De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten

2 Niet-steekproefgebonden fouten omvatten:  alle soorten non-responsfout  fouten in het verzamelen van data  fouten in de behandeling van data  fouten in de analyse  interpretatiefouten Niet-steekproefgebonden fouten in marktonderzoek

3 Uitvoerderfout: fouten die worden gemaakt door degenen die de vragenlijsten uitvoeren, opzettelijk of onopzettelijk. Respondentfout: fouten die worden toegeschreven aan de respondent, opzettelijk of onopzettelijk. Twee algemene soorten niet-steekproefgebonden fouten

4 Opzettelijke uitvoerderfouten: wanneer de verzamelaar van de gegevens met opzet de eisen van de onderzoeker aan zijn laars lapt. Onopzettelijke uitvoerderfouten: wanneer een interviewer een fout begaat terwijl hij in de veronderstelling is dat hij zijn taak correct uitvoert. Uitvoerderfouten

5 Opzettelijke respondentfouten: wanneer respondenten opzettelijk onjuiste antwoorden geven in surveys en we moeten hiertegen voorzorgsmaatregelen nemen. Onopzettelijke respondentfouten: wanneer het antwoord van een respondent niet valide is, hoewel hij zelf meent dat het juist is. Respondentfouten

6 Niet-steekproefgebonden fouten

7 Kwaliteitsmaatregelen voor verzamelen van data in het veld

8 Dezelfde respondent dient meerdere lijsten in Pseudo-respondenten en/of pseudo-respons De steekproef is niet representatief Fouten in het verzamelen van data in online surveys

9 Non-response: niet-deelname van potentiële respondenten aan een survey of het niet beantwoorden van specifieke vragen in de vragenlijst.  Een potentiële respondent weigert deel te nemen aan het survey.  Een respondent staakt zijn medewerking of stopt midden in het survey met de beantwoording.  Weigering om een bepaalde vraag te beantwoorden maar beantwoordt de volgende vragen wel. Non-responsfouten

10 Een onderzoek waarin alle primaire vragen zijn beantwoord. Voltooid interview

11 Het percentage van de totale steekproef waarmee interviews zijn voltooid. Deze waarde is het tegengestelde van non-responspercentage (een maatstaf van non/responsfouten). Responspercentage

12 Postenquêtes:  Kennisgeving vooraf  Geldelijke incentives  Vervolgcontact Telefonische surveys:  Opnieuw bellen Non-responsefouten verminderen

13 Screening van vragenlijsten


Download ppt "Hoofdstuk 12 Gegevens verzamelen in het veld, non-responsefouten en screening van vragenlijsten."

Verwante presentaties


Ads door Google