De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 10 november 2005 vincent jonker & monica wijers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 10 november 2005 vincent jonker & monica wijers."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 10 november 2005 vincent jonker & monica wijers

2 Programma Kennismaking en doel In kaart brengen problematiek en achtergronden Materiaal bekijken Vooruitblik

3 Kennismaking en doel

4 Doel Rekenproblemen in kaart brengen en daarbij achtergrond bieden Introductie op ICTprogramma’s Andere bronnen voor ondersteuning van leerlingen Inzoomen op specifieke probleemgebieden

5 Problematiek in kaart

6 Problemen Instroomniveau vaak groep 5/6 Wel tafels, beetje breuken, kommagetallen, maar nauwelijks tot geen verhoudingen, breuken, procenten Basisvaardigheden zwak Motivatie voor (weer) rekenen laag

7 Wat is het doel van je wiskundeonderwijs? Een kritisch en verantwoordelijk lid van de maatschappij worden (gecijferdheid) Voorbereiden op beroep en/of vervolgstudie Wiskunde als vak waarderen en begrijpen

8 Wat is belangrijk voor mijn leerlingen? Standaardprocedures goed kunnen uitvoeren Rekenen kunnen toepassen bij het oplossen van problemen Redzaamheid op het gebied van rekenen in dagelijks leven Rekenen gebruiken als ondersteuning bij andere vakken waaronder de praktijkvakken Gewoon goed kunnen rekenen

9 Achtergronden reken- wiskundeonderwijs

10 Inhoud en didactiek rekenen PO Ontwikkelen van inzicht (buursommen) Ingaan op eigen strategieën Andere manieren van oefenen en automatiseren Interactie Langer op concreet niveau blijven Weinig/geen cijferen, maar schatten en gebruik rekenmachine

11 Rekenen in VO Toegepast rekenen, met aandacht voor: Schattend rekenen Flexibel (hoofd)rekenen Inzicht in getalsysteem Verstandig gebruik zrm Gebruik modellen en schema’s Ontwikkelen en gebruiken maatkennis Samenhang breuken/procenten/ kommagetallen/verhoudingen

12 Achtergronden rekenproblemen

13 Soorten rekenproblemen Automatiseren en geheugen Technieken Getalbegrip Probleemoplossen Vertalen werkelijkheid in ‘som’

14 Probleemgebieden Basale rekenvaardigheden en getalinzicht Specifieke gebieden bijv. Breuken/procenten/decimale getallen/verhoudingen Toepassingen

15 Problemen bij uw leerlingen onderbouwbovenbouw vmboh/v vmbo kb gt basaal specifiek toepassingen

16 Aanpak: achtergrond speciaal onderwijs

17 Drijfvermogen

18 © F.M.- N.B.

19

20

21

22

23

24

25 Aanpak (SO) Niet: steeds maar hetzelfde nog een keer aanbieden Richten op redzaamheid (gecijferdheid) Basaal inzicht en getalbegrip (opnieuw) ontwikkelen ihb getallenlijn Wel oefenen: productief, dichtbij eigen interesses, speels

26 Aanpak rekenproblemen

27 Wat is precies het probleem? Welk gebied? welke kennis? welk begrip? welke vaardigheden? welke opgaven? Welk doel streef ik na? Hoe: materiaal en organisatie?

28 Rekenprogramma’s en rekenspellen

29 Computerprogramma’s reken/wiskundespellen Getalbegrip Schatten Rekenen: tafels Rekenen: breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten. Rekenen: van alles Algebra Meten, meetkunde

30 Getalbegrip Flitsbeelden (elementair getalbegrip, munten) Springen op getallenlijn Plofsommen 1 en 2 Ballon met gewichten

31 Schatten Plofsommen 3 (hele getallen, vermenigvuldigen) Vallende sommen (alleen heel + en -) Schatten (schattend rekenen) Boodschappen schatten (geld) Onder op de stapel (maatkennis)

32 Rekenen - tafels Post Kikker (buursommen) 5 op een rij en 3 op een rij (keersommen) Kraak de kluis (factoren)

33 Rekenen breuken, verhoudingen, kommagetallen, procenten Zoom (kommagetallen) Afsnijden (impliciet breukbegrip) Blauwe machine (verhoudingen) Rekenen met stroken (breuken, procenten) Eerlijk verdelen (breuken)

34 Rekenen – van alles Betalen met euro’s (geld, elementair) 24-spel Getallenfabriek Barney

35 Opdracht open: http://www.fi.uu.nl/vmbohttp://www.fi.uu.nl/vmbo klik in ‘leerproblemen rekenen wiskunde’ op professionalisering klik onder ‘spellen op de computer’ op ‘alles’ Bepaal een gebied en bekijk de ‘spellen’ daarbinnen Wat is bruikbaar? en hoe?

36 Vooruitblik BPVK wat precies wilt u dat uw leerlingen daarvan weten en kunnen? Activiteit: welke opdrachten wel/niet Redzaamheid begripsvorming - voorbeeldlessen

37 Rondvraag


Download ppt "Rekenen en Rekenproblemen Bijeenkomst 1 10 november 2005 vincent jonker & monica wijers."

Verwante presentaties


Ads door Google