)

16 Kom verder. Saxion. Validiteit van een onderzoek Kooiker: aantasting door 1.‘interviewer bias’ 2.‘respondent bias’ 3.‘instrument bias’ 4.‘sample bias’

17 Kom verder. Saxion. Betrouwbaarheid van onderzoek •Bij herhaling dezelfde resultaten •Vrij van toevallige fouten •Aselecte steekproef

18 Kom verder. Saxion. Praktijk is weerbarstiger •Omschrijven en afbakenen onderzoeksgroep discutabel •Geen (adressen)lijst beschikbaar, dus aselecte trekking onmogelijk •Populatie niet goed afgedekt door selecte methode en non-respons •Steekproef niet representatief

19 Kom verder. Saxion. Voorbeeld •90% van de studenten vindt de online vragenlijst de beste manier om onderwijsevaluaties te houden. (Bron: Websurvey maart 2009) •Dit antwoord werd gegeven door 180 van de 200 studenten die meewerkten. •Er waren 20.000 studenten per mail uitgenodigd.

20 Kom verder. Saxion. Nonrespons •Registratie van redenen van non- respons. •Bedreiging voor de externe validiteit. •Selectieve respons, of •Zelfselecterende steekproef •Internet panels bij gemeentes Representatief?

21 Kom verder. Saxion. Verwerken en analyseren •Heldere tabellen en grafieken •Duidelijke conclusies die een antwoord geven op de onderzoeks(deel)vragen •Beeldmateriaal moet aansluiten bij de conclusie die men wil toelichten •Aandacht voor het ‘presentabel’ maken van standaard SPSS layout

22 Kom verder. Saxion. Frequentietabel

23 Kom verder. Saxion. Frequentietabel (bewerkt)

24 Kom verder. Saxion. Staafdiagram

25 Kom verder. Saxion. Staafdiagram (bewerkt)

26 Kom verder. Saxion. Analyse en interpretatie Voorbeeld Onderzoeksvraag: Is er bij Aquariade verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de bezoek reden? MannenVrouwenTotaal Prijs25 40 65 Assortiment20 48 68 Gemak18 36 Service7 29 36 Totaal70 135 205

27 Kom verder. Saxion. Staafdiagram met percentages

28 Kom verder. Saxion. Staafdiagram met percentages

29 Kom verder. Saxion. SPSS Statistics

30 Kom verder. Saxion. Maat voor samenhang Cramér’s V : sterkte van de samenhang tussen twee variabelen in een kruistabel (in de steekproef) •V = 0geen samenhang •V ≈ 0,10zwakke samenhang •V ≈ 0,25redelijk sterke samenhang •V ≈ 0,50sterke samenhang •V ≈ 0,75zeer sterke samenhang •V = 1volledige samenhang

31 Kom verder. Saxion. Samenhang in de populatie •Chi-kwadraat-kruistabeltoets •5 stappenplan bij uitvoeren toets –Formuleren hypothesen –Vastleggen significantieniveau α en steekproefomvang n –Toetsingsgrootheid vaststellen –Overschrijdingskans laten berekenen –Conclusie formuleren

32 Kom verder. Saxion. Ten slotte •Werken vanuit het onderzoeksproces •Met eenvoudige middelen is veel te bereiken •Heldere conclusies formuleren met optimale grafische ondersteuning


Download ppt "Kom verder. Saxion. Onderzoek opzetten en uitvoeren Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management."

Verwante presentaties


Ads door Google