De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal1 Collegeweek 4/5 Datapreparatie  Hoofdstuk 10 boek en vragen  Hoofdstuk 11: Dr. Stat Hoofdstuk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal1 Collegeweek 4/5 Datapreparatie  Hoofdstuk 10 boek en vragen  Hoofdstuk 11: Dr. Stat Hoofdstuk."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal1 Collegeweek 4/5 Datapreparatie  Hoofdstuk 10 boek en vragen  Hoofdstuk 11: Dr. Stat Hoofdstuk 11 vervalt. Let op stof dr. Stat blijft tentamenstof!  Observatieopdracht

2 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal2 Datapreparatie = voorbewerking  Coderen  Hercoderen  Controle op kwaliteit  Homogeniteit Hierna de analyse om te komen tot de antwoorden op je onderzoeksvragen

3 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal3 Enquête  Vragen maken (zie copie)  Codeboek /codeerschema  Afnemen  Gegevens invoeren, opschrijven: datamatrix (zie copie)  turven:  frequenties /percentage berekenen  grafieken en tabellen  centrummaten berekenen  spreidingsmaten

4 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal4 Datamatrix  Een datamatrix is een gegevensbestand: respondenten op de rijen de vragen of variabelen op de kolommen.

5 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal5 Datamatrix studentseksegebjaarsturivoortghbo?b-nivmotiva 115852214 225632213 324832254 426042212 515741164 626131164 72 21122 82 31123 92 31142 1016111164

6 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal6 Coderingsschema  welke variabele op welke kolom komt en welk antwoord welke code krijgt. het nummer van de vraag in de vragenlijst en de originele formulering het nummer of naam van de variabele; de codering van elk van de antwoordalternatieven Ontbrekende gegevens Meer antwoordmogelijkheden

7 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal7 Voorbeeld coderen Opnemen vraagnummers Omschrijving Variabele naam Codes 1. Wat is uw sekse? Man Vrouw

8 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal8 Oefening  Zoek bij vraag 1 t/m 7 de gevens voor de codering: vraagnummers Omschrijving Variabele naam Codes

9 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal9 Hercoderen  waarden of categorieën van een variabele, nadat de (ruwe) gegevens zijn ingevoerd in de computer, alsnog een andere code krijgen.  Hercoderen van gegevens kan nodig zijn als je een index (dat wil zeggen een totaalscore per respondent) over een aantal uitspraken wilt berekenen.

10 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal10 Controle op kwaliteit  Controle op codeerfouten m.b.v. Frequentieberekening spreiding testen (t-score)

11 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal11 Verdelingen  Normale verdeling: klokvorm veel scores rond het gemiddelde  Scheve verdeling: de top van de verdeling zich niet in het midden, maar links of rechts van het midden bevindt.

12 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal12 Homogeniteit  De homogeniteit van een index of schaal is de mate waarin de items of vragen, die betrokken zijn bij de berekening van de index, als totaal hetzelfde meten.

13 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal13 Dr. Stat OnderwerpDr. Stat Meten en schalen1-42 Tabellen en grafieken1-59 Centrummaten1-36 Spreidingsmaten1-54 Scheefheid1-14 Correlatie1-43 en 73 – 80 Dichotome variabelen1-73 Polytone variabelen op nominaal niveau1-28

14 Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal14 De observatieopdracht: verslag  Titelblad  Inhoudsopgave  Inleiding Aanleiding en motivatie voor het onderzoek Probleemstelling (onderzoeksvraag en hypothesen)  Achtergrond (verwerkte literatuur)  Methoden Het observatie-instrument  Resultaten Beschrijving van het onderzoek Weergave en bewerking observatiegegevens en conclusies Bespreking  Conclusie en discussie Terugblik en evaluatie  Literatuurlijst  Bijlagen Observaties Logboek Observatieinstrument


Download ppt "Onderzoeksmethoden 2007-2008 Blok 2, les 4/5 Mieke de Waal1 Collegeweek 4/5 Datapreparatie  Hoofdstuk 10 boek en vragen  Hoofdstuk 11: Dr. Stat Hoofdstuk."

Verwante presentaties


Ads door Google