De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wiskunde in vernieuwd vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "wiskunde in vernieuwd vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 wiskunde in vernieuwd vmbo
Freudenthal Instituut, Vincent Jonker, Monica Wijers bijeenkomst 1 26 januari 2006

2 Programma Inleiding, doel en kennismaken Vernieuwingen in het vmbo
Wiskunde herkennen in praktijk Voorbeelden bekijken Andere wiskunde buiten het boek Afsluiting en vooruitblik Programma

3 Inleiding en doel Wiskunde in praktijkopdrachten leren herkennen en benutten Jaarprogramma met alle wiskunde maken In inleiding onszelf voorstellen en achtergrond van Winst erbij geven Cursusap even doornemen En eerste en tweede bijeenkomst onderscheiden Eerste keer over het ‘herkennen’, tweede keer over het benutten (inclusief toetsen) en jaarprogramma Iets zeggen over PTA (is onderdeel van jaarprogramma)

4 Kennismaken - wie? - welk(e) vak(ken)? aan welke leerlingen?
leerweg, sector, leerjaar…. hoe is het onderwijs in uw vmbo ingericht? Even nagaan of we alleen met techniek te maken hebben Wb inrichting onderwijs: inter of intrasectoraal hoe gaat de praktijk? Wps, klassiek, competentiegericht, producten, prestaties integratie avo-praktijk?

5 Vernieuwingen in het vmbo
Dit is wat theorie

6 Kenmerken Beroepsorienterend Vernieuwing beroepsgerichte programma’s
Nieuwe leerroutes en opleidingen Van vaardigheden naar ‘competenties’ WPS -> prestaties -> nieuwe leren Theoretische leerweg, bijzondere positie Examens Betere aansluiting theorie-praktijk..... hoe? Even bij stilstaan als het aansluit op kennismaking anders snel er overheen Examens komt mogelijk later nog Laatste twee bolletjes misschien weg? (opm uit emmen vincent/henk: Hier hebben we kort gediscussieerd over de theoretische leerweg. Het is een lastig probleem dat de TL helemaal apart is komen te staan. Past eigenlijk niet goed bij het vmbo, en is afgedreven van havo/vwo. Ben benieuwd hoe dit nu verder gaat binnen het KDC (en breder: hier moet op meer scholen iets aan gedaan worden. Docenten uit de TL voelen zich geisoleerd raken).

7 Wiskunde in vmbo Dit gaat over alle wiskunde niet over die wiskunde in de praktijk. Wat is het doel (zijn de doelen) van die wiskunde? Misschien invullijstje Kees gebruiken (zie volgende sheet)

8 Positie wiskunde in 3 en 4 vmbo
Dienstverlenend aan (opgaand in?) beroepsgerichte vakken (TL?) Invulling van ‘wiskundige geletterdheid’ Algemene vorming Examen en doorstroming Of hierbij percentages laten verdelen ipv lijstje van kees

9 beroepsgerichte/toegepaste wiskunde
informele formele wiskunde gecijferdheid Toch zou het mooi zijn als er een algemeen plaatje zou zijn bb kb gl tl vmbo vwo bron: jan de lange, freudenthal instituut

10 Welke wiskunde in ¾ vmbo?
Wiskunde om de wiskunde Technische vaardigheden Gecijferdheid nodig: veel meer halen uit de (praktijk)prestaties Kennismaken met deductief wetenschappelijk terrein. Aanleren van technische vaardigheden 3.Kunnen omgaan met de kwantitatieve kant van het bestaan (rekenen / wiskunde / gecijferdheid); bron: kees hoogland, aps (

11 Verdeling (%) Wisk om wisk Vaardig-heden gecijferdheid BB KB GL TL

12 Waar zit de wiskunde? wiskundeboek en les waar nog meer? impliciet
expliciet

13 Wiskunde herkennen in de praktijk
Even doorpraten over die praktijk. - In hoeverre bekend?

14

15 Waar zit de wiskunde in…..
ontwerpen en maken van een glijbaan? organiseren en bereiden van een lunch voor buitenlandse gasten? maken van een ‘groenplan’ met kostenplaatje voor de school? DDU Even voor jezelf een lijstje maken (per opdracht) Dan in tweetallen een lijstje van maken en aangeven hoe sterk/hoe veel de genoemde wisk onderwerpen erin zitten Dan centraal: wat zou je daarmee doen?

16 Voorbeelden Prestaties Vader Rijn College Vuurkorf PPT en foto’s
Kluisdeurtje Winst2site Prullenbak Filmpje Kozijn Filmpje Koken Observaties Steunlessen vb-les Eigen voorbeelden …… Hier werkvorm kiezen: Of: zelf aan de computer en het materiaal in tweetallen Of: korte strakke centrale bespreking, 5 min. per onderwerp. nog vragen vaststellen dan.

17 Nog even over wiskunde in vmbo
Dit gaat weer over alle wiskunde niet over die wiskunde in de praktijk. Wat is het doel (zijn de doelen) van die wiskunde? Misschien invullijstje Kees gebruiken

18 Wiskunde buiten boek en praktijkopdrachten
vaardigheden oefenen (ICT) expliciteren en reflectie wiskunde-prestaties (praktisch) examentraining Doen jullie dit? Is het nuttig Even voorbeelden bekijken aan de computer

19 Nog wat losse dingen - Examen CSE en SE
- Wiskunde uit de praktijk inzetten (volgende keer) - Wiskunde in de praktijk toetsen (volgende keer) Even aangeven dat we hieraa de volgende keer werken Deze sheet is bruikbaar om door te linken naar de losse onderdelen.

20 Afsluiting en vooruitblik
Is duidelijk

21 Volgende keer Wiskunde uit en bij eigen praktijkopdrachten (meenemen)
Wiskunde prestaties Wiskunde-plan (evt. PTA) …….. …… Onze plannen en huiswerk Eigen wensen ook inventariseren

22 Discussie en vragen

23 Het examen

24 Examen in de onderbouw nog weinig zorgen over
in de bovenbouw wellicht ook weinig zorgen over (‘korte examentraining’? Andere oplossingen) Doorstroming vmbo-mbo (Onderwerpen mogelijk te bespreken: Bijv. wel afschaffen van examen voor lwoo en bb, maar niet voor kb en t; Afstemming met vervolgopleiding zeer noodzakelijk Hoe examineer je wiskundige geletterdheid )

25 Ontwikkelingen Compacter programma Andere verhouding SE en CSE
Computerexamen BB CSPE plus

26 Mogelijkheden CSE gericht op ‘gecijferdheid’
BB tijdstip variabel: eerst examen dan wiskunde aan/in praktijk SE gericht op sector; praktisch; mondeling; samen met praktijkvak ..... wiskunde aan/in cspe?

27 Wiskunde uit de praktijk benutten

28 Mogelijkheden In praktijklokaal aanwezig zijn
Deel van praktijkopdracht uitvoeren in wiskundeles Aansluiten op praktijk in eigen les Uitbouwen, expliciteren en oefenen ………..

29 Toetsen in de praktijk

30 Toetsen Vastleggen welke wisk in praktijk Leerlijn van maken
Deel van praktijkopdracht beoordelen Wisk toets nav praktijkopdracht SE wisk adhv praktijkwerkstuk …..


Download ppt "wiskunde in vernieuwd vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google