De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductiebijeenkomst AOS leergang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductiebijeenkomst AOS leergang"— Transcript van de presentatie:

1 Introductiebijeenkomst AOS leergang 2014-2015
Nicolien Montessori Rosanne Zwart Hans Poorthuis Ari de Heer

2 Wat is de AOS/leergang De site; http://www.aos-hum.nl/
Rollen binnen aos Docent onderzoeker Student onderzoeker Reviews (student doet mee)

3 Doelen van AOS Onderzoek naar opleidingen en scholen brengen
Onderzoeksmatig leren en innoveren Delen van kennis en vaardigheden op onderzoeksgebied het opbouwen van een kennisgemeenschap samen met studenten. Verbinden van praktijk en theorie

4 Rollen Docenten Leergang;
Theoretische en praktische verdieping,. Verbindende schakel tussen betrokkenen en instanties onderzoekscoordinatoren op school ondersteunen van de docent onderzoekers, en vaststellen van het onderzoeksplan en de implementatie. Onderzoeksbegeleiders ondersteuning docentonderzoekers Contact o”zoekscoordinatoren Hu begeleiders; controle beroepsproducten

5 De leergang Kader deelnemers: AOS
(zie ICLON-document, het hoofdstuk over AOS) Gemeenschappelijke kern eigen praktijkonderzoek in de school (met studenten) Doelen van vandaag - eerste verkenning van eigen onderzoek - overzicht over de leergang krijgen (de onderzoek/ontwerpscyclus volgend) Werkwijze afwisselend eigen ervaring en theoretische input

6 Doelen van vandaag orienteren van het eigen praktijkprobleem en mogelijke oplossingen Formuleren en concretiseren van het probleem Nadenken over probleemverkenning vanuit praktijk en theorie Kennismaken met onderzoekscyclus van de leergang en het reviewsysteem

7 Kort overzicht leergang
De leergang volgt de cyclus van praktijkonderzoek: startfase (3 bijeenkomsten), onderzoek/interventiefase (2 bijeenkomsten), afsluitende fase (1 bijeenkomst). Iedere fase afgerond met review (respectievelijk start-, midden-, en eindreview)

8 Onderzoekscyclus Eind juni Re-view verkennen Mid termreview
startreview interventie

9 Opdracht per school (docenten en studenten)
Wat beweegt je (of jouw team) om nieuwsgierig te worden/om onderzoek te gaan doen?(docent) Welke opdrachten heb je voor onderzoek/beroepsproducten? (student) Waarom ben je er enthousiast voor? Hoe past het in het schoolbeleid? Opdracht van de school, meenemen volgende keer.

10 Gebruikte boeken Docenten Hoofdstuk 5 uit;
De Lange, R., Schuman, H. & Montessori, N. (2011) Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Amsterdam/Apeldoorn: Garant. Studenten; ontwerp onderzoek. Cursushandleiding beroepsproduct 3 Boek; Van der Donk, C., Van Lanen, B., (2009) Praktijkonderzoek in de school. Coutinho.

11 Literatuur zoeken 1e stap “ken je iemand” Ga in gesprek!
Google scholar Universiteitsbibliotheek De Lange; zie hst 4 Van der Donk; hst 6.4

12 Literatuur /Wat weten we al?
- Heb je al literatuur gezocht/gevonden/bestudeerd? - Wat sprak je aan? - Wanneer heb je voor het laatst een wetenschappelijk artikel gelezen? - Taakverdeling?

13 Voorbeelden onderwerpen vorig jaar
Hoe kunnen docenten mondelinge feedback breder inzetten in de klas om leerlingen meer uit zichzelf te laten halen? Het doel van dit onderzoek is om de vaardigheden met betrekking tot het geven van effectieve feedback van docenten op geschreven werk te vergroten Betekenisvol leren in een doorlopende leerlijn. Preventie van afstroom in de bovenbouw

14 Vervolg onderwerpen Lesgeven en rekening houden met diverse leerstijlen Hoe krijg je afstroom in H2 in beeld. Hoe via taalgericht vakonderwijs leerlingen meer bij de les te betrekken/meer bagage mee geven/taalrijker les te geven

15 Voorbereiding en huiswerk
Onderzoeksopdracht bespreken met schoolleiding (docenten). Beroepsproduct: opdracht bespreken met de onderzoek coördinator, vastleggen en meenemen (studenten) Voor docenten: wat is de probleemsituatie en welke vraag speelt daarin een rol? Iedereen; Eerste ideeën voor literatuur?

16 Wat is de opbrengst van deze middag in een zin?


Download ppt "Introductiebijeenkomst AOS leergang"

Verwante presentaties


Ads door Google